CS/Prabhupada 0316 - Nepokoušejte se napodobovat. Je to velmi nebezpečné

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Předcházející stránka - Video 0315
Následující stránka - Video 0317 Go-next.png

Nepokoušejte se napodobovat. Je to velmi nebezpečné
- Prabhupāda 0316


Lecture on SB 7.9.5 -- Mayapur, February 25, 1977

Prabhupáda: Hned se z nás nemohou stát prvotřídní oddaní. Nemůžeme imitovat Haridása Thákura. To není možné. Pouze minimum. Sankhya-purvaka-nama-gana-natibhih. We have to practice. Nějakou číselnou sílu si musíme udržet. A udělali jsme to, proto ... Někteří z našich takzvaných oddaných, oni kritizují, že jsem určil pouze šestnáct kol. Ne, proč šestnáct? Můžete dělat třista kol, ale minimum, minimum je šestnáct kol, protože nejsme zvyklý věnovat hodně času. Musíme být proto neustále zaměstnáni. Ale sedět na jednom místě a zpívat Hare Krišna mantru bez přestávky, to není možné pro žádnou podmíněnou duši - dokud není osvobozena. Takže nepokoušejte se to imitovat. Můj Guru Maharaja to striktně zakázal, "Nepokoušejte se imitovat velké osobnosti jako Haridása Thákura, Rúpu Goswámiho." On zvykl říkat, rupa gosvami ke mogha vancha. Rúpa Goswämi, protože on zvykl nosit bederní roušku ... Tyaktva turnam asesa-mandala-pati-srenim sada tucchavat bhutva dina-ganesakau karunaya kaupina-kantha... Takže nemá význam imitovat Rúpu Gosvámiho, imitovat jeho oblečení, a pak, jakmile je tam příležitost, kouří bidi. (Smích) Nedělejte tento nesmysl. To nemá smysl, imitace. Anusarana, ne anusarana. Anusarana je nebezpečná. Anusarana. Sadhu-marganugamanam. To je bhakti. Měli bychom se pokusit kráčet ve šlépějích velkých, velkých oddaných, sádhuú. Nemůžeme ... Měli bychom se pokusit následovat. Ne imitovat. To je velmi nebezpečné.

Někteří z našich oddaných, oni odešli, že "Zde není bhajan," (smích) a ptali si ode mne požehnání aby si našly jiného gurua. Takže on chce moje požehnání aby si našel jiného gurua. Takže toto je darebáctví to není dobré. Takže nejlepší věc je mahajano yena gatah sa panthah (CC Madhya 17.186). Tady je mahájána. Prahlad Maharaja je jedním z mahájánú.. Z dvanástich Mahájána, Prahlad Maharaja je jeden z mahájánú. Svayambhur naradah sambhuh kapilo manuh prahladah (SB 6.3.20-21). Jméno Prahlad Maharaja je tam. anako bhismo balir vaiyasakir vayam. Takže Prahlad Maharaja je mahajana. Takže pokuste se následovat Prahlad Maharaja. Anusurana. Sadhu-marganugamanam. Takže co udělal Prahlad Maharaja. Jeho otec mu způsobil různé problémy, a co on udělal? On prostě myslel na Krišnu, "Co mohu dělat? Můj otec je proti." To je man-mana bhava mad-bhaktah. A nakonci, když byl jeho otec zabit, tak mu složil poklony. Takže tyto čtyři věci, následovat ve šlépějích upřímně, jako čistý oddaný. Sarvopadhi-vinirmuktam (CC Madhya 19.170). Prahlad Maharaja si nikdy nemyslel "Já jsem synem Hiranyakasipua." Nikdy si to nemyslel. On si vždycky myslel, "Já jsem služebníkem Nárady." To řekl. Když mu chtěl dát požehnání, tak poprosil Nrsimha-deva, "Laskavě mě zaměstnej ve službě Tvého služebníka, Narady, od kterého jsem dostal tuto instrukci." On nikdy neřekl, "Nech mě slouÏit mému otci." Ne. Protože dostal pokyn, on vždy ... Caksudana dilo janme janme pita sei. Jeho otec. Žádný jiný otec. Caksudana dilo janme janme pita sei. Jaký je další řádek?

Oddaný: Divya jnana hrde prakasito.

Prabhupáda: Ah, divya jnana hrde prakasito. Takže tady je otec. Takže bychom měli vždy mít v mysli. Nebuďte povýšenecký a neopouštějte rozmarně toto Kršna vědomé hnutí.

Velice moc vám děkuji.