CS/Prabhupada 0198 - Vzdejte se špatných návyků a zpívejte Hare Krišna mantru na růženci

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Předcházející stránka - Video 0197
Následující stránka - Video 0199 Go-next.png

Vzdejte se špatných návyků a zpívejte Hare Krišna mantru na růženci
- Prabhupāda 0198


Temple Press Conference -- August 5, 1971, London

Reportérka: Kolik máte členů po celém světě, nebo je nedokážete spočítat ...?

Prabhupáda: No dobře, pro dokonalou věc následovníků může být málo, a pro jakoukoliv zkaženou věc jich může být mnoho.

Reportérka: Kolik ... Myslím zasvěcených následovníků, lidí kteří se ...

Prabhupáda: Něco kolem tři tisíc.

Reportérka: A narůstá to neustále?

Prabhupáda: Ano, narůstá to neustále, velmi pomalu. Protože máme tolik zákazů. Lidé nemají rádi žádné zákazy.

Reportérka: Ano. Kde je nejvíce následovníků? Je to v Americe?

Prabhupáda: V Americe, v Evropě a Kanadě, v Japonsku, Austrálii. A v Indii tam jsou miliony, tam jsou miliony v tomto hnutí. Odděleně od Indie, v ostatních zemích jsou v malých množstvích. Ale v Indii tam jsou miliony a miliony.

Reportérka: Myslíte si, že toto hnutí je jediná cesta jak se dozvědět o Bohu?

Prabhupáda: Co to je?

Oddaný: Myslíte si, že toto hnutí je jediná cesta jak se dozvědět o Bohu?

Prabhupáda: Ano.

Reportérka: A kde je tedy vaše jistota?

Prabhupáda: Od autorit, od Boha, Krišny. Kṛṣṇa says, sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja (BG 18.66).

Reportér: Ale pokud by někdo další řekl, že Bůh mu řekl něco jiného, ​​budete mu také stejně věřit?

Śyāmasundara: Není to tak, že my nepřijímáme jiné náboženské procesy.

Prabhupáda: Ne, my věříme v jiné procesy. Tak jako když jsou někde schody. Pokud chcete jít na nejvyšší patro, tak jdete po schodech. Takže někteří vyšli padesát schodů, někteří sto schodů, ale někteří dokončili požadovaných tisíc schodů.

Reportér: A Vy jste vyšli tisíc schodů však?

Prabhupáda: Ano.

Reportérka: Pokud by se toto ráno někdo z nás přál stát Vaším následovníkům, co musíme dát, nebo se vzdát?

Prabhupáda: Jako první se člověk musí vzdát nepovoleného sexu.

Reportérka: To zahrnuje úplne celý sexuální život, nebo ...?

Prabhupáda: Huh?

Reportérka: Co je odepřeno?

Prabhupáda: Nepovolený sex ... Bez manželství, bez jakéhokoli vztahu, sexuální život, to je odepřen sexuální život.

Reportérka: Takže sex je povolen v manželství, ale ne mimo něj.

Prabhupáda: To je zvířecí sex. Tak jako zvířata, oni nemají vztah a mají sex. Ale v lidské společnosti tam jsou pravidla. V každé zemi, v každém náboženství je systém svatby. Takže bez manželství, sexuální život je odepřen sexuální život.

Reportérka: Ale sex je povolen v manželství.

Prabhupáda: Ano to je ...

Reportérka: A čeho se ještě člověk bude muset vzdát ...

Prabhupáda: Bude se muset vzdát všech druhů intoxikace.

Reportérka: To jsou drogy a destiláty?

Prabhupáda: Jakýkoliv druh drogy a intoxikace.

Śyāmasundara: Dokonce čaj a ...

Prabhupáda: Dokonce čaj, cigarety. To je intoxikace.

Reportérka: Takže to zahrnuje alkohol, marihuanu, čaj. Ještě něco?

Prabhupáda: Ano. Také se musí vzdát jídla ze zvířat. Všeho jídla ze zvířat. Maso, vejce, ryby. A také se musí vzdát hazardu.

Reportérka: Musí člověk opustit svou rodinu? Já si myslím že všichni žijí v chrámu, nežijí?

Prabhupáda: Ó ano. Dokud se člověk nevzdá všech hříšných aktivit, tak nemůže být zasvěcen.

Oytujúca: Takže člověk by se měl vzdát i rodiny?

Prabhupáda: Samozřejmě, i rodiny. My se nezajímáme o rodinu, ale však individuální osobu. Pokud chce někdo být zasvěcen v tomto Krišna vědomém hnutí, tak se musí vzdát všech těchto hříšných činností.

Reportérka: Takže Vy jste se vzdal také rodiny. Ale co ...

Śyāmasundara: Ne, ne Vy se nemusíte vzdát své rodiny.

Reportérka: Ale já jsem předpokládala, že pokud chci být zasvěcena. Nebudu muset přijít a žít tady?

Śyāmasundara: Ne.

Prabhupáda: Ne nutně.

Reportérka: Ó, mohu zůstat doma?

Prabhupáda: Ó ano.

Reportérka: A co se týče práce? Musí se člověk vzdát své práce?

Prabhupáda: Musíte se vzdát těchto špatných návyků a zpívat na těchto korálech, Hare Krišna mantru. To je celé.

Opytujúca: Budu muset dát nějakou finanční podporu?

Prabhupáda: Ne to je Vaše dobrovolné přání. Pokud nám něco dáte, to je v pořádku. Jinak, nám to nevadí.

Reportérka: Promiňte, nerozuměla jsem.

Prabhupáda: My nechceme záviset na nikoho finanční podpoře. My závisíme na Bohu, nebo Krišnovi.

Reportérka: Takže nebudu muset dát vůbec žádné peníze.

Prabhupáda: Ne.

Reportérka: Je toto jedna z hlavních věcí, která odlišuje pravého gurua od falešného gurua?

Prabhupáda: Ano. Pravý guru není obchodník.