DA/Prabhupada 0395 - Parama Karuna betydning

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Forrige side - video 0394
Næste side - video 0396 Go-next.png

Parama Karuna betydning
- Prabhupāda 0395


Purport to Parama Koruna -- Los Angeles, January 16, 1969

Parama koruṇa, pahū dui jana, nitāi gauracandra. Dette er en sang sunget af Locana dāsa Ṭhākura, en stor hengiven af Herren Caitanya, næsten samtidig. Han skrev en bog, Caitanya-maṅgala, der beskriver Herren Caitanyas aktiviteter. Det er en meget berømt bog, Caitanya-maṅgala. Og han har skrevet mange sange. Stort set alle Vaiṣṇavas, de er transcendentalt poetiske. Det er en af de 26 kvalifikationer af en Vaiṣṇava. Så han siger at "Disse to Herrer," nitāi gauracandra, "Herren Nityānanda eller Herren Gaurāṅga, eller Herren Caitanya, De er meget barmhjertige inkarnationer." Saba avatāra-sāra śiromaṇi. "De er essensen af alle inkarnationer." Inkarnationen beskrives i Bhagavad-gītā, at når som helst der er forhindringer mod at udføre religiøsitet, og der er en overvægt af syndige aktiviteter, på det tidspunkt inkanerer Herren Sig, eller nedstiger til denne materielle verden, for at beskytte de fromme og udslette de ugudelige. Det er inkarnationens mission. I alle inkarnationerne vil du finde disse to ting. Herren Kṛṣṇa, Han er så smuk, så venlig, men Han er meget farlig for dæmonerne. Dæmonerne oplevede Ham som en tordenkile, og gopierne oplevede Ham som den smukkeste Amor. Så i Bhagavad-gītā siges det også, ye yathā māṁ prapadyante (BG 4.11). At Gud realiseres i forhold til ens frihed fra dæmoniske tendenser.

Så i denne tidsalder… Selvfølgelig, den sidste inkarnation, Kalki, vil bare slå ihjel. Om lang, lang tid, vil Han komme. Men her Herren Caitanya, Hans mission er ikke at dræbe, kun at begunstige. Det er Herren Caitanyas specielle karaktertræk. For i denne tidsalder, selvfølgelig, er der stor overvægt af irreligiøsitet. Men hvis Herren Caitanya ønskede at dræbe dem, så var der ingen spørgsmål om deres frelse. De ville blive… Selvfølgelig, enhver der dræbes af inkarnationen, han bliver også frelst. Men ikke til de åndelige planeter, men de opsluges af Brahman stråleglansen som er upersonlighedsfilosofferne ønske. Med andre ord, upersonlighedsfilosoffernes mål for befrielse, er det samme som målet for frelse for Guds fjender. Det er ikke særlig svært. Så Herren Caitanya er barmhjertig, for Han omfavner alle ved at give dem kærlighed til Kṛṣṇa. Rūpa Gosvāmī har beskrevet Herren Caitanya som den mest gavmilde af alle inkarnationer fordi Han giver Kṛṣṇa til enhver, uden nogle former for kvalifikationer. Så Locana dāsa Ṭhākura siger at parama koruṇa, pahū dui jana, nitāi gauracandra. Og De er essensen af alle inkarnationer. Kevala ānanda-kanda. Og Deres prædikemetode er meget tilfredsstillende. Caitanya Mahāprabhu anbefaler "chant Hare Kṛṣṇa, og dans smukt, og når du bliver træt, så hvil dig og spis Kṛṣṇa prasādam." Så hans formular er meget tilfredsstillende. Kevala ānanda-kanda. Mens Han var til stede i Jagannātha Purī, hver dag om aftenen, blev der danset, fortsatte dansen og sangen. Og efter at dansen var til ende. Plejede Han at uddele overdådig prasādam fra Jagannātha. Så mange tusindvis af mennesker plejede at forsamles hver aften. Så bare transcendentalt tilfredsstillende, denne bevægelse. Kevala ānanda-kanda.

