CS/Prabhupada 0462 - Vaisnava aparadha je velký přestupek

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Předcházející stránka - Video 0458
Následující stránka - Video 0482 Go-next.png

Vaisnava aparadha je velký přestupek
- Prabhupāda 0462


Lecture on SB 7.9.7 -- Mayapur, February 27, 1977

Prabhupáda: Vaišnava aparādha je velký přestupek. Víte, Ambarīṣa Mahārāja. Byl to oddaný, a on... Durvāsā, byl velmi hrdý na svou jógovou moc, a on se dopustil přestupku u nohou Ambarīṣa Mahārāja, a byl potrestán Krišnou posláním sudarśan-čakry. A chtěl pomoc od tolika - Brahmy, Višnua. On šel přímo na Viṣṇuloku, ale nebylo mu odpuštěno. Musel přijít za Vaišnava, Ambarīṣa Mahārājem, poklekl u jeho lotosových nohou. A on samozřejmě, Vaišnava, okamžitě se mu omluvil. Takže Vaišnava aparādha je velký přestupek, hātī-mātā. Proto bychom měli být velmi opatrní co se týče Vaišnavské aparādhy. Neměli bychom ani... Arcye viṣṇu śilā-dhīr guruṣu nara-matir vaiṣṇava-jāti-buddhiḥ (Padma Purāṇa). Vaiṣṇava-jāti-buddhiḥ je také další přestupek, velký přestupek. Podobně, myslet na gurua jako obyčejnou lidskou bytosti, to je také přestupek. Myslet si že božstvo je z kovu, kamene, které je... To jsou přestupky. Sa nārakī. Proto bychom měli být velmi opatrní co se týče hlavních zásad a následovat kroky Vaišnavů. Mahājano yena sa gataḥ. Nemyslete si, že Prahlāda Mahārāja je obyčejný kluk. Měli bychom se učit od Prahlāda Mahārāja jak pokročit v oddané službě.

Mnohokrát vám děkuji.

Oddaní: Jaya Prabhupáda.