CS/Prabhupada 0164 - Pro snadný pokrok musí být ustanovena Varnasrama-dharma

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Předcházející stránka - Video 0163
Následující stránka - Video 0165 Go-next.png

Pro snadný pokrok musí být ustanovena Varnasrama-dharma
- Prabhupāda 0164


Room Conversation Varnasrama System Must Be Introduced -- February 14, 1977, Mayapura

Hari-šauri: Ale v praktickém učení Caitanyu Maháprabhua, On jim říkal aby jen zpívali.

Prabhupáda: To není možné pro obyčejného člověka.

Hari-šauri: Co, pouze přimět lidi, aby zpívali? On jen představil zpívání.

Prabhupáda: Ale kdo bude zpívat? Kdo bude zpívat?

Satsvarūpa: Ale pokud nebudou zpívat, pak ani nebudou trénovaní ve varṇāśrame. To je nejjednodušší.

Prabhupáda: Zpívat se bude, ale nemůžete očekávat, že lidé budou zpívat jako Caitanya Maháprabhu. Dokonce nemohou zpívat ani šestnáct kol. (A), tito darebáci by se měly stát Caitanya Maháprabhua.

Satsvarūpa: Ne, ale pokud alespoň budou zpívat a přijmou nějaký prasádam ...

Prabhupáda: Zpívat se bude i dál. To není zastaveno. Ale současně se musí stanovit varṇāśrama-dharma aby se usnadnila cesta.

Hari-šauri:: No, aspoň já jsem to chápal tak, že v tomto věku Kali je zavedeno zpívání, protože varṇāśrama je neproveditelná.

Prabhupáda: Protože to očistí mysl. Zpívání se nezastaví.

Hari-šauri: Tak proto bylo zavedeno zpívání aby nahradilo všechny systémy varṇāśramy a tak.

Prabhupáda: Ano, může to nahradit, ale kdo to nahradí? ... Lidé nejsou tak pokročilí. Pokud napodobíte zpívání Haridása Thákura, to není možné.

Satsvarūpa: Říkáme jim pokračujte ve své práci, ale i zpívejte.

Prabhupáda: Ano. Thākaha āpanāra kāje, Bhaktivinoda Thákur. Āpanāra Kája ki. Caitanya Maháprabhu doporučuje sthāne sthitaḥ. A v případě, že nezůstanou v sthāna, pak nastane zpívání sahajiyā. Podobně jako sahajiyās mají také růženec a ..., ale mají tři tucty žen. Tento druh zpěvu bude pokračovat. Stejně jako náš Madhudvisa. On nebyl vhodný pro přijetí sannyāsu ale dostal ho. A měl k sobě připoutaných pět žen, a zveřejnil to. Z tohoto důvodu je nutná varṇāśrama-dharma. Jednoduše předstírání nebude fungovat. Takže varṇāśrama-dharma by měla být zavedena po celém světě, a ...

Satsvarūpa: Zavedená počínaje ISKCON komunitou?

Prabhupáda: Ano. Ano. Brāhmaṇa, kṣatriyas. Musí tam být pravidelné vzdělávání.

Hari-šauri: Ale v naší společnosti, pokud ..., tak jak jsme trénovaný jako Vaišnava ... Prabhupáda: Ano. Hari-šauri: ... jak potom budeme moci dělat rozdělení v naší společnosti?

Prabhupáda: Stát se Vaišnava to není tak snadné. Měla by být stanovena varṇāśrama-dharma, abychom se stali Vaišnava. To není tak jednoduché stát se Vaišnava.

Hari-šauri: Ne, to není levná záležitost.

Prabhupáda: Ano. Z tohoto důvodu by se to mělo udělat. Vaišnava, stát se Vaišnava, není to tak snadné. Pokud se stát Vaišnava je tak jednoduché, proč tolika pokleslo? To není snadné. Sannyāsa je pro nejvyšší kvalifikovaní brāhmaṇy. A tím, že se budeme oblékat jako Vaišnava, to je ... pokles.

Hari-šauri: Takže varṇāśramský systém je pro kaniṣṭhas, Kaniṣṭha-adhikārī.

Prabhupáda: kaniṣṭha?

Hari-šauri: Když je člověk pouze na úrovni začátečníka.

Prabhupáda: Ano. Ano. Kaniṣṭha-adhikárí, ano.

Hari-šauri: Varṇāśramský systém je prospěšný.

Prabhupáda: kaniṣṭha-adhikárí znamená, že musí být brāhmaṇa. To je kaniṣṭha-adhikárí. Duchovní život, kaniṣṭha-adhikárí, znamená, že musí být kvalifikovaný brāhmaṇa. To je kaniṣṭha. Co je ceněno jako velmi vysoké postavení v hmotném světě, brāhmaṇa, to je kaniṣṭha-adhikárí.