CS/Prabhupada 0342 - Všichni jsme individuální osoby a Krišna je take individuální Osoba

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Předcházející stránka - Video 0341
Následující stránka - Video 0343 Go-next.png

Všichni jsme individuální osoby a Krišna je take individuální Osoba
- Prabhupada 0342


Lecture on CC Adi-lila 7.7 -- Mayapur, March 9, 1974

Každý z nás živé bytosti, všichni jsme individuální osoby, a Kṛṣṇa je i fyzická osoba. To je poznání. Nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām eko yo bahūnāṁ vidadhāti kāmān (Kaṭha Upaniṣad 2.2.13). Krišna neboli Bůh, On je také nitya, věčný. Jsme také nitya, věční. Na hanyate hanyamāne śarīre (BG 2.20). Nechceme umřít. To je úvodní poznání duchovního chápání, že "Nejsem toto tělo, jsem duší, ahaṁ brahmāsmi, ale já jsem individuální." Nityo nityānāṁ. Krišna je individuálna osoba; Jsem také individuálna osoba. Když se řekne, že Kṛṣṇa je sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja (BG 18.66), to neznamená, že jsem se stal jedním s Krišnom nebo splynout s Kṛṣṇem. Zachovávam si individualitu, Kṛṣṇa udržuje si zachováva individualitu, ale souhlasím s dodržováním Jeho vlády. Proto Kṛṣṇa říká v Bhagavad-gítě Arjuna, že "Řekl jsem ti všechno. Nyní, jaké je tvé rozhodnutí? Individuální. Není pravda, že Kṛṣṇa nutí Arjunu. Yathecchasi tathā kuru: (BG 18.63) "A teď můžeš udělat cokoliv chceš." To je individualita.

Tak toto je konečné poznání, že tato Māyāvādská filozofie, stát se jedním, splynout s existencí, splynout s existencí znamená, že splyneme s pokynem Krišnu. Naše individualita je v současné době māyā, protože plánujeme tolik věcí. Proto vaše individualita a moje individualita do sebe narážejí. Ale když tam už nebude více narážení-my budeme spolu souhlasit, "Ústředním bodem je Kṛṣṇa" - to je jednota, ne že bychom ztratili svou individualitu. Tak jak je uvedeno v celé Védské literatuře a řečeno Krišnou, všichni jsme jednotliví. Všichni jednotliví. Svayaṁ bhagavān ekale īśvara. Rozdíl je v tom, že On je nejvyšší vládce, īśvara. Īśvara znamená vládce. Ve skutečnosti On je vládcem, a my jsme také vládci, ale my jsme podřízeni vládci. Proto On je ekale īśvara, jeden vládce. Īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇa, v Brahma-saṁhite. Ekale īśvara. Īśvara nemůže být mnoho. To není īśvara. Māyāvādská filozofie, že každý je Bůh, to není moc správný závěr. To je darebáctví. Kṛṣṇa říká, mūḍha. Na māṁ prapadyante mūḍhāḥ (BG 7.15). Ten, kdo se nepodrobí nejvyššímu īśvara, Nejvyššímu Pánu, měli byste to vědět dokonale dobře, že "Tady je mūḍha, darebák," protože to není tak, že každý, můžeme se stát īśvara. To není možné. Pak Íšvara nemá žádný význam. Īśvara znamená vládce. Předpokládejme, že jsme ve skupině, toto je naše Mezinárodní Společnost. Pokud se všichni se stávají vládcem nebo ācāryom, tak jak to pak může být řízeno? Ne. Tam musí být nějaká hlava. To je zásadou v našem praktickém životě. Následujeme našich politických vůdců. Nemůžeme říci, že "Patřím k této straně" dokud nenásleduji vůdce. To je přirozené.

Tak to je Védský výrok, nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām (Kaṭha Upaniṣad 2.2.13). Musí existovat jeden vůdce, vůdce téže kvality, nýty. Já jsem nitya, Krišna je nitya. Kṛṣṇa je také živá bytost; Já jsem také živá bytost. Nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām. Takže jaký je rozdíl mezi Krišnou a mnou? Rozdíl je v tom, že existují dvě nitya nebo dvě cetanaś. Jeden z nich je popsán jednotným číslem a druhý je popsán v množném čísle. Nityo nityānāṁ. Toto nityānāṁ je množné číslo, a nitya je jednotné číslo. Bůh je nitya, jeden, jednotní číslo, a my, my jsme ovládání. Jsme množné číslo. To je ten rozdíl. A jak On vládne množnému číslu? Protože, eko yo bahūnāṁ vidadhāti kāmān. On dodává všechny životní nezbytnosti pro všechny tyto množné čísla; proto je īśvara, On je Krišna, On je Bůh. Ten, kdo poskytuje všechny potřeby k životu, On je Íšvara, On je Krišna, On je Bůh. Takže můžeme velmi dobře pochopit, že jsou udržování Krišnou, a proč bychom neměli být ovládán Ním? Toto je fakt.