DA/Prabhupada 0040 - Her er den højeste person

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Here Is One Supreme Person - Prabhupāda 0040


Lecture on BG 16.8 -- Tokyo, January 28, 1975

Der er millioner og millioner og trillioner af levende væsner, og Han sidder i hvert eneste hjerte. Sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭo mattaḥ smṛtir jñānam apohanaṁ ca (BG 15.15). Han styrer på den måde. Så hvis vi tror, at Han er en kontrollør på samme måde som os, så tager vi fejl. Han kontrollerer. Der er en kontrollør. Med grænseløs viden og ubegrænsede hjælpere, med ubegrænsede potentialer, sådan leder Han. Disse upersonalighedsfilosoffer, de kan ikke tro, at en person kan være så grænseløst kraftfuld. Derfor bliver de upersonlighedsfilosoffer. De kan ikke tænke på det. Upersonlighedsfilosofferne, de kan ikke forestille sig... De tænker, "Når man er en person, er man en person som mig. Jeg kan ikke gøre dette. Derfor kan Han ikke gøre det." Derfor er de mudha. Avajānanti māṁ mūḍhāḥ (BG 9.11). De sammenligner Krishna med sig selv. Krishna er en person, på samme måde som han er en person. Han ved ikke. Vedaerne informerer os om at "selvom Han er en person, opretholder Han alle et ubegrænset antal af personer." Det ved de ikke. Eko yo bahūnāṁ vidadhāti kāmān. At en eneste person, Han opretholder mange millioner, mange millioner, trillioner af personer. Vi er allesammen, hver af os, vi er personer. Jeg er en person. Du er en person. Myren er en person. Katten er en person. Hunden er en person og insektet er en person. Træerne er personer. Alle er personer. Alle er personer. Og så er der en anden person. Det er Gud, Krishna. Den ene person opretholder alle disse varianter af millioner og trillioner af personer. Det er det Vediske på....Eko yo bahūnāṁ vidadhāti kāmān, nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām (Kaṭha Upaniṣad 2.2.13). Det er informationen.

Så Krishna siger også i Bhagavad-gita, ahaṁ sarvasya prabhavo mattaḥ sarvaṁ pravartate iti matvā bhajante māṁ... (BG 10.8) Derfor vil en hengiven, når han fuldt ud forstår at "her er den højeste person, som er lederen, som er kontrolløren, som er den der opretholder alt," han vil overgive sig til Ham og blive Hans hengivne.