DA/Prabhupada 0223 - Denne institution er til for at uddanne hele det menneskelig samfundRoom Conversation with Ratan Singh Rajda M.P. "Nationalism and Cheating" -- April 15, 1977, Bombay

Prabhupada: Hvad er indvendingen?

Mr. Rajda: Der kan ikke være nogen indvending.

Prabhupāda: Bhagavad-gītā er accepteret, og så vidt jeg forstår at da Morarji var ved at blive anholdt, sagde han at "Lad mig gøre min læsning af Bhagavad-gītā færdig." Jeg læste det i avisen.

Mr. Rajda: Ja, han sagde.

Prabhupāda: Så han... Han er en hengiven af Bhagavad-gītā, og der er mange andre. Så hvorfor skulle denne lærdom ikke blive givet til hele verden?

Mr. Rajda: Nuvel, jeg så, almindeligvis står han op 3.30 a.m., gør først og fremmest sine religiøse ting, læser Bhagavad-gita og alt det. Og det fortsætter i to, tre timer. Så, klokken syv, kommer han ud af sit rum efter at have taget sit bad. Så møder han (utydeligt).

Prabhupada: Og disse udenlandske drenge, de begynder deres, denne Bhagavad-gītā praksis fra 3.30 til 9.30. De har ingen anden beskæftigelse. Forstår du. Du har studeret vores, denne Giriraja. Hele dagen gør han det. De er alle med på det. Fra om morgenen, 3.30, til de er trætte, 9.30, kun Bhagavad-gītā.

Mr. Rajda: Vidunderligt.

Prabhupāda: Og vi har så mange materialer. Hvis vi diskuterer denne ene linje, tathā dehāntara-prāptiḥ (BG 2.13), tager det dage at forstå.

Mr. Rajda: Rigtigt.

Prabhupāda: Nuvel, hvis det er fakta, tathā dehāntara-prāptiḥ and na hanyate hanyamāne śarīre (BG 2.20), hvad gør vi for det? Det er Bhagavad-gītā. Na jāyate na mriyate vā kadācin na hanyate hanyamāne śarīre (BG 2.20). Så når min krop er ødelagt, går jeg... (pause) ... går personligt fra dør til dør, sælger bøgerne og sender penge. Vi spreder vores mission på denne måde. Jeg får ingen hjælp hverken fra regeringen, fra det offentlige. Og kendsgerningerne findes i the Bank of America, hvor meget fremmed valuta jeg indsætter. Selv med dette svage helbred, arbejder jeg mindst fire timer, om natten. Og de hjælper mig også. Så dette er vores individuelle tiltag. Hvorfor ikke komme her? Hvis du virkelig er en meget seriøs elev af Bhagavad-gita, hvorfor kommer du så ikke, samarbejder? Og harāv abhaktasya kuto mahad-guṇā manorathenāsati dhāvato... (SB 5.18.12). Du kan ikke gøre offentligheden ærlige bare ved hjælp af lovgivning. Det er ikke muligt. Glem det. Det er ikke muligt. Harāv abhaktasya kuto.... Yasyāsti bhaktir bhagavaty akiñcanā sarvaiḥ... Hvis du, hvis man bliver en hengiven af Herren, vil alle gode kvaliteter være der. Og harāv abhaktasya kuto mahad... Hvis han ikke er en hengiven... Nuvel så mange ting, fordømmelse, det foregår, store, store ledere. I dagens avis har jeg set det. "Den ene mand, den anden mand, bliver afvist selv." Hvorfor? Harāv abhaktasya kuto. Til hvilken gavn er det at blive en stor leder, hvis han ikke er en hengiven? (Hindi) Du er meget intelligent, ung, og derfor prøver jeg at give dig ideen om det, og hvis du kan give disse ideer form... Det er der allerede. Det er ingen hemmelighed. Vi må bare være seriøse, at denne institution må være der for at uddanne hele det menneskelige samfund. Lige meget om det er et fåtal. det betyder ikke noget. Men idealet må være der.