CS/Prabhupada 0032 - Cokoliv jsem chtel říct, řekl jsem ve svých knihách

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Předcházející stránka - Video 0031
Následující stránka - Video 0033 Go-next.png

Cokoliv jsem chtel říct, řekl jsem ve svých knihách
- Prabhupāda 0032


Arrival Speech -- May 17, 1977, Vrndavana

Prabhupāda: Nemohu mluvit. Cítím se velice slabý. Měl jsem jet na další místa jako program v Chandigarhu, ale zrušil jsem svou cestu, protože můj zdravotní stav se velice zhoršuje. Dal jsem raději přednost cestě do Vrindávanu. Má-li smrt přijít, ať je to tady. Nemám nic nového, co vám říct. Cokoli jsme měl říct, jsem vyslovil ve svých knihách. Teď se to snažte pochopit a pokračujte se svém úsilí. Ať už jsem přítomen, či ne, na tom nezáleží. Tak jako Krišna žije věčně, podobně živá bytost také žije věčně. Avšak kīrtir yasya sa jīvati: "Ten, kdo vykonal službu Pánu, žije věčně." Vy jste tedy vzdělání v tom, jak sloužit Krišnovi, a s Krišnou budeme žít navěky. Náš život je věčný. Na hanyate hanyamāne śarīre (BG 2.20). Dočasný odchod tohoto těla, na tom nezáleží. Tělo má jednou odejít. Tathā dehāntara-prāptiḥ (BG 2.13). Žijte tedy navždy tím, že budete sloužit Krišnovi. Děkuji vám mnohokrát.

Oddaní: Džaja!