CS/Prabhupada 0040 - Existuje jedna Svrchovaná Osoba

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Existuje jedna Svrchovaná Osoba
- Prabhupāda 0040


Lecture on BG 16.8 -- Tokyo, January 28, 1975

Existují milióny a milióny a bilióny živých bytostí, a v srdci každého se nachází Krišna. Sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭo mattaḥ smṛtir jñānam apohanaṁ ca (BG 15.15). Takto každého řídí. Pokud si tedy myslíme, že ovládá věci jako my, jsme na omylu. On je ovladatelem. Takový ovladatel existuje. Má neomezené poznání a nespočetně pomocníků, nespočetné energie, a tak nás ovládá. Impersonalisté nedokáží pochopit, že by nějaká osoba mohla být neomezeně mocná. Proto jsou impersonalisty. Nedokáží to pochopit. Nedokáží si to ani představit... Představují si, "Je-li někdo osoba, pak je osobou jako jsem já. Já tohoto nejsem schopen. Proto On také ne." Proto jsou to múdhové. Avajānanti māṁ mūḍhāḥ (BG 9.11). Přirovnávají Krišnu k sobě sama. Tak jako oni jsou osobami, Krišna také musí být takovou osobou. Ve skutečnosti ale nic neví. Védy nám říkají, že "Ačkoli je Bůh osobou, stará se o všechny ostatní nespočetné osoby." To oni neví. Eko yo bahūnāṁ vidadhāti kāmān. To, že jediná osoba se stará o mnoho miliónů, mnoho miliónů, biliónů osob. Každý z nás, jak tu jsme, je osoba. Já jsem osoba. Ty jsi osoba. Mravenec je osoba. Kočka je osoba. Stejně tak pes nebo nějaký hmyz. Stromy jsou osobami. Všichni. Každý je osobou. A existuje ještě jedna osoba. Tou je Bůh, Krišna. Tato jediná osoba se stará o různorodé druhy miliónů a biliónů osob. To je védský...Eko yo bahūnāṁ vidadhāti kāmān, nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām (Kaṭha Upaniṣad 2.2.13). Takovou informaci dostáváme.

Krišna také říká v Bhagavad-gítě, ahaṁ sarvasya prabhavo mattaḥ sarvaṁ pravartate iti matvā bhajante māṁ... (BG 10.8) Proto oddaný, který chápe plně, že toto je Nejvyšší Osoba, která je vůdcem, ovladatelem a která se stará o všechno, se Mu pak odevzdá a stane se Jeho oddaným.