DA/Prabhupada 0756 - Der er ingen virkelig viden i moderne uddannelse

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Forrige side - video 0755
Næste side - video 0757 Go-next.png

Der er ingen virkelig viden i moderne uddannelse
- Prabhupāda 0756


Lecture on SB 6.1.10 -- Honolulu, May 11, 1976

Så, ja guruen, Śukadeva Gosvāmī, har testet Parīkṣit Mahārāja, og det ser ud til, at kongen har bestået et stadie af testen, ved at afvise soning som metode. Det er intelligent. Straks har sagt, "Guru, hvad er dette?" Han har afvist det. Afvist soningsmetoden, fordi den involverer frugtbringende aktiviteter, karma. Karma, jeg har udført en syndfuld handling, så kommer der karma for at straffe mig. Så her siges det af... En form for karma kan ikke udslettes med en anden form for karma. Karma betyder aktivitet. De fortsætter, udsteder den ene resolution efter den anden og lov efter lov, men tingene forbliver i den samme tilstand. De forandrer sig ikke. Derfor kan det ikke forhindres på den måde. Karmaṇā karma-nirhāra (SB 6.1.11). Så foreslår Śukadeva Gosvāmī platformen for spekulativ viden. Når det ikke lykkes at forhindre en tyv i at udføre kriminelle handlinger, på trods af at man straffer ham igen og igen, hvad skal der så til? Det er vimarśanam, spekulativ viden. En udvikling fra karma-kāṇḍa til jñāna-kāṇḍa, han foreslår prāyaścittaṁ vimarśanam (SB 6.1.11): ægte soning er fuld viden. Man bør gives viden. Med mindre man kommer til viden... Så moderne uddannelse indeholder ikke ægte viden. Ægte viden begynder med Bhagavad-gītā. De der har læst Bhagavad-gītā, den første forståelse er, Arjuna lærte en lektie. Da han var forvirret og han blev Kṛṣṇas discipel, śiṣyas te 'haṁ śādhi māṁ prapannam (BG 2.7): "Kṛṣṇa, lad os holde inde med denne snak mellem venner. Lad os holde inde med denne snak mellem venner. Nu indvilliger jeg i at blive Din discipel. Oplær mig nu." Så den første lektion var en revselse. Aśocyān anvaśocas tvaṁ prajñā-vādāṁś ca bhāṣase (BG 2.11): "Du har ingen viden." Gātāsun agatāsūṁś ca nānuśocanti paṇḍitāḥ: "Du taler som en paṇḍita, men du er ingen paṇḍita." Han sagde indirekte, "du er et fjols," for nānuśocanti, "Denne måde at tænke på opretholdes ikke af lærde personer." Det betyder "Du er ikke en lærd mand." Det er det, der foregår i øjeblikket. Alle tror, at de er højt udviklede, lærde, men de er de største fjolser. Det foregår, fordi der ikke er nogen standard viden. Også Sanātana Gosvāmī, da han henvendte sig til Caitanya Mahāprabhu, sagde han også det samme. Han var på en måde. Han var statsminister. Han var en højt uddannet lærd i Sanskrit og Urdu - dengang Urdu, fordi det var en Islamisk regering. Men han tænkte klogt at "De kalder mig en lærd mand, men hvilken form for lærd er jeg?" Han stillede dette spørgsmål til Caitanya. Grāmya vyavahāre kahaye paṇḍita satya kari māni, āpanāra hitāhita kichui nāhi jāni (CC Madhya 20.100): "Min kære Herre Caitanya Mahāprabhu, disse almindelige mennesker, de siger, at jeg er M.A., Ph.D., D.A.C. og så videre og så videre. Jeg er en meget lærd mand. Men jeg er så lærd, at jeg ikke ved, hvad jeg er og hvad formålet med mit liv er." Se bare. Spørg en hvilken som helst såkaldt lærd; "hvad er formålet med livet?" Han kan ikke svare. Hans formål med livet er det samme som en hunds: spis, drik, vær glad, og nyd og dø. Det er alt. Så hvor er uddannelsen? Der er ingen uddannelse. Virkelig uddannelse er anderledes: man må kende sin egen position og handle efter det.