CS/Prabhupada 0559 - Pošetile si myslí - ,jsem pánem všeho, co prozkoumám'

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Předcházející stránka - Video 0558
Následující stránka - Video 0560 Go-next.png

Pošetile si myslí - ,jsem pánem všeho, co prozkoumám'
- Prabhupāda 0559


Lecture on BG 2.62-72 -- Los Angeles, December 19, 1968

Prabhupáda: Existuje verš,

ye 'nye 'ravindākṣa vimukta-māninas
tvayy asta-bhāvād aviśuddha-buddhayaḥ
āruhya kṛcchreṇa paraṁ padaṁ tataḥ
patanty adho 'nādṛta-yuṣmad-aṅghrayaḥ
(SB 10.2.32)

To je modlitba Prahlāda Mahārājova. On říká: "Můj milý Pane s lotosový očima, Aravindākṣa," ye anye. "Někteří treťotriedni lidé jsou velmi hrdí na ukončení tohoto hmotného života, nirvāṇa nebo tito impersonalisti." Vimukta-māninaḥ. Vimukta-māninaḥ - oni si prostě mylně myslí, že se vysvobodili ze spárů māye. Falešně. Vimukta-māninaḥ. Stejně jako když se mylně domníváte, že "Já jsem majitelem tohoto města Los Angeles," není to vaše falešné myšlení? Stejně, pokud si někdo myslí, že "Teď jsem dosáhl nirvāṇu nebo jsem se splynul s Nejvyšším." Můžete si to myslet. Tato māyā je velmi silná. Můžete být pyšný na takovou falešnou slávu. Vimukta-māninaḥ. Bhágavatam říká, tvayy asta-bhāvād aviśuddha-buddhayaḥ (SB 10.2.32). "Ale protože oni nevyhledali Tvé lotosové nohy, proto jejich vědomí je nečisté, myslí si 'Já jsem něco'." Aviśuddha-buddhayaḥ. "Jejich inteligence, vědomí není čisté." Proto āruhya kṛcchreṇa. "Vykonávají velmi krutou praxi." Stejně jako buddhisté, oni dostali velmi... Teď ti, kteří nejsou praktikující, to je jiná věc. Ale pravidla a předpisy, samotný Pán Buddha, ukázal. Opustil všechno a začal se zabývat prostě meditací. Kdo to dělá? Nikdo to nedělá. Śaṅkarācāryou první podmínkou je, že "Nejprve přijměte sannnyāsa, pak budete mluvit jak se stát Nārāyaṇom." Kdo přijímá sannyāsa? Takže oni si prostě falešně myslí. Ve skutečnosti, jejich inteligence je nečistá, vědomí je nečisté. Proto i přes takové úsilí, výsledkem je āruhya kṛcchreṇa param, i když jdou velmi vysoko, řekněme 25.000 mil nebo miliony mil horu, nenajdou žádné útočiště, kde je měsíční planeta, kde je (nejasné). Přijdou opět dolů do vašeho města Moskvy, to je všechno. Nebo do New Yorku, to je všechno. Toto jsou příklady. Když jsou oni vysoko hore, och, udělají fotografie. "Ach, tato planeta je taková, tato planeta Země je taková zelená nebo taková malá. Obíhám dokola ve dne v noci, a vidím den a noc třikrát za hodinu." Dobře, velmi dobře. Prosím poklesnite zase dolů. (Směje se) To je vše. Māyā je tak silná, že bude říkat: "Ano, velmi dobře. Jsi velmi pokročilý ve svém vědeckém poznání, ale prosím, pojď dolů. Pojď sem. V opačném případě půjdete do Atlantickýho oceánu. "To je všechno. A budou stále pyšní, "Ach, my děláme pokrok. Během následujících deseti let, si můžete koupit jízdenku nebo pozemky na měsíci. "Víte, že v Rusku prodali pozemky a oni inzeroval, že "tam je Moskevské moře. My jsme vztyčili naši vlajku na moři v..." Tak to je propaganda. Nemohou jít ani na nejbližší planetu, natož do duchovního nebe. Pokud chcete opravdu vážně jít do duchovního nebe a Vaikuṇṭhaloku, pak přijměte tento jednoduchý způsob, Hare Kṛṣṇa. To je vše.

Host: Mám zájem o ateismus.

Prabhupáda: (nepočujíc nebo si nevšímaje hosta) Toto je dar Pána Caitanyu. Namo mahā-vadānyāya. Proto Rūpa Gosvāmī říká: "Jsi největší ze všech charitativních osob protože nabízíš největší požehnání. "Kṛṣṇa-prema-pradāya te (CC Madhya 19.53). "Ty nabízíš lásku ke Kršnovi, která mě dostane do království Kṛṣṇovho." To je největší dar lidské společnosti. Ale hlupáci to nechápou. Co mohu dělat? Daivī hy eṣā guṇamayī (BG 7.14). Māyā je velmi silná. Pokud říkáme, že "tady je malá knížka, Snadná cesta na jiné planety," nevezmou si ji. Budou dělat plány jak jít na jiné planety pomocí sputnika, což je nemožné. Nemůžete jít kamkoliv. To je náš podmíněný život. Podmíněný znamená, že tu musíte zůstat. Musíte zůstat tady. Kdo umožňuje jít na jinou planetu? Abych přišel, abych dostal trvalé vízum do vaší země, musel jsem tolik bojovat, a vy se chystáte na měsíční planetu? Neexistují tam víza? Umožní vám jen tak vstoupit? Je to taková jednoduché věc? Ale naivně si myslí, že prostě "Já jsem panovníkem všeho, co prozkoumám." To je vše. Tato planeta je panovníkem, a všechny ostatní planety jsou její podřízené. Budou uspokojovat naše smysly. To je hloupost. Dobrá. Zpívejte Hare Kṛṣṇa.