Please join, like or share our Vanipedia Facebook Group
Go to Vaniquotes | Go to Vanisource


Vanipedia - the essence of Vedic knowledge

CS/Prabhupada 0044 - Služba znamená řídit se pokyny Pána

From Vanipedia


Služba znamená řídit se pokyny Pána
- Prabhupāda 0044


Lecture on BG 4.1 -- Montreal, August 24, 1968

To tedy znamená, že následuje Krišnovy pokyny. Nic víc nic míň. Nevadí mu, že se stane Krišnovým nepřítelem. Principem je pro něj následování pokynů. Pokud Krišna řekne, "Staň se mým nepřítelem." tak se jím stane. Taková je bhakti jóga. Ano, chci uspokojit Krišnu. Třeba pán může požádat svého sluhu, aby ho uhodil na učité místo. Sluha ho tedy uhodí. Pak je to služba. Uvidí to někdo jiný a řekne si, "No teda, on ho bije a myslí si přitom, že slouží? Co to má být? Vždyť ho bije." Avšak pán to tak chtěl: "Uhoď mě." Taková je služba. Služba znamená, že posloucháte pokyny svého pána. Ať je to jakýkoli pokyn. V životě Pána Čaitanji najdeme pěkný příklad, a sice Jeho osobního služebníka Góvindu. Poté, co Pán Čaitanja přijal prasádam, Góvinda vše odnesl a uklidil. Jednoho dne Pán Čaitanja po přijetí prasádam ulehl přímo na prahu domu. Jak se to nazývá? Práh? Dveře? Vchod. A Góvinda Ho překročil. Góvinda obvykle masíroval Jeho nohy, když Pán Čaitanja odpočíval. Góvinda tedy překročil Pán Čaitanju a masíroval Jeho nohy. Pán Čaitanja tedy spal, a řekněme za půl hodiny, když se probudil, rozhlédl se kolem a řekl, "Góvindo, ty jsi ještě neměl žádné prasádam?" "Ne Pane." "Proč?" "Nemohu Vás překročit. Ležíte tady v cestě." "Jak jsi sem tedy přišel?" "Překročil jsem Vás." "Když jsi Mě prve překročil, proč to nemůžeš udělat znovu?" "Předtím jsem přišel Vám sloužit. Teď Vás ale nemohu překročit jen proto, abych mohl přijmout prasádam. To není moje povinnost. To je něco pro mě samotného. A toto bylo pro Vás." Pro Krišnovo potěšení se tedy můžete stát Jeho nepřáteli, můžete se stát Jeho přáteli, můžete se stát čímkoli. Taková je bhakti jóga. Neboť váš cíl je potěšit Krišnu. A jakmile se dostanete do toho bodu, kdy těšíte své smysly, okamžitě jste zase v hmotném světě.

kṛṣṇa-bahirmukha hañā bhoga vāñchā kare
nikaṭa-stha māyā tāre jāpaṭiyā dhare
(Prema-vivarta)

Jakmile zapomenem na Krišnu a chceme dělat věci pro naše smyslové uspokojování, A jakmile se vzdáme procesu uspokojování smyslů a děláme všechno pro Krišnu, je to osvobození.