DA/Prabhupada 0671 - Nydelse betyder to - dig og Krishna

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Forrige side - video 0670
Næste side - video 0672 Go-next.png

Nydelse betyder to - dig og Krishna
- Prabhupāda 0671


Lecture on BG 6.16-24 -- Los Angeles, February 17, 1969

Hengiven: "Dette karakteriseres af ens evne til at se selvet gennem det rene sind og nyde og glæde sig over...

"Prabhupāda: Rent sind Dette. er det rene sind. Rent sind betyder at forstå sig selv - at jeg tilhører Krishna. Det er rent sind. Sindet, på nuværende tidspunkt er sindet forurenet. Hvorfor? Jeg tror, at jeg tlhører dit, jeg tlhører dat, jeg tilhører dette. Men når sindet er fixeret, Jeg er Krishnas, Det er min fuldkommenhed. Ja.

Hengiven: "... og at nyde og glædes i selvet. På dette glædesfyldte plan, er man situeret i endeløs..."

Prabhupāda: At glædes i selvet, det betyder, Krishna er Overselvet. Yogaudøvelse. At jeg er det individuelle selv. Når jeg er i samadhi med Vishnu, Overselvet, det er sindets stabilitet. Så Overselvet og selvet, når de nyder. For at nyde kan man ikke være alene. Der må være to. Har du nogen oplevelse af at nyde alene? Nej. Nydelse alene er ikke mulig. Nydelse betyder to - dig og Krishna. Så Oversjælen og den individuelle sjæl. Det er vejen frem. Du kan ikke nyde alene, det er ikke vores position, Ja, fortsæt.

Hengiven:... Man er situeret i bundløs, transcendental glæde og nyder sig selv gennem transcendentale sanser. Således etableret afviger man aldrig fra sandheden og ved at opnå det, tænker man, at der findes intet højere opnåeligt. At være situeret således, bliver man aldrig rystet selv ikke i de største besværligheder. Dette...

Prabhupāda: Selv under de største vanskeligheder. er man overbevist Jeg, er: "Krishnas del og eje," selv under de mest vanskelige livsomstændigheder, det er overgivelse. Du ved at Krishna vil beskytte dig. Du forsøger dit bedste, du anvender din intelligens, men har tro på Krishna. Bālasya neha pitarau nṛsiṁha (SB 7.9.19). Hvis Krishna undstår sig, ingen anden kan beskytte dig. Ingen anden måde at finde beskyttelse. Tro ikke... Fx. hvis man er syg. Mange eksperter behandler ham. Den fineste medicin tilbydes. Er det nogen garanti af livet? Nej. Der er ingen garanti. Hvis Krishna undlader, på trods af alle gode læger og medicin vil man dø. Og hvis Krishna beskytter ham, selv uden ekspert behandling, vil han stadig overleve. Så når man er fixeret på Krishna, fuldt ud overgivet... En af overgivelsespunkterne er, at Krisha vil beskytte mig. Så er man glad, ligesom et barn. Man er fuldt overgivet til sine forældre, og er overbevist om,Min mor og far passer på mig, så man er glad. Kadāham aikāntika-nitya-kiṅkaraḥ (Stotra-ratna 43 / CC Madhya 1.206). Hvis man ved at nogen er der, som er min formynder, som er min frelser, er man så ikke meget glad? Men hvis alting er op til en selv, ens eget ansvar, er man så glad? På samme måde, hvis man er overbevist i Krishnabevidsthed, at Krishna vil yde mig beskyttelse, og hvis man er trofast mod Krishna, det standarden for lykke. Man kan ikke være lykkelig ellers, det er ikke muligt. Eko bahūnāṁ vidadhāti kāmān (Kaṭha Upaniṣad 2.2.13). Det er et faktum.. Selv hvis, i ens rebelske tilstand, vil Krishna give beskyttelse. Uden Krishnas beskyttelse kan man ikke overleve et sekund. Han er så venlig, og når man indser det, så bliver man lykkelig. Når Krishna giver dig beskyttelse, men uden at du ved det, fordi du har taget dit liv på egen risiko. Derfor har Han givet dig frihed - ok, gør hvad du vil, men jeg vil beskytte dig så vidt muligt. Men når du overgiver dig helt, så er alting op til Krishna. Det er noget særligt. Det er særlig beskyttelse. Ligesom en far. Når barnet er vokset op, så bryder han sig ikke om faren, han handler frit. Hvad kan faren gøre? Ok, gør hvad du vil. Men når man er helt overgivet til sin far, under hans bskyttelse, så bryder han sig mere om.

Det siges i Bhagavad Gita - samo 'haṁ sarva-bhūteṣu (BG 9.29)Jeg er ens mod alle. Na me dveṣyaḥ: Ingen er min fjende. Hvordan kan Han være fjendtlig? Alle er Krishnas sønner. Hvordan kan man blive Krishnas fjende. Man er Hans søn. Det er ikke muligt. Han er alles ven. Men vi drager ikke fordel af Hans venskab. Det er vores sygdom. Det er vores sygdom. Han er alles ven. Samo 'haṁ sarva-bhūteṣu. (BG 9.29). Men den der indser, han kan forstå, at jeg er under Krishnas beskyttelse på den måde. Det er vejen til lykke. Fortsæt.