CS/Prabhupada 0128 - Nikdy nezemřu

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Předcházející stránka - Video 0127
Následující stránka - Video 0129 Go-next.png

Nikdy nezemřu
- Prabhupāda 0128


Press Conference -- July 16, 1975, San Francisco

Novinář: Kolik členů máte ve Spojených státech? Řekli mi, že dva tisíce. Je to více méně tak?

Prabhupáda: Dá se to tak říct.

Džajatírtha: No, v našich knihách uvádíme, že po světě máme deset tisíc členů. Kolik přesně z toho je ve Spojených státech, to jsme nezjišťovali.

Novinář: Před pěti lety jsem psal článek o tomto hnutí a v té době jste uváděli dva tisice členů ve Spojených státech.

Prabhupáda: Toto číslo roste.

Novinář: Ještě víc?

Prabhupáda: Ano, zcela určitě.

Džajatírtha: Jak jsem řekl, počet po celém světe je deset tisíc.

Novinář: Ano, chápu to. Můžete mi říct, kolik vám je let?

Džajatírtha: Chce znát váš věk, Šrílo Prabhupádo.

Prabhupáda: Za měsíc mi bude osmdesát.

Novinář (2): Osmdesát?

Prabhupáda: Osmdesát dva.

Novinář: Co se stane...

Prabhupáda: Narodil jsem se v roce 1896, tak si to spočítejte.

Novinář: Co se stane s tímto hnutím ve Spojených státech, až zemřete?

Prabhupáda: Já nikdy nezemřu. Oddaní: Džaja! Hari bol! (smích)

Prabhupáda: Budu dál žít díky svým knihám a vy z nich budete těžit.

Novinář: Připravujete nějak svého nástupce?

Prabhupáda: Ano, můj Guru Mahárádža tu je také. Kde je podobizna mého Guru Mahárádži? Myslím....Tady je.

Novinář: Proč se hnutí Hare Krišna neúčastní sociálních protestů?

Prabhupáda: My jsme ti nejlepší sociální pracovníci. Lidé jsou hlupáci a darebáci. My je učíme dobré myšlenky o vědomí Boha. Jsme ti nejlepší sociální pracovníci. Zastavíme veškerý zločin. Co zmůže vaše sociální služba? Jen tvoří hipíky a zločince. To není sociální služba. Sociální služba znamená, že populace musí být velice mírumilovná, moudrá, inteligentní, vědomá si Boha, prostě prvotřídní společnost. To je sociálná služba. Vytváříte-li lidi čtvrté, páte, desáté třídy, jaký má vaše sociálná služba význam? My vytváříme toto. Je se podívejte. Tady máte prvotřídní lidí. Nemají žádné špatné návyky, nezákonný sex, intoxikaci, pojídání masa či hazard. Všichni jsou to mladí lidé. Nejsou však na těchto věcech závislí. To je sociánlí služba.

Bhaktadása: Šrílo Prabhupádo, chtějí vědět, jaký bude mít hnutí Hare Krišna dopad na politiku?

Prabhupáda: Jestliže se hnutí Hare Krišna uchytí, vše bude vylepšeno. Yasyāsti bhaktir bhagavaty akiñcanā sarvair guṇais tatra samāsate surāḥ (SB 5.18.12). Bude-li vědomí Boha rožšířeno, všichni získají unikátní kvalifikace. A bez vědomí Boha nemá toto tak zvané vzdělávání žádnou cenu, o tom jsem hovořili ráno. Jsou to prostě jen žvásty.

Prabhupáda: O čem jsem to dnes hovořili?

Bahulášva: Dnes ráno to byla psychologie.

Prabhupáda: Výsledkem je, že studenti v rozčarování skáčou z věže. A chrání je jen sklo.

Bahulášva: Na univezitě v Berkeley v šedesátých letech několi studentů skočilo ze zvonice v pokusu o sebevraždu. Bylo tam tedy umístěno sklo, aby zabránilo studentům skákat. Prabhupáda tedy vysvětluje, že takové je vzdělávání, poté, co byli vzdělání, musí skočit z věže, aby se zabili. (smích)

Prabhupáda: To není vzdělání. Vidyā dadhāti namratā. Vzdělanost znamená, že člověk je pokorný, laskavý, plný poznání, uplatňuje své poznání prakticky ve svém životě, je tolerantní, ovládá svou mysl a své smysly. To je vzdělání. Jaké vzdělání nabízíte vy?

Novinář: Pokusíte se vytvořit střední školu?

Prabhupáda: Ano, to je má další snaha, abychom vzdělávali podle klasifikace. První třída, druhá třída, třetí třída, až po čtvrtou třídu. A pak pátá, šestá třída, ty jsou v tom zahrnuty. Prvotřídní lidé, ti tedy musí být ve společnosti zastoupeni, je to ideální třída lidí, jsou to lidé vycvičení v ovládání své mysli, ovládání svých smyslů, velice čistotní, pravdomluvní, tolerantní, jednoduší, plni pozníní, prakticky uplatňující poznání v životě a plni víry v Boha. To je první třída.