DA/Prabhupada 0369 - Mine disciple, de er mine dele og partikler

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Forrige side - video 0368
Næste side - video 0370 Go-next.png

Mine disciple, de er mine dele og partikler
- Prabhupāda 0369


Room Conversation with Life Member, Mr. Malhotra -- December 22, 1976, Poona

Mr. Malhotra: Hvordan kan det være at så mange helgener fra gamle dage de hævdede ahaṁ brahmāsmi. Prabhupāda: (Hindi). Du er Brahman. Fordi du er del og eje af Parabrahman. Det har jeg allerede fortalt jer, at... Guld, stort guld eller lille guld-partikel, det er guld. Ligeledes, Bhagavān Parabrahman, og vi er del og eje af ham. Derfor er jeg Brahman. Men jeg er ikke Parabrahman. Kṛṣṇa accepteres som Parabrahman af Arjuna: paraṁ brahma paraṁ dhāma pavitraṁ paramaṁ bhavān (BG 10.12). Parabrahman: Så param, dette ord bliver brugt, Paramātmā, Parabrahman, Parameśvara. Hvorfor? Det er forskellen. Den ene er den højeste og den anden er underordnet. Underordnet Brahman. Du er Brahman, det er der ingen tvivl om. Men ikke Parabrahman. Hvis du er Parabrahman, hvorfor udfører du så sādhana for at blive parabrahman? Hvorfor? Hvis du er Parabrahman, så er du altid Parabrahman. Hvorfor er du faldet til denne tilstand, hvor du er nødt til at udføre sādhana for at blive Parabrahman? Det er fjollerier. Du er ikke Parabrahman. Du er Brahman. Du er guld, en lille partikel. Men du kan ikke sige "Jeg er guldminen." Det kan du ikke. Paraṁ brahma paraṁ dhāma pavitraṁ paramaṁ bhavān (BG 10.12). Gopāla Kṛṣṇa: Så han undersøger om det er tid til at tage afsted. Kommer du også med os? Meget fint. Prabhupāda: Bring lidt vand. Disse, mine disciple er del og eje af mig. Hele missionen foregår med deres samarbejde. Men hvis han siger at jeg er på lige fod med min Guru Mahārāja, så er det en forseelse. Mr. Malhotra: Sommetider bestemmer guru at min discipel skal være mere end jeg. Prabhupāda: Det betyder at han er på et lavere niveau. Det må du godtage først og fremmest. Mr. Malhotra. Ligesom enhver fader ser sine børn vokse op. Prabhupāda: Jo, men faderen forbliver fader, og et barn kan ikke blive faderen. Mr. Malhotra: Fader forbliver fader men hvis han synes at han kan, vil udvikle... Prabhupāda: Nej, nej. Faderen kan ønske at sønnen bliver lige så kvalificeret, men faderen er stadig faderen, og barnet er barn. Sådan forbliver det. På samme måde, Guds del og eje kan være meget kraftfuld, men det betyder ikke at han er blevet Gud. Mr. Malhotra. I andre traditioner, guru discipel, så bliver disciplen guru, så discipel. Guruerne kan skiftes ud.. Prabhupāda: De kan ikke skiftes ud. Hvis der sker et skift af guru, så handler disciplen, men han, han vil aldrig sige at jeg er blevet lige eller ét med guru. Sådan er det ikke. Mr. Malhotra: Jeg tænker således om det, Swamiji, at din Guru Mahārāja prædiker gennem dig, og du prædiker gennem dem. Prabhupāda: Ja. Mr. malhotra: Så disciplen er guru gennem sine disciple. Prabhupāda: Det er i orden. Evaṁ paramparā prāptam (BG 4.2). Men det betyder ikke at han bliver... Han er repræsentant for guru, Guds repræsentant, men det betyder ikke at han er blevet Gud. Mr. Malhotra: Men han bliver guru til sine disciple. Prabhupāda: Ja, sådan er det.. Mr. Malhotra: Aldrig lige med sin guru. Prabhupāda: Ikke lige med, repræsentant. Ikke lige. Jeg sender en forretnings-repræsentant, og han kan være en stor ekspert i at gøre gode forretninger, men alligevel han kan ikke være på lige fod med mig. Han handler som min repræsentant, det er en anden sag. Det betyder ikke at han er den oprindelige ejer. Mr. Malhotra: Men som dine disciple, så er du taget som guru. Prabhupāda: Men de vil aldrig sige at de er blevet lige med mig. "Jeg er avanceret til at være min guru." Det vil de aldrig sige. Ligesom denne dreng, han tilbyder sine obeisances. Han kan være bedre end mig til at prædike, men han føler at "jeg er under-ordnet." Hvorfor ville han ellers tilbyde sine obeisances? Han kan tænke, "Oh, nu er jeg så lærd. Jeg er avanceret. hvorfor skal jeg acceptere ham som overordnet?" Nej. Det fortsætter. Selv efter min død, efter min bortgang, så vil han tilbyde sin obeisances til mit billede. Mr. Malhotra. Men blandt hans disciple vil han blive tilbedt... Prabhupāda: Det er i orden, men han forbliver sin gurus discipel. Han vil aldrig påstå at "Nu er jeg blevet guru, så jeg er ligeglad med min guru." Det vil han aldrig sige. Ligesom jeg, men jeg tilbeder stadig min guru. Så jeg forbliver underordnet til min guru, altid. Selv om jeg er blevet guru, så er jeg stadig underordnet min guru.