Så anbefaler han, bhajo bhajo bhāi, caitanya nitāi. "Min kære broder, bare prøv at tilbede disse to Herrer, Caitanya og Nityānanda," sudṛḍha viśvāsa kori', "med tro og overbevisning." Man bør have tro på Herren Caitanyas ord. Herren Caitanya siger at "Fortsæt med at chante. Bare ved at chante, vil du opnå livets perfektion." Så dette er et faktum. Med mindre vi begynder at chante, kan vi ikke realisere det, men de der chanter, de opdager, at de meget hurtigt opnår alle ønskede perfektioner af livet. Så vi bør chante dette mantra med tro og overbevisning. Men den eneste kvalifikation der er nødvendig i den sammenhæng, siger han, viṣaya chāḍiyā, se rase majiyā, mukhe bolo hari hari. Vi må chante med tro og overbevisning, og på samme tid må vi være forsigtige, vi må beskytte os selv mod sansenydelse. Viṣaya chāḍiyā, viṣaya betyder sansenydelse. Og chāḍiyā betyder opgive. Man bør opgive sansenydelse. Selvfølgelig har vi vores sanser i dette materialistiske liv, og vi er vænnet til at bruge dem. Vi kan ikke holde op. Men der er intet spørgsmål om at stoppe, men at regulere. Lige som vi ønsker at spise. Viṣaya betyder spise, sove, parre sig og forsvare sig. Så disse ting er ikke fuldstændig forbudt. Men de bliver justerede, så de er befordrende for min udførelse af Kṛṣṇabevidsthed. Så vi bør ikke… Lige som med at spise. Vi bør ikke spise bare for at tilfredsstille smagen. Vi bør kun spise for at holde os i god form til at praktisere Kṛṣṇabevidsthed. Så vi holder ikke op med at spise, men det reguleres så det er befordrende. På samme måde med parring. Parring ophører heller ikke. Men det regulerende princip er, at du bør gifte dig, og du bør kun have sex for at få Kṛṣṇabevidste børn. Ellers ikke. Så alt er reguleret. Der er heller intet spørgsmål om at holde op med at forsvare sig. Arjuna kæmpede, forsvarede, efter Kṛṣṇas ordre. Så alt er der. Intet hører op. Det bliver bare justeret for at udføre vores Kṛṣṇabevidsthed. Viṣaya chāḍiyā. Vi bør ikke acceptere dette viṣaya, disse fire principper for kropslige fordringer, nemlig spise, sove, parre sig og forsvare sig, for sansenydelse. Nej. Politikerne, de kæmper for sansenydelse. De tænker ikke på folkets vel. De vil kæmpe for deres politiske ophøjelse. Den kamp er forbudt. Men når det er nødvendigt at kæmpe for at forsvare folk, den kamp må man udføre. Så vi må opgive dette princip om sansenydelse, eller sansenydelsesprocessen.

Dekho dekho bhāi tri-bhuvane nāi. Så siger han, "Se bare, der er ingen mere barmhjertig." Paśu pākhī jhure, pāṣāṇa vidare. Gennem Hans barmhjertighed opretholdes selv fugle og dyr. Faktisk var det sådan at da Caitanya Mahāprabhu passerede gennem skoven kendt som Jhārikhaṇḍa, i det centrale Indien, blev Han kun ledsaget af sin personlige tjener, og Han var alene, og da han gik igennem skoven, rørte Han ved en tiger. Tigeren sov og svarede med at brøle. Hans ledsager, Caitanya Mahāprabhus tjener, han tænkte, "Nu er det slut med os." Men faktisk spurgte Caitanya Mahāprabhu tigeren, "hvorfor sover du? Rejs dig bare op. Chant Hare Kṛṣṇa." Og tigeren begyndte at danse. Så dette skete faktisk. Da Caitanya Mahāprabhu prædikede denne Hare Kṛṣṇabevægelse, ville tigrene, hjortene, de…. Alle deltog. Så, selvfølgelig er vi ikke så kraftfulde. Men det er muligt, at... I det mindste har vi set at hundene danser i saṅkīrtana. Så det er muligt også at tage… Men vi må ikke tage så stor en risiko. Men Caitanya Mahāprabhu kunne få tigre til at danse, vi kan i det mindste få hvert menneske til at danse. Det er sådan en fin bevægelse.

Så paśu pākhī jhure, pāṣāṇa vidare. Pāṣāṇa betyder sten. Så selv de mennesker der har hjerter af sten, smelter vi også ved at chante Hare Kṛṣṇa. Det har vi oplevet, set. Pāṣāṇa vidare, śuni' jāra guṇa-gāthā. Bare ved at høre om Herren Caitanyas transcendentale lege og karakteregenskaber, smelter selv hårdhjertede mennesker. Der var mange tilfælde, Jagāi Mādhāi. Mange faldne sjæle, de blev ophøjede til den højeste åndelige platform. Så siger Locana dāsa Ṭhākura at viṣaya majiyā, rohili poriyā. "Desværre er jeg så fanget af disse kroppens behov, eller sanserne, at jeg har glemt Caitanya Mahāprabhus lotusfødder." Viṣaya majiyā, rohili poriyā, se pade nahilo āśa. "Jeg kunne ikke ønske at blive knyttet til Herren Caitanyas lotusfødder." Så hvorfor er det sådan? Så han beklager at āpana karama, bhuñjāye śamana, at "jeg lider under følgerne af mine tidligere dårlige handlinger, så jeg kunne ikke blive tiltrukket til Kṛṣṇabevidsthedsbevægelsen. Det er en straf til mig fra Yamaraja, dødens hersker." Faktisk er denne Kṛṣṇabevidsthedsbevægelse, saṅkīrtanabevægelsen, så fin og tiltrækkende, enhver enkel, jeg mener ukompliceret person vil blive tiltrukket. Men hvis man ikke bliver tiltrukket, betyder det, at han bliver straffet af dødens herskers love. Lige meget, hvis vi holder os til dette princip med at chante, så vil selv Yamarāja, dødens hersker, han vil heller ikke kunne straffe. Det Brahma-saṁhitās kendelse. Brahma-saṁhitā siger, at enhver der begynder på dette hengivne liv, hans reaktioner på tidligere handlinger bliver straks justeret. så enhver af os bør tage del i denne Kṛṣṇabevidsthedsbevægelse, ved at chante Hare Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa Kṛṣṇa Kṛṣṇa Hare Hare, Hare Rāma Hare Rāma Rāma Rāma Hare Hare.