Please join, like or share our Vanipedia Facebook Group
Go to Vaniquotes | Go to Vanisource | Go to Vanimedia


Vanipedia - the essence of Vedic knowledge

CS/Prabhupada 0086 - Proč existují rozdílnosti?

From Vanipedia


Proč existují rozdílnosti?
- Prabhupāda 0086


Sri Isopanisad, Mantra 9-10 -- Los Angeles, May 14, 1970

Proš existuje tolik různých osobností? Jestliže jsou jen spojením žlučí, hlenu a vzduchu, proč nejsou všichni stejní? Lidé se tedy nevěnují tomuto poznání. Proč jsou lidé mezi sebou odlišní? Někdo se narodí jako milionář, někdo jiný zase nedostane ani pořádné jídlo dvakrát denně, ačkoli se velice těžce snaží. Proč taková diskriminace? Proč je někdo uveden do takových příznivých podmínek? A proč ten jiný člověk ne? Takové jsou zákony karmy, ty určují individualitu.

To je tedy poznání. Proto Íšopanišada říká, anyad evāhur vidyayā anyad āhur avidyayā. Ti, kdo jsou nevědomí, se věnují jiným druhům pokroku v poznání, a ti, kdo mají skutečné poznání, se ubírají jiným směrem. Obyčejni lidé nemají rádi naše činnosti, vědomí Krišny. Překvapuje je, co děláme. Gargamuni mi včera večer říkal, že se ho lidé ptají, "Kde berete tolik pěnez?" Kupujete tolik aut a velké církevní pozemky. Máte na starosti padesát, šedesát lidí každý den a přitom si užíváte. Jak je to možné?" (smich) Lidé jsou překvapení. A nás překvapuje, proč tito darebáci pracují tak tvrdě, jen aby si naplnili břicha. Bhagavad-gítá říká, yā niśā sarva-bhūtānāṁ tasyāṁ jāgrati saṁyamī. Naše vidění je, že tito lidé prostě jen spí, a jejich vidění je, že my ztrácíme čas. Úplně opačná vize. Proč? Protože jejich pojetí činností je jiné a naše pojetí činností je jiné. A inteligentní člověk se může svobodně rozhodbout, které z těchto činností jsou správné.

Tyto věci jsou velice dobře rozebrány ve védské literatuře. Podobně jako Íšopanišada existují také jiné Upanišady, třeba Garga Upanišada. Je to rozhovor mezi manželem a manželkou, velice učený rozhovor. Manžel učí svou ženu. Etad viditvā yaḥ prayāti sa eva brāhmaṇa gargi. Etad aviditvā yaḥ prayāti sa eva kṛpanā. Ta pravá kultura poznání, ten, kdo... Všichni se narodí a všichni zemřou. V tomto ohledu se všichni shodneme. My zemřeme a oni také zemřou. Můžou říct, "Vy přemýšlíte o zrození, smrti, stáří a nemoci. Chcete snad říct, že protože se věnujete poznání vědomí Krišny, budete osvobozeni od těchto čtyř principů ataků přírody?" Ne. Tak tomu není. Pravda je, jak říká Garga Upanišada, že etad viditvā yaḥ prayāti. Ten, kdo opustí toto tělo s vědomím toho, kdo je, sa eva brāhmaṇa, ten je bráhmana. Bráhmana...My vám nabízíme posvátnou šňůru. Proč? Snažte se prostě pochopit, co je tajemstvím života. To je bráhmana. Vijānataḥ. V tomto verši najdeme toto slovo, vijānataḥ. Ten, kdo opustí toto tělo poté, co pochopí, jak se věci mají, je bráhmana.