DA/Prabhupada 0260 - Ved sansernes diktater udfører vi syndefulde handlinger liv efter liv

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Forrige side - video 0259
Næste side - video 0261 Go-next.png

Ved sansernes diktater udfører vi syndefulde handlinger liv efter liv
- Prabhupada 0260


Lecture -- Seattle, September 27, 1968

Prøv at forstå i praksis, hvor stærke sanserne er. Det er ikke sådan, at kun unge mænd er tjenere af sanserne. Selv 75-årige, 80-årige eller på dødens rand, de er alle tjenere af sanserne. Sanserne bliver aldrig tilfredse. Det er den materielle befaling. Så jeg er tjener. Jeg er tjener af mine sanser, og ved at tjene mine sanser, bliver hverken jeg eller mine sanser tilfredsstillet, ej heller er de tilfredse med mig. Der er kaos. Så det er problemet. Så det bedste... Derfor siger Kṛṣṇa, Herren Kṛṣṇa siger,

sarva-dharmān parityajya
mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja
ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo
mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ
(BG 18.66)

Du har tjent dine sanser i så mange liv, liv efter liv, 8,400,000 forskellige livsformer. Fuglene, de er også under sanserne. Dyrene, de er også under sanserne. Mennesker, og alle, halvguderne, alle i denne materielle verden, de er efter sanserne, tjener sanserne. Men Kṛṣṇa siger at "Overgiv dig bare til Mig. Bare indvillig i at tjene Mig. Så vil jeg sørge for dig." Det er alt. Ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ. For på grund af sansernes befaling begår vi syndige handlinger i liv efter liv; derfor eksisterer vi i forskellige grader af kropslig fremkomst. Tro ikke at alle har den samme standard. Nej. I forhold til ens eget arbejde, får han en bestemt slags krop. Så disse forskellige former for kroppe fremkommer på grund af forskellige grader af sansetilfredsstillelse. Så der er også sansetilfredsstillelse i svinets liv. Hvorfor er han blevet tilbudt et svins krop? Så sanseligt at det ikke har nogen form for skelnen mellem hvem der er moder, hvem der er søster, eller hvem der er dit eller dat. Det er praktisk, vil du opleve. Hundene og svinene, de er på den måde. Også i det menneskelige samfund er der mange der ikke skelner mellem, hvem der er moder, hvem der er søster, hvem der er dette. sanserne er så stærke. Og dette er årsagen til vores elendighed, prøv at forstå. De trefoldige lidelser vi undergår, som vi prøver at finde en løsning på, forårsages af disse sansernes befalinger. Derfor er Kṛṣṇa der. Kṛṣṇa er der. Hans navn er Madana-mohana. Hvis du prøver at overføre din kærlighed fra sanserne til Kṛṣṇa, vil du opleve resultatet. Du vil opleve det med det samme. Sevonmukhe hi jihvādau (Brs. 1.2.234). Så denne falske stræben, at "jeg vil være herre over alt jeg ser," "Jeg er enehersker over alt omkring mig," denne attitude må opgives. Enhver af os er oprindeligt tjener. Nu, på nuværende tidspunkt, er vi tjener af sanserne. Nu, bør dette tjenerskab overføres kun til Kṛṣṇa. Sevonmukhe hi jihvādau svayam eva sphuraty adaḥ. Og lige så snart du overfører dit tjenerskab til Kṛṣṇa, så gradvist, i forhold til din seriøsitet, vil Kṛṣṇa vise dig, og vekselvirkningen af tjeneste mellem Kṛṣṇa og dig selv vil være så fin. Hvad enten du elsker Ham som ven, eller herre, eller elsker, eller… Der er så mange emner. Uanset hvad kan du prøve at elske Ham og se hvor tilfreds du bliver. Dette er Kṛṣṇabevidsthedsbevægelsen. Prøv venligst at forstå.