DA/Prabhupada 0095 - Vores opgave er at overgive os

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Forrige side - video 0094
Næste side - video 0096 Go-next.png

Our Business is to Surrender - Prabhupāda 0095


Lecture on BG 4.7 -- Bombay, March 27, 1974

Vi overgiver os, men vi overgiver os ikke til Krishna. Det er sygdommen. Det er sygdommen. Og Krishnabevidsthedsbevægelsens formål er at kurere denne sygdom. Helbrede denne sygdom. Krishna kommer også. Han siger, yadā yadā hi dharmasya (BG 4.7). Denne dharmasya glanih, uoverensstemmelser i måden man udfører religion, når der er uoverensstemmelser, siger Krishna, tadātmānaṁ sṛjāmy aham. Og abhyutthānam adharmasya. Der er to ting. Når folk ikke overgiver sig til Krishna, så opfinder de så mange "Krishnaer", så mange slyngler, som de kan overgive sig til. Det er adharmasya. Dharma betyder at overgive sig til Krishna, men istedet for at overgive sig til Krishna, vil de overgive sig til katte, hunde, dit og dat, så mange ting. Det er adharma. Krishna kom ikke for at etablere den såkaldte Hindu-religion eller Muslim-religion. Nej. Han kom for at etablere virkelig religion. Virkelig religion betyder, at vi må underkaste os, overgive os til den rigtige person. Det er virkelig religion. Vi overgiver os. Alle har en overbevisning. Han har overgivet sig der. Enten politisk, socialt, økonomisk, religiøst, hvad som helst. Alle har en forestilling. Og lederen af dette ideal er der også. Så vores opgave er at overgive os. Det er et faktum. Men vi ved ikke, hvor vi skal overgive os. Det er problemet. Og fordi overgivelsen er en fejltagelse eller fejlplaceret, derfor er hele verden i en kaotisk tilstand. Vi forandrer den ene overgivelse til den anden overgivelse. "Ikke mere kongres-partiet. Nu kommunist-partiet." Igen, "ikke mere kommunist-partiet. Denne...Det ene parti, det andet parti." Hvilken nytte har det at bytte parti? For ligegyldigt om det er det ene parti eller det andet, så er de ikke overgivet til Krishna. Så med mindre du kommer til pointen at overgive sig til Krishna, kan der ikke blive fred. Det er pointen. Bare at skifte fra stegepanden til ilden vil ikke redde dig. Derfor er Krishnas sidste instruktion

sarva-dharmān parityajya
mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja
ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo
mokṣayiṣyāmi...
(BG 18.66)

Så religionens uoverensstemmelser betyder... Dette beskrives også i Srimad-Bhagavatam. Sa vai puṁsāṁ paro dharmaḥ. Første klasses eller overordnet dharma. Parah betyder overordnet, transcendental. Sa vai puṁsāṁ paro dharmo yato bhaktir adhokṣaje (SB 1.2.6). Når vi overgiver os til Adhoksaja... Adhoksaja betyder den højeste transcendens, eller Krishna. Et andet navn for Krishna er Adhoksaja. Ahaituky apratihata. Ahaituki betyder uden nogen årsag, Uden nogen årsag. Ikke at "Krishna er sådan og sådan, derfor overgiver jeg mig." Nej. Uden nogen årsag. Ahaituky apratihata. Og det kan ikke stoppes. Ingen kan stoppe det. Hvis du ønsker at overgive dig til Krishna, er der ingen hindring, der er ingen hindring. Du kan gøre det i en hvilken som helst position. Du kan gøre det. Ahaituky apratihatā yayātmā suprasīdati. Så vil du, atma, din atma, din sjæl, dit sind, din krop, vil være tilfredse. Det er metoden.