Please join, like or share our Vanipedia Facebook Group
Go to Vaniquotes | Go to Vanisource | Go to Vanimedia


Vanipedia - the essence of Vedic knowledge

DA/Prabhupada 0284 - Min natur er at være underlagt

From Vanipedia


Min natur er at være underlagt - Prabhupāda 0284


Lecture -- Seattle, September 30, 1968

Så denne Kṛṣṇabevidsthedsbevægelse er meget enkel. Meget enkel. Den er specielt indviet af Herren Caitanya Mahāprabhu, selvom den er meget gammel, i de Vediske skrifter, men stadig, fra et historisk standpunkt, denne Kṛṣṇabevidsthedsbevægelse eksisterer siden Herren Kṛṣṇa fremkom på denne planets overflade for 5000 år siden, og senere, Herren caitanya, for 500 år siden, Han udvidede denne bevægelse, Kṛṣṇabevidsthed. Hans mission, Herren Caitanyas mission, er ārādhyo bhagavān vrajeśa-tanayaḥ. Hvis du ønsker at elske, eller hvis du vil underordne dig… Alle er underordnede. Det er falskt. Alle ønsker at være uafhængige, men ingen er uafhængig. Alle er underordnede. Ingen kan sige at "Jeg er uafhængig." Kan I sige det, nogen af jer, at I er uafhængige? Er der nogen? Nej. Alle er underordnede, frivilligt. Ikke ved magt. Alle bliver underordnede. En pige siger (til) en dreng, "Jeg vil blive din underordnede," Villigt. På samme måde siger drengen til en pige, "Jeg vil blive din underordnede." Hvorfor? Det er min natur. Jeg ønsker at være underordnet fordi min natur er at være underordnet. Men jeg ved det ikke. Jeg foretrækker… Jeg afviser at være underordnet; Jeg accepterer en anden form for underordning. Men der er underordning. Lige som en arbejder. Han arbejder her. Hvis han får bedre løn et andet sted, så går han derhen. Men det betyder ikke at han er blevet uafhængig. Han er underordnet. Så Herren Caitanya lærer, at hvis du ønsker at være underordnet eller hvis du ønsker at tilbede nogen... Hvem tilbeder nogen? Med mindre du føler at nogen er større end dig, hvorfor så tilbede? Jeg tilbeder min chef, fordi jeg tænker, at han er større end mig. Han giver mig løn, gage, 600 dollars om måneden. Derfor må jeg tilbede ham, jeg må tilfredsstille ham.

Så Caitanya Mahāprabhu sagde at du skal blive en underordnet af Kṛṣṇa. Ārādhyo bhagavān vrajeśa-tanayaḥ. Hvis du ønsker at tilbede, tilbed Kṛṣṇa. Og derefter, tad-dhāmaṁ vṛndāvanam. Hvis du ønsker at tilbede nogen, så elsk Kṛṣṇa eller tilbed Kṛṣṇa eller Hans sted Vṛndāvana. For alle ønsker at elske et sted. Det er nu nationalisme - et land. Nogen siger, "Jeg elsker dette amerikanske land." Nogen siger, "Jeg elsker dette kinesiske land." Nogen siger, "Jeg elsker det russiske land." Så alle ønsker at elske et land. Bhauma ijya-dhīḥ. Bhauma ijya-dhīḥ. Folk er naturligt tilbøjelige til at elske et materielt land. Almindeligvis, prøver han at elske det sted han er født. Caitanya Mahāprabhu sagde at, "Fordi du er tilbøjelig til at elske en person, så elsk Kṛṣṇa. Fordi du ønsker at elske et land, så elsk Vṛndāvana." Ārādhyo bhagavān vrajeśa-tanayas tad-dhāma vṛndāvanam. Men hvis nogen siger, "Hvordan elsker jeg Kṛṣṇa? Jeg kan ikke se Kṛṣṇa. Hvordan kan jeg elske Kṛṣṇa?" Så siger Caitanya Mahāprabhu, ramyā kācid upāsanā vrajavadhū-vargeṇa yā kalpitā. Hvis du ønsker at lære, hvis du ønsker at kende, metoden til at tilbede Kṛṣṇa, eller elske Kṛṣṇa, så prøv bare at følge i gopiernes fodspor. Gopier. Gopierne, deres kærlighed - den højeste perfektionelle kærlighed. Ramyā kācid upāsanā. Der er forskellige former for kærlighed eller tilbedelse i verden. begyndelsen er, "Oh Gud, giv os vores daglige brød." Det er begyndelsen. Når vi er, jeg mener, oplært i at elske Gud, bliver vi instruerede i at: "Tag til templet, gå i kirke, og bed til Gud om dine nødvendigheder, om det du sørger over." Det er begyndelsen. Men det er ikke ren kærlighed. Ren kærlighed, perfektionen af ren kærlighed, kan findes blandt gopierne. Det er eksemplet.

Hvordan? Hvordan elsker de Kṛṣṇa? De elsker Kṛṣṇa. Kṛṣṇa tog til... Kṛṣṇa var en kohyrdedreng, og sammen med Sine venner, andre kohyrdedrenge, plejede han at gå ud med køerne på græsgangen hele dagen. Det var systemet. For folk var tilfredse med land og køer på det tidspunkt, det er alt. Det er måden at løse alle økonomiske problemer. De var ikke industrielle, de var ikke nogens tjenere. Simpelthen ved hjælp af landbrugsproduktion og mælk fra køerne, blev hele fødevareproblemet løst.