DA/Prabhupada 0008 - Krishna hævder at være alles far

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Kṛṣṇa Claims That "I Am Everyone's Father" - Prabhupāda 0008


Janmastami Lord Sri Krsna's Appearance Day Lecture -- London, August 21, 1973

I det mindste har alle de store personligheder, helgener, vismænd og acaryaer i Indien praktiseret og udviklet denne åndelige viden fuldt og helt. og vi udnytter det ikke. Det er ikke sådan, at disse sastras og retningslinjer kun er beregnet for indere eller brahmanaer. Nej. De er beregnet for alle. Fordi Krishna siger:

sarva-yoniṣu kaunteya
sambhavanti mūrtayaḥ yaḥ
tāsāṁ mahad brahma yonir
ahaṁ bīja-pradaḥ pitā
(BG 14.4)

Krishna erklærer at " Jeg er alles far." Derfor er Han meget opsat på at gøre os fredfyldte og lykkelige. Præcis som en far, der ønsker at se sin søn veletableret og lykkelig. På samme måde ønsker Krishna også at se enhver af os lykkelige og veletablerede. Derfor kommer Han af og til. (BG 4.7) Yadā yadā hi dharmasya glānir bhavati. Det er formålet med Krishnas fremkomst. Så dem der er tjenere af Krishna, Krishnas hengivne, bør modtage Krishnas mission. De bør deltage i Krishnas mission. Det er Caitanya Mahaprabhu's udgave.

āmāra ajñāya guru hañā tāra ei deśa
yare dekha, tare kaha, 'kṛṣṇa'-upadeśa
(CC Madhya 7.128)

Krishna-upadesa. Prøv bare at prædike hvad Krishna har sagt i Bhagavad-gita. Det er enhver inders pligt. Caitanya Mahaprabhu siger:

bhārata-bhūmite manuṣya janma haila yāra
janma sārthaka kari para-upakāra.
(CC Adi 9.41)

Så indere, indere er bestemt for para-upakara. Indere er ikke bestemt for at udnytte andre. Det er ikke inderes opgave. Indisk historie er hele vejen igennem for para-upakara. Og tidligere ville man komme til Indien, fra hele verden for at lære hvad åndeligt liv er. Selv Jesus Krist tog dertil. Og fra Kina og fra andre lande. Det er historie. Og vi glemmer vores egne fordele. Vi er så hjerteløse. Sådan en vældig bevægelse, Krishna bevidsthed, foregår over hele verden, men vore indere er ligeglade, vores regering er ligeglad. De tager ikke imod det. Det er vores ulykke. Men det er Caitanya Mahaprabhus mission. Han siger at enhver inder, bhārata bhūmite manuṣya janma, hvis han er et menneske, må perfektionere sit liv gennem at udnytte denne vediske litteratur og videregive denne viden over hele verden. Det er para-upakara. Så Indien kan gøre det. De værdsætter det faktisk. Disse Europæere, amerikanske unge mænd, de værdsætter, hvor stort.... Jeg får dagligt dusinvis af breve, om hvordan denne bevægelse har gavnet dem. Dette er et faktum. Det giver liv til den døde mand. Så jeg vil specielt bede inderne og især hans excellence om venligst at samarbejde med denne bevægelse, og prøve at gøre både jeres eget og andres liv til en succes. Det er Krishnas mission, Krishnas fremkomst. Mange tak!