DA/Prabhupada 0552 - At stoppe denne gentagelse af fødsel og død - Jeg drikker gift

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Forrige side - video 0551
Næste side - video 0553 Go-next.png

At stoppe denne gentagelse af fødsel og død - Jeg drikker gift
- Prabhupāda 0552


Lecture on BG 2.62-72 -- Los Angeles, December 19, 1968

Prabhupāda: Jāniyā śuniyā biṣa khāinu. I ved dette, jeg hører. Stadig,... Jāniyā śuniyā biṣa… Lige som en tyv. Jāniyā śuniyā, disse ord er meget vigtige. Jāniyā betyder at vide, og śuniyā betyder at høre. Så en vaneforbryder, tyv, han ved at "Hvis jeg stjæler kommer jeg i fængsel." Og han har hørt fra skrifterne at "stjæl ikke. Så vil du komme i helvede." Så han har hørt det fra skrifterne og han har set det i praksis. Han har oplevet det i virkeligheden, men stadig, så snart han kommer ud fra fængslet, begår han igen den samme fejltagelse. Jāniyā śuniyā biṣa khāinu. Vi ved, vi hører fra skrifterne, fra autoriteter, Vedisk litteratur, at "jeg har denne elendige betingede krop, materielle krop, for at undergå de trefoldige materielle elendigheder; alligevel er jeg ikke særlig ivrig efter at stoppe denne gentagelse af fødsel og død. Jeg drikker gift."Jāniyā śuniyā biṣa khāinu. Hari hari biphale janama goṅāinu. Disse sange er meget instruerende. Med vilje, drikker vi gift. Fortsæt.

Tamāla Kṛṣṇa: "Den der derfor ikke er i Kṛṣṇabevidsthed, uanset hvor kraftfuld han så måtte være i forhold til at kontrollere sanserne ved at undertrykke dem kunstigt, er sikker på at fejle i sidste ende, for den mindste tanke om sansenydelse vil presse ham til at tilfredsstille sine ønsker." 63: "Fra vrede opstår illusion, og fra illusion forstyrrelse af erindringen. Når erindringen er forstyrret går intelligensen tabt, og når intelligensen er tabt falder man igen ned i den materielle sump."

Prabhupāda: Vores position er, vi består af denne krop. Kroppen betyder sanser og den der kontrollerer sanserne eller, hvad kaldes det, føreren, føreren af sanserne er sindet. Og sindet ledes af, at tænke, føle og ville, psykologien, videnskaben om psykologi, det bliver anført af intelligensen. Og over intelligensen, sidder jeg. Jeg er en åndelig sjæl. Så hvordan blive vi ofre for denne māyā, det beskrives her, at fra vrede opstår illusion, og fra illusion, forvirres erindringen. Forvirret erindring. Jeg har fuldstændig glemt, at jeg ikke er denne krop, Jeg er åndelig sjæl, ahaṁ brahmāsmi; Jeg er del og eje af den Højeste Brahman, ånd, absolutte hele. Det har jeg glemt. Og når erindringen er forvirret, og så snart jeg glemmer, at jeg er en åndelig sjæl, identificerer jeg mig med denne materielle verden, illusion. Intelligensen går tabt. Jeg burde have brugt min intelligens til at lede sindets aktiviteter - at tænke, føle og ville - og fordi mit sind ikke er kontrolleret, mine sanser ikke er kontrollerede, derfor er jeg falden. Dette er analysen af hele den kropslige sammensætning. Fortsæt.

Tamāla Kṛṣṇa: 64: "Den der kan kontrollere sine sanser gennem regulerende principper og som er fri fra tiltrækning og modvilje kan opnå Guds barmhjertighed."

Prabhupāda: Ja. Vi er faldet ned. Hvordan er vi faldet ned? Faldet ned til platformen for sansenydelse. Derfor må du begynde at rejse dig op fra sanserne, at kontrollere sanserne. Det er vejen til selvrealisation. Hvad enten du praktiserer yoga eller praktiserer bhakti, hengiven tjeneste, er begyndelsen at kontrollere sanserne.