DA/Prabhupada 0034 - Alle får viden fra en autoritet

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Forrige side - video 0033
Næste side - video 0035 Go-next.png

Everyone Receives Knowledge from the Authority - Prabhupāda 0034


Lecture on BG 7.1 -- Durban, October 9, 1975

Kapitel syv, " Viden om det Absolutte." Der er to ting, det absolutte og det relative. Dette er den relative verden. Her kan vi ikke forstå en ting uden en anden. Så snart vi siger: "Her er sønnen," må der være en far. Så snart vi siger, "her er ægtemanden," må der være en hustru. Så snart vi siger, "her er tjeneren, " må der være en herre. Så snart vi siger, "her er lys," må der være mørke. Dette kaldes den relative verden. En ting må forstås gennem andre relative betingelser. Men der er en anden verden, der kaldes den absolutte verden. Der er herren og tjeneren det samme. Der er ingen forskel. Selvom den ene er herre og den anden er tjener, er positionen den samme.

Så det syvende kapitel af Bhagavad Gita giver os en antydning om den absolutte verden, absolut viden. Hvordan man kan opnå den viden, som den Absolutte Højeste Person, Krishna taler om. Krishna er den Absolutte Højeste Person.

īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ
sac-cid-ānanda-vigrahaḥ
anādir ādir govindaḥ
sarva-kāraṇa-kāraṇam
(Bs. 5.1)

Det er definitionen på Krishna givet af Herren Brahma i sin bog kendt som Brahma-samhita, en meget autoriseret bog. Denne bog blev opsamlet fra det sydlige Indien af Sri Caitanya Mahaprabhu. og Han præsenterede den til Sine hengivne, da Han vendte tilbage fra sin tur til det sydlige Indien. Derfor accepterer vi denne bog, Brahma-samhita, som meget autoritativ. Dette er vores måde at modtage viden. Vi modtager viden fra autoriteten. Alle modtager viden fra autoriteten, men almindelige autoriteter, og vores måde at acceptere autoriteten er en smule forskellige. Vores måde at acceptere en autoritet, indebærer at han også accepterer sin tidligere autoritet. Man kan ikke være en selv-lavet autoritet. Det er ikke muligt. Så er det mangelfuldt. Jeg har mange gange givet det eksempel, at et barn lærer fra sin far Barnet spørger sin far, "Far, hvad er det for en maskine?" og faderen siger, "Mit kære barn, det hedder en mikrofon." Så barnet modtager denne viden fra faderen, "det er en mikrofon." Så når barnet siger til en anden, " Det er en mikrofon," er det korrekt. Selvom han er et barn, vil hans udtryk være korrekt, fordi han har modtaget sin viden fra autoriteten. På samme måde, hvis vi modtager viden fra autoriteten, så er jeg måske et barn, men min udtalelse er korrekt. Dette er vores måde at få viden. Vi opfinder ikke viden. Det er den fremgangsmåde der gives i fjerde kapitel af Bhagavad-gita, evaṁ paramparā-prāptam imaṁ rājarṣayo viduḥ (BG 4.2). Dette parampara system...

imaṁ vivasvate yogaṁ
proktavān aham avyayam
vivasvān manave prāha
manur ikṣvākave 'bravīt
(BG 4.1)

Evaṁ paramparā. Så fuldstændig viden kan opnås, når vi hører fra den Absolutte. Ingen i den relative verden kan fortælle os om den absolutte viden. Det er ikke muligt. Så her får vi forståelse for den absolutte verden, absolut viden, fra den Højeste Person, den Absolutte Person. Absolut Person betyder anādir ādir govindaḥ (Bs. 5.1). Han er den oprindelige person, men Han har ingen oprindelse; derfor er Han absolut. Han forstås ikke som at være blevet skabt af nogen anden. Det er Gud. Så derfor bliver der sagt i dette kapitel, Sri Bhagavan uvaca, Absolut Person.... Bhagavan betyder den Absolutte Person som ikke er afhængig af nogen anden.