DA/Prabhupada 0296 - Selvom Herren Jesus Kristus blev korsfæstet skiftede han ikke holdning

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Forrige side - video 0295
Næste side - video 0297 Go-next.png

Selvom Herren Jesus Kristus blev korsfæstet skiftede han ikke holdning
- Prabhupāda 0296


Lecture -- Seattle, October 4, 1968

Der er bevis i Vedaerne på at Gud eksisterer. I alle skrifter, alle store personligheder, hengivne, Guds repræsentanter... På samme måde som Herren Jesus Christ, han gav information om Gud. Selvom han blev korsfæstet, skiftede han aldrig mening. Så vi har bevis fra skrifterne, fra Vedaerne, fra en stor personlighed, stadig, hvis jeg siger, "Gud er død. Der er ingen Gud," hvilken slags menneske er jeg så? Det kaldes for en dæmon. De vil aldrig tro det. De vil aldrig tro... Lige det modsatte (fra) dæmonen er budhā. Budhā betyder meget intelligent, en vis mand. I Caitanya-caritāmṛta siges det derfor, kṛṣṇa ye bhaje se baḍa catura. Enhver der bliver tiltrukket til Kṛṣṇa og elsker Ham… Tilbede betyder at elske. I begyndelsen er det tilbedelse, men det ender med kærlighed. Tilbedelse.

Så iti matvā bhajante māṁ budhā. Enhver der er vis, der er intelligent, som ved at Kṛṣṇa er årsagen til alle årsager...

īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ
sac-cid-ānanda-vigrahaḥ
anādir ādir govindaḥ
sarva-kāraṇa-kāraṇam
(Bs. 5.1)

Sarva-kāraṇa: alt har en årsag, en årsag og et resultat. Så fortsæt med at undersge hvad årsagen er til dette, hvad årsagen er til dette, hvad årsagen er til dette, og så vil du opdage Kṛṣṇa. Sarva-kāraṇa-kāraṇam. Og Vedānta siger, janmādy asya yataḥ (SB 1.1.1). Man kan ikke sige at noget er udsprunget automatisk. Det er tåbeligt. Alt har en årsag til at dannes. Alt. Det er intelligens. Sig ikke… Lige som, i moderne videnskab siges det, at "Der var en masse og der var skabelse - måske." Det er også "måske," forstår I. Så denne form for viden er nytteløs. Du må eftersøge det. Hvis jeg spørger videnskabsmanden, "Hvad er årsagen til denne masse?" kan de ikke svare. Så søg efter årsagen, og du vil opdage at... Hvis jeg ikke kan finde det, så må vi følge… Mahājano yena gataḥ sa panthāḥ (CC Madhya 17.186). Vi må følge de autoriserede ācāryaer. Hvis du er kristen, så følg bare Jesus Christ. Han siger, "Gud eksisterer." Så accepterer du at Gud eksisterer. Han siger at "Gud skabte dette." Han sagde at "Lad der være skabelse," og der blev skabelse. Så vi accepterer dette, "Ja. Gud skabte." Også her i Bhagavad-gītā siger Gud, siger Kṛṣṇa, ahaṁ sarvasya prabhavo (BG 10.8), "jeg er oprindelsen." Så Gud er oprindelsen til skabelsen. Sarva-kāraṇa-kāraṇam: (Bs. 5.1) Han er årsagen til alle årsager.

Så vi må følge de store personligheders eksempler, vi må studere de autoriserede bøger og Vedaer, og vi må følge deres eksempel; så er Kṛṣṇabevidsthed eller Gudsrealisation eller Gudsbevidsthed ikke svært. Det er meget let. Der er ingen, jeg mener, ingen vanskeligheder på din vej mod at forstå hvad Gud er. Alt er der. Bhagavad-gītā er der, Śrīmad-Bhāgavata er der. Selv hvis du accepterer, din Bibel er der, Koranen er der, overalt. Uden Gud kan der ikke være nogen bog eller noget skrift. Nu om dage skaber de selvfølgelig så mange ting. Men i ethvert menneskeligt samfund er der en opfattelse af Gud - i forhold til tid, i forhold til folket, men tanken er der. Nu må du forstå, jijñāsā. Derfor siger Vedānta-sūtra at du må prøve at forstå Gud ved at spørge, at spørge. Denne spørgen er meget vigtig.