DA/Prabhupada 0038 - Viden kommer fra Vedaerne

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Knowledge Is Derived From The Vedas - Prabhupāda 0038


Lecture on BG 7.1 -- Hong Kong, January 25, 1975

Krishna er der. Vi har Krishnas billede, Krishnas foto, Krishnas tempel, så mange Krishnas. De er ikke fiktion. De er ikke noget vi forestiller os, som Mayavadi filosoffen tror, at "du kan forestille dig det i dit sind." Nej. Gud kan man ikke forestille sig. Det er en anden slags dumhed. Hvordan kan man forestille sig Gud? Så bliver Gud et genstand for din indbildningskraft. Han har ingen substans. Det er ikke Gud. Det der er indbildning, det er ikke Gud. Gud er til stede foran dig, Krishna. Han kommer her på denne planet. Tadātmānaṁ sṛjāmy aham, sambhavāmi yuge yuge. Så dem der har set Gud, modtag informationer fra dem.

tad viddhi praṇipātena
paripraśnena sevayā
upadekṣyanti te jñānaṁ
jñāninas tattva-darśinaḥ
(BG 4.34)

Tattva-darśinaḥ. Med mindre du har set det, hvordan kan du så give informationer til andre? Så Gud er set, ikke kun i historien. Historisk, da Krishna var til stede på denne planet, historien om Slaget ved Kuruksetra hvor denne Bhagavad-gita blev talt, det er historisk fakta. Så vi kan både se Bhagavan Sri Krishna gennem historien og også gennem sastra. Śāstra-cakṣusā. Præcis som i øjeblikket, Krishna er ikke fysisk til stede, men vi forstår gennem sastra, hvad Krishna er. Så śāstra-cakṣusā. Śāstra... Enten ser du direkte eller gennem sastra... Gennem sastra er opfattelsen bedre end gennem direkte opfattelse. Derfor vores viden, dem der følger de vediske principper, deres viden kommer fra Vedaerne. De opfinder ikke noget viden. Hvis noget forstås gennem Vedaernes vidnesbyrd er det fakta. Så Krishna forstås gennem Vedaerne. Vedaiś ca sarvair aham eva vedyaḥ (BG 15.15). Det erklæres i Bhagavad-gita. Du kan ikke forestille dig Krishna. Hvis en eller anden slyngel siger "Jeg forestiller mig," så er det slyngelstreger. Du bliver nødt til at se Krishna gennem Vedaerne. Vedaiś ca sarvair aham eva vedyaḥ (BG 15.15). Det er formålet med at studere Vedaerne. Derfor kaldes det Vedanta. Krishnas viden er Vedanta.