CS/Prabhupada 0413 - Spívaním se můžeme dostat na nejvýšší úroveň dokonalosti

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Předcházející stránka - Video 0412
Následující stránka - Video 0414 Go-next.png

Spívaním se můžeme dostat na nejvýšší úroveň dokonalosti
- Prabhupāda 0413


Lecture on SB 1.16.26-30 -- Hawaii, January 23, 1974

Jsou tři úrovně odříkání svatých jmen. Jedna je s přestupky, začátek. Je deset typů přestupků. Popsali jsme je hodně krát. Pokud odříkává s přestupky, to je, to je první stupeň. Pokud odříkávame bez přestupků, to je první stupeň. A pokud odříkávame čistě ... Bez přestupků, ale stále ne zcela čistě. Snažíte se to bez přestupků, ale ještě to není zcela bez přestupků. Ale pokud je tu čisté odříkání, to je úspěch. Nāma, nāmābhāsa, a śuddha-nāma. Naším cílem je ... To už jsme probrali. Najdete to v Caitanya-caritāmṛte, rozhovor mezi Haridāsa Thákurem a Bráhmanou. Odříkáním svatých jmen Pána Krišny, se můžeme dostat na nejvyšší úroveň dokonalosti. Na začátku můžeme odříkávat s přestupky, ale pokud se jim snažíme vyhnout, pak to je nāmābhāsa. Nāmābhāsa neznamená čisté jméno, ale téměř čisté. Nāmābhāsa a śuddha-nāma. Když člověk odříkává śuddha-nāma, jméno, svaté jméno Boha, pak je na úrovni, na milující úrovni s Krišnou. To je dokonalý stav. A na nāmābhāsa úrovni, nikoli čisté, okrajové, mezi čistou a s přestupky, to je mukti. Stanete se Muktom, osvobozeným od hmotných pout. A když odříkáváme s přestupky, pak zůstáváme v hmotném světě. Bhaktivinoda Thákur řekl, nāmākāra bahira haya nāma nāhi haya. Je to mechanické, "Hare Krišna, Hare Krišna, Hare Krišna," ale stále to není Hare Krišna. Nāmākāra, nāma bahira haya, nāmākāra, nāma nāhi haya. Takže musíme odříkávat čistě. Ale neměli bychom být zklamáni. I nečistě ... Proto musíme ustálit proces způsob odříkávání. Protože nejsme na čisté úrovni. Proto, silou ... Tak jako chlapec ve škole. Měli jsme tento trénink v našem dětství ve školce. Učitele by mě požádal, "Napiš deset stran ručně." To znamená nacvičovat deset stran, můj rukopis se pozvedne. Takže i když neodříkáváme šestnáct kol, kde je pak smysl v odříkání Hare Krišna mantry? Takže nebuďte falešní. Nebuďte, chci říct, atrapy. Buďte skuteční. A to je nutné. Pokud chcete mít opravdový prospěch z duchovního života, nebuďte atrapy. Víte co jsou atrapy? V lékárně, velká láhev. Je plná jen vody. A její barva je červená nebo modrá nebo tak nějak. Ale skutečné léčivo neobsahuje ... (stranou :) Ne, teď ne. Skutečná medicína nepotřebuje napodobeninu. Malou ... Pokud člověk dokáže odříkat bez přestupků, jednou kṛṣṇa-nāma, je osvobozen od všech hmotných pout. Alespoň jednou. Eka kṛṣṇa nāme yata pāpa haya, pāpī haya tata pāpa kari baro nāhi. Takže śaucam, śaucam znamená vnitřní čistota a vnější čistota, śaucam. Uvnitř bychom měli být čistý, čistě smýšlející, žádné znečištění. Neměli bychom si myslet, že někdo je naším nepřítelem. Všichni jsou přátelé. "Já jsem ... Já nejsem čistý; proto nad někým uvažuji, jak nad svým nepřítelem." Je tak mnoho příznaků. Tedy śaucam: člověk by měl být čistý, vnitřně i navenek. Satyaṁ śaucaṁ dayā. Tuto dayā už jsem vysvětlil. Dayā znamená být soucitný k pokleslím, ten kdo poklesl, ten kdo je v úzkosti. Takže vlastně je celá populace v současnosti pokleslá. Krišna říká,

yadā yadā hi dharmasya
glānir bhavati bhārata
abhyutthānam adharmasya
tadātmānaṁ sṛjāmy aham
(BG 4.7)
paritrāṇāya sādhūnāṁ
vināśāya ca duṣkṛtām
dharma-saṁsthāpanārthāya
sambhavāmi yuge yuge
(BG 4.8)

Takže v současnosti v Kali, Kali-Yuge, jsou prakticky všichni démoni. Všichni jsou démoni. Takže pokud Krišna ... Samozřejmě, někdy se stane, že Krišna přijde jen proto, aby zabil démony. To je Kalki avatar. To je popsáno Jayadeva Gosvāmīm. Co to je? Keśava dhṛta-kalki-śarīra jaya jagadīśa hare.. Kalau, dhūmaketum iva kim api karālam, mleccha-nivaha-nidhane kalayasi karavālam. Mleccha, mléčovia, toto slovo, yavana, tito ... To jsou slova ve Védskem jazyce, mléča, yavana. Yavana znamená pojídači masa. Yavana. To neznamená že pouze Evropané jsou yavanovia, a Američané, ne, Indové nejsou yavanovia. Ne. Každý, kdo jí maso je yavana. Yavana znamená masožravec. A mléča znamená nečistý. Ten, kdo nenásleduje Védské principy se nazývá mléča. Stejně jako ... Tak jako muslimové říkají, kafír. Ten, kdo nenásleduje muslimské náboženství, se nazývá kafír. To je náboženský postoj. V křesťanství se nazývají "pohané." Ten, kdo nenásleduje Křesťanství se nazývá pohan. Není tak? Podobně každý kdo nenásleduje Védské principy se nazývá mléča. Takže přijde doba, kdy nikdo nebude následovat Védské principy života. Proto, mléča. Tedy mleccha-nivaha, když se všichni lidé stanou mléčovia, nikdo nenásleduje Védské principy, mleccha-nivaha-nidhane, v té době už nebude žádné další kázání, prostě zabíjení.