DA/Prabhupada 0443 - Upersonalisme kommer ikke på taleLecture on BG 2.8-12 -- Los Angeles, November 27, 1968

Prabhupāda: Forsæt.

Hengiven: "Hvis individualitet ikke er et faktum, så ville Kṛṣṇa ikke have understreget det så meget for fremtiden."

Prabhupāda: Ja. Han siger at den tid ikke fandtes hvor vi ikke var individuelle, og der vil ikke komme den tid i fremtiden hvor vi skal ophøre med at være individuelle. Og hvad nutiden angår, så er vi alle individuelle. I ved besked. Så der er ingen mulighed for at miste individualitet? At blive upersonlig? Nej. Den mulighed findes ikke. Denne tomheds-filosofi, upersonalisme, det er kunstige metoder til at fornægte, denne materielle eksistens forvirrende variationer. Det er blot den negative side. Det er ikke en positiv side. En positiv side er at, som Kṛṣṇa siger, tyaktvā dehaṁ punar janma naiti mām eti kaunteya (BG 4.9). "Efter at have opgivet dette materielle tabernakel, kommer man til MIg." Ligesom man efter at have forladt dette værelse, træder ind i et andet værelse. Man kan ikke sige at "efter at have forladt dette værelse, så skal jeg leve i himlen." På samme måde, efter at have forladt denne krop, hvis du tager til Kṛṣṇa i det åndelige kongerige, så er din individualitet der, men du vil have den åndelige krop. Når der er åndelig krop er der ingen forvirring. Ligesom din krop er forskellig fra vand-dyrenes krop. Vand-dyrene, de bliver ikke generet af vandet fordi deres krop er skabt til det. De kan leve fredeligt. Der kan I ikke leve. Ligeledes, fiskene, hvis man tager dem ud af vandet, så kan de ikke leve. Og fordi, du er åndelig sjæl, så kan du ikke leve fredeligt i denne materielle verden. Det er fremmed. Men så snart du træder ind i den åndelige verden, så er dit liv evigt, fyldt med glæde og viden, ægte fred. Tyaktvā dehaṁ punar janma naiti (BG 4.9). Kṛṣṇa siger, "Efter at have forladt denne krop, så kommer han ikke tilbage til denne materielle verden perpleksiteter." Mām eti, "Han kommer til Mig." "Mig" betyder Hans kongerige, Hans tilbehør, Hans følgeskab, alting. Hvis en rig mand eller en eller anden konge siger, "All right, kom til mig," så betyder det ikke at han er upersonlig. Hvis en konge siger, "Kom til..." så betyder det at han har et palads, han har sin sekretær, han har sin fine lejlighed, alt er der. Hvordan kan han være en ikke-person? Men han siger blot, "Kom til Mig." Dette "mig" indeholder alting. Dette "mig" betyder ikke upersonlig. Og vi får information fra Brahma-saṁhitā, lakṣmī-sahasra-śata-sambhrama-sevyamānaṁ... surabhīr abhipālayantam (Bs. 5.29). Så han er ikke upersonlig. Han holder køer, Han er sammen med hundreder og tusinder af lykke-gudinder, Hans venner, Hans tilbehør, Hans kongerige, Hans hus, alting er der. Så upersonalisme er udelukket.