CS/Prabhupada 0333 - Každého poučte jak se zduchovnit

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Předcházející stránka - Video 0332
Následující stránka - Video 0334 Go-next.png

Každého poučte jak se zduchovnit
- Prabhupada 0333


Lecture on BG 16.6 -- Hawaii, February 2, 1975

Evaṁ paramparā-prāptam imaṁ rājarṣayo viduḥ (BG 4.2). Tak přesně takto. Zde je slunce nevýznamná část stvoření Pána. A slunce má tolik záření, paprsků, že osvětluje a ohřívá celý vesmír. Nemůžete to popřít. To je postavení slunce. A existují miliony a biliony sluncí, každé jedno je někdy větší než toto naše slunce. Toto je nejmenší slunce. Existují větší, větší slunce. Takže můžeme pochopit, co jsou lúče. Neexistuje problém. Tělesné paprsky Kršny se nazývají Brahman. Yasya prabhā prabhavato jagad-aṇḍa-koṭi-koṭiṣu vasudhādi-vibhūti-bhinnam, tad brahma: (Bs. 5.40) "To je Brahman, tento prabhā."

Tak podobně, Kṛṣṇa je přítomný v srdci každého, umístěný. To je neosobní expanze. Stejně jako sluneční svit je neosobní rozšíření slunečních paprsků, a tak podobně, Záře Brahmanu je neosobní expanze Kršnových tělesných paprsků. A část, pomocí které je přítomen všude, aṇḍāntara-stha-paramāṇu-cayāntara-stham... (Bs. 5.35). On je v tomto vesmíru. On je ve vašem srdci, v mém srdci. On je ve všem. "Všechno" to znamená dokonce, že i uvnitř atomu, paramāṇu. To je jeho podoba Paramātmā . A poslední a konečná podoba je Kṛṣṇovo osobní tělo. Sac-cid-ānanda-vigrahaḥ. Īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ sac-cid-ānanda-vigrahaḥ (Bs. 5.1).

Vigrahaḥ znamená podoba. Ta podoba není jako naše. To znamená sat, cit, ānanda. Tělo má také tři vlastnosti. Sat znamená věčný. Tak tedy, jeho tělo je odlišné od našeho těla. Naše, toto tělo není věčné v historii. Když je toto tělo vytvořené otcem a matkou, tak tam je datum začátku. A pokud je toto tělo ukončeno, zničené, tak tam je další datum. Takže cokoli v termínech, to je historie. Ale Krišna není takovýto. Anādi. Nemůžete odhadnout kdy Kṛṣṇovo tělo vzniklo. Anādi. Ādi, opět ādi. On je počátek každého. Anādi. On Samotný je anādi; nikdo nemůže zjistit, jaký je datum Jeho zjevení. Ten je mimo historii. Takže, ale je začátek každého. Stejně jako můj otec je začátek mého těla. Otec je příčinou začátku mého těla nebo těla, každého. Tak proto On nemá počátek, nemá otce, ale On je nejvyšší otec. Toto je koncepce, křesťanská koncepce: Bůh je nejvyšší otec. To je fakt, protože je začátek každého. Janmādy asya yataḥ: (SB 1.1.1) "Vše, co přišel začalo existovat, to pochází od Krišnu." To je uvedeno v Bhagavad-gīte. Aham ādir hi devānām (BG 10.2). V devatā... Tato brahmāṇḍa je stvořením Brahmy. On je nazýván jedním z polobohů. To říká Krišna, aham ādir hi devānām, "Já jsem Počátek devatā, polobohů." Takže pokud budete studovat Krišnu tímto způsobem, pak se stanete daiva, božský. Divine.

Naše hnutí pro vědomí Krišny je určeno pro vzdělávání všech, aby se stal každý božským. Toto je ten program. Tak jaký je zisk v tom, že se staneme božskými? To je popsáno v předchozím verši. Daivī sampad vimokṣāya (BG 16.5). Pokud se stanete božským a osvojíte si božské kvality, abhayaṁ sattva-saṁśuddhiḥ jñāna-yoga-vyavasthitiḥ... To znamená ... Diskutovali jsme už. Takže pokud se stanete božský ... Neexistuje žádná překážka, abyste se stal božským. Jednoduše musíte praktikovat abyste šel na to místo. Stejně jako každý se může stát soudcem Nejvyššího soudu. Každý se může stát prezidentem Spojených států. Neexistuje žádné omezení. Ale musíte být kvalifikovaný. Pokud se kvalifikujete, můžete se stát čoko ... Hodit se do ledajaké pozice. Stejně, jak se říká, na božské, stát se daivī, musíte se kvalifikovat, abyste se stal božským. Jak se stát božským? To je již popsáno. My už máme ...

Takže pokud se kvalifikujete božskými kvalitami, tak potom co je přínosem? Daivī sampad vimokṣāya. Mokṣa. Mokṣa znamená osvobození. Takže pokud rozvíjíte božské vlastnosti, pak jste připraveni na osvobození. Co je osvobození? Osvobození od opakovaného se zrození a smrti. To je naše skutečné utrpení. Moderní, darebný civilizace, oni nevědí, co je vlastně konec utrpení. Oni nevědí. Neexistuje žádné vzdělání. Neexistuje žádná věda. Oni si myslí, že "Tady tento krátký život, řekněme, padesát let, šedesát let, sto let, maximum, pokud budeme mít pěknou ženu, pěkný byt a pěkné auto, které jezdí sedmdesát mil a hezkou flašku whisky ... " To je jeho dokonalost. Ale to není vimokṣāya. Opravdová vimokṣa, osvobození, znamená, že už žádné zrození, smrt, stáří a nemoc. To je vimokṣa. Ale oni dokonce nevědí ani to.