CS/Prabhupada 0200 - Malá chyba zničí celý systém

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Předcházející stránka - Video 0199
Následující stránka - Video 0201 Go-next.png

Malá chyba zničí celý systém
- Prabhupāda 0200


Lecture on CC Adi-lila 1.11 -- Mayapur, April 4, 1975

Takže celý Védský systém je navržen takovým způsobem že nakonec je člověk zachráněn z procesu rození se, smrti, stáří a nemoci. Dávno, velmi dávno, když Viśvāmitra Muni přišel za Maharaja Daśaratha prosit od Rámu a Lakšmana aby s ním šli do lesa, protože jeden démon dělal rozruch ... Oni ho mohlo zabít, zabíjení pro kṣatriye. To je Védská společnost. Není to úkol bráhmanů. Takže nejprve Viśvāmitra Muni přivítal Maharaja Daśaratha, aihiṣṭhaṁ yat punar-janma-jayāya: "Ty jsi ... Ty úžasný světec, svatá osoba, ty ses vzdal společnosti. Žiješ sám v lese. Jaký to má smysl? Význam je punar-janma-jayāya, zvítězit nad opětovným rozením se a smrtí. " To je ten smysl. Podobně, toto naše Krišna vědomé hnutí je také míněno pro tentýž smysl, punar-janma-jayāya, na poražení opětovného rození a smrti. Měly byste si to vždy pamatovat. Malá chyba zničí celý program, malá chyba. Příroda je velmi silná.Daivī hy eṣā guṇamayī mama māyā duratyayā (BG 7.14). Velmi, velmi silná. Takže naši chlapci a dívky, ti kteří přišli z Ameriky, já jsem Vám velmi vděčný. Ale nebuďte méně vážný. Buďte velmi seriózní. A další věc, poprosím Vás, speciálně Američany, Amerika má dobrý potenciál na záchranu světa, takže pokud budete kázat velmi pěkně ve Vaší zemi ... A ne všichni se budou zajímat, ale skupina lidi ve Vaší zemi. můžete je proměnit aby se stali Kṛṣṇa vědomi, bude to úžasný přínos pro celý svět. Ale cíl je stejný, punar-janma-jayāya: získat vítězství nad procesem rození, smrti a stáří. To není klam, to je fakt. Lidé nejsou vážní. Ale Vy můžete učit Vaše lidi, jinak je celá lidská společnost v ohrožení. Oni sou jako zvířata, bez sebemenšího... Speciální toto komunistické hnutí je velmi, velmi nebezpečné, dělá to z lidí velká zvířata. Oni už jsou zvířata, a toto hnutí z nich dělá velká zvířata.

Takže já říkám Američanům, protože Amerika je trochu víc proti tomuto komunistickému hnutí. A může to být zastaveno, protože proces je v proudu už od velmi, velmi dávného času. Deva asura, devāsura, boj mezi polobohy a démony. Takže tentýž boj jen s jiným jménem, ​​"Komunisté a kapitalisté." Ale kapitalisté jsou také osmdesát, devadesát procent démoni. Ano, protože neznají vědu o Bohu. To je démonskými princip. Takže je dobrá šance ve Vaší zemi je udělat, nebo napravit démonské principy. A pak budou velmi, silný schopný boje s jinými démony. Protože pokud se staneme deva... Deva znamená Vaišnava. Viṣṇu-bhakto bhaved deva āsuras tad-viparyayaḥ. Ti co jsou oddaní Pána Višnua, oni se jmenují dévové nebo polobozi. A kteří jsou právě opačné číslo ... Opačné číslo, taktéž, oni mají nějakého boha. Tak jako démoni, oni uctívají speciálně Pána Šivu. Nebo Rávanu, příklad ... My zbytečně neobviňujeme. Rávana byl úžasný démon, ale on nebyl oddaný ... Uctívat Pána Šivu znamená získat nějaký hmotný zisk. A v uctívání Višnua, tam je také hmotný zisk. To je dáno Višnuem. To není karma. Ale Vaišnavové, oni neusilují o žádný hmotný zisk. Hmotný zisk přijde automaticky. Ale oni potom netouží. Anyābhilāṣitā-śūnyam (Brs. 1.1.11). Cílem života - je to jako uspokjit Višnua, Pána Višnua. To je Vaišnava. Viṣṇur asya devataḥ. Na te ... A polobozi, oni nevědí, že stát se Vaišnava je největší dokonalost života. Oni to nevědí.

Tak i tak, náš požadavek je, že Vy všichni mladí lidé, kteří jste se přidali na tuto cestu Vaišnavismu, a zde je velmi dobrá šance kázat toto hnutí ve Vaší zemi, takže i když nejste velmi úspěšní v jiných zemích, ve Vaší zemi budete velmi úspěšní. Tam je dobrá potence. A pokuste se stanete silnějšími abyste mohli bojovat s démonskými principy.

Velice moc Vám děkuji.