CS/Prabhupada 0083 - Zpívej Hare Krišna a vše přijde

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Předcházející stránka - Video 0082
Následující stránka - Video 0084 Go-next.png

Zpívej Hare Krišna a vše přijde
- Prabhupāda 0083


Lecture on SB 7.9.11-13 -- Hawaii, March 24, 1969

Prahláda Mahárádža tedy říká - o tom jsme již hovořili - že to nevyžaduje žádné kvalifikace. Upokojit, potěšit, uspokojit Pána, k tomu nepořebujete žádné předchoží kvalifikace. No to víš, musíš projít zkouškami na univerzitě, nebo se musíš stát boháčem jako Rockefeller nebo Ford, nebo se musíš stát tím či oním...Ne, žádné podmínky. Ahaituky apratihatā. Pokud chcete milovat Krišnu, nic vás nezastaví. Nic vás nezastaví. Cesta je otevřená. Zkrátka jen musíte být upřímmí. To je vše. Pak pro vás Krišna vyčistí cestu. A pokud vám chybí upřímnost, pak je tu Krišnova májá. Ta vám vždy dá do cesty nějaké překážky: "Ne tohle, ne toto, ne tamto." Prahláda Mahárádža se tedy rozhodl, že ačkoli je dítě, bez vzdělání, bez studia védských spisů, zrozen z ateistického otce, nízkého zrození, s tolik špatnými kvalifkacemi... Bůh je uctíván zbožnými intelektuálními lidmi, kteří mu věnují chvalozpěvy, a bráhmany, kteří jsou velice kulturní. On ale neměl žádné kvalifikace. Přesto všichni tito polobozi, keří jsou na velice vznešené pozici, požádali právě jeho. To znamená, že Bůh může být upokojen dokonce i takovou osobou jako on. Proč by ho jinak doporučovali:? Řekl si tedy, že nabídne Krišnovi jakoukoli trochu kvalifikací či inteligence jen má. Proto naše, toto hnutí pro vědomí Krišny, je právě takové, že úplně stačí jakákoli míra kvalifikací, které máte. S tím zpočátku začnete. Snažíte se sloužit Krišnovi s vaší kvalifikací. Protože ta pravá kvalifikace je vaše cítění pro službu. To je ta pravá kvalifikace. Toto cítění tedy musíte vyvinout, ne nějaké vnější kvalifikace, krásu, bohatství, poznání, toto, tamto, ne. Tyto věci nemají žádnou hodnotu. Získávají na ceně pouze tehdy, jsou-li zapojeny do služby Krišnovi. Jste-li velice bohatí, pokud zaměstnáte své bohatství ve službě Krišnovi... Pak je to v pořádku. Není ale třeba, abyste se stali velice bohatými. A pak teprve sloužili Krišnovi.

Prahláda Mahárádža tedy říká, nīco ajayā guṇa-visargam anupraviṣṭaḥ pūyeta yena pumān anuvarṇitena. Někdo třeba může namítnout, že Prahláda byl zrozen z nečístého otce. To je jeden argument. Prahláda není nečistý, ale takový argument může být předložen, že je zrozen z nízkého otce, z nízké rodiny, nebo něco jiného, tolik různých věci mohou lidé říct. Prahláda Máhárádža ale říká, že pokud jen začne jednoduše oslavovat Pána, tím se pak očistí. Pokud budu opěvovat, očistím se...Tato Hare Krišna mantra je procesem očištění. Ne že se napřed musím očistit nějak jinak a pak teprve můžu zpívat Hare Krišna mantru. Ne. Začněte s opěvováním. Pak přijde očištění. Očistíte se. Začněte s opěvováním. Ať už se nacházíte v jakýchkoli podmínkách, na tom nezáleží. Ve skutečnosti když jsem začal s tímto hnutím pro vědomí Krišny - lidé, kteří se připojovali nebyli zrovna moc očištění. Každý z vás ví, že ti, kdo ke mně přišli, tito lidé byli vychování od svého dětství podle zdejší kultury... Podle indického standardu by tito lidé neznali ani základní principy hygieny. Co pak říct o nějakém očištění. Chápete? V Indii jsou lidé od dětství takto vedeni, dítě je vychováno tak, že se ráno vykoupe, vyčistí si zuby. Ano. Pamatuji si, že když byl můj syn asi čtyři roky starý, řekl jsem se ho každé ráno před snídaní, aby mi ukázal zuby. A on mi je ukázal..."Ano tati." "V pořádku, vyčistil sis zuby. To je dobře. Teď můžeš posnídat." Tak jsem ho tedy vychoval. Ale tady, v tété zemi, je výchova... Samozřejmě tu také nějaká výchova je, ale není příliš přísná. To ale nevadí. Zpívejte Hare Krišna. Začněte s Hare Krišna. Pak všechno přijde. Všechno přijde.