DA/Prabhupada 0848 - Man kan ikke blive guru med mindre man kender videnskaben om Krishna

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Man kan ikke blive guru med mindre man kender videnskaben om Krishna
- Prabhupāda 0848


741227 - Lecture SB 03.26.18 - Bombay

Da Caitanya Mahāprabhu og Rāmānanda Rāya talte om åndelig realisation... Så Rāmānanda Rāya var fra en śūdrafamilie, og han var familiefar og guvernør af Madras, og også politiker. Så Caitanya Mahāprabhu stillede ham et spørgsmål og... Dette er Caitanya Mahāprabhus līlā: mūkaṁ karoti vācālam, hvordan han gør en śūdra, gṛhastha, politiker, til Sin guru, Caitanya Mahāprabhus guru. Så ingen kan blive Caitanya Mahāprabhus guru, men Han spillede rollen. Han stillede spørgsmål og Rāmānanda Rāya svarede. Så forestil dig, hvor ophøjet hans position var. Så han tøvede en smule, og da der blev stillet meget komplicerede spørgsmål... Var han i stand til at svare. Han besvarede dem. Så han følte sige en smule usikker, "Hr, Du kommer fra en meget højtstående brāhmaṇa-familie og er den mest lærde personlighed, og nu har Du taget sannyāsa, den højeste position i det menneskelige samfund."

Sannyāsa er en meget respektabel position. Den bliver stadig æret i Indien. Enhver som møder en sannyāsī, i det mindste i landsbyerne, så bøjer de sig i respekt og tilbyder alle former for komfort, stadigvæk. I henhold til śāstra, siges det, at hvis en sannyāsī ikke bliver tilbudt respekt eller ikke bliver passende æret, så er straffen, at man bør faste mindst en dag. Det er det Vediske system. Men der er mange sannyāsīer, der udnytter dette, så vi tager os ikke af det. Caitanya Mahāprabhu var heller ingen falsk sannyāsī. Han var en ægte sannyāsī. Og han var også en ægte gṛhastha, Rāmānanda Rāya. Så han følte sig en smule usikker. For at opmuntre ham, sagde Caitanya Mahāprabhu straks; "Nej,nej. Hvorfor er du usikker? Hvorfor føler du dig underlegen? Du er guru." "Nåh, hvordan er jeg guru?" Yei kṛṣṇa-tattva-vettā, sei guru haya (CC Madhya 8.128)." Fordi det ikke er en almindelige position at blive en, der kender Kṛṣṇa. Yatatām api siddhānāṁ kaścid vetti māṁ tattvataḥ (BG 7.3). Den der kender Kṛṣṇa er ingen almindelig mand. Yatatām api siddhānām. Han står enda over alle siddhaerne. "Så hvorfor tøver du? Du kender kṛṣṇa-tattva; derfor spørger Jeg dig." Så dette er positionen.

Så denne Kṛṣṇabevidsthedsbevægelse betyder at vi oplærer de mennesker, der kommer til os, for at gøre dem langt, langt højere end siddhaer, langt, langt højere end siddhaerne. Og det er meget let. Man kan blive, man kan have denne position som guru, den der er... Guru betyder den der står over siddhaerne. Kṛṣṇa-tattva-vettā. Yei kṛṣṇa-tattva-vettā, sei guru haya (CC Madhya 8.128). Man kan ikke blive guru, med mindre han kender kṛṣṇa-tattva. Ikke et almindeligt menneske. Yogier, karmīer, jñānīer, de kan ikke blive guru. Det er ikke tilladt, for selv om man er en jñānī, må man lære om Kṛṣṇa efter mange, mange fødsler; ikke i et liv, men mange, mange liv. Hvis han er vedholdende med at forstå, hvad den Absolutte Sandhed er gennem sin jñāna-metode, gennem sin spekulative metode, så vil han stadig være nødt til at blive født igen og igen. Så bliver han måske en dag så heldig. Hvis han kommer i kontakt med en hengiven, så kan det blive muligt for ham at forstå Kṛṣṇa.

Det beskrives i Bhagavad-gītā: bahūnāṁ janmanām ante jñānavān māṁ prapadyate (BG 7.19). Hvem er prapadyate? Den der overgiver sig til Kṛṣṇa. Med mindre man forstå Kṛṣṇa fuldstændigt, hvorfor så overgive sig? Kṛṣṇa siger, sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja (BG 18.66). Store, store lærde de, "Det er for meget," siger de. "Det er for meget forlangt af Kṛṣṇa, mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja. Det er for meget." Det er ikke for meget; det er den ægte position. Hvis han virkelig har avanceret viden... Bahūnāṁ janmanām ante (BG 7.19). Det kan ikke opnås i et liv. Hvis han fortsætter i viden, med at forstå den Absolutte Sandhed, så vil han efter mange, mange fødsler, når han virkelig har opnået viden, så vil han overgive sig til Kṛṣṇa. Vāsudevaḥ sarvam iti sa mahātmā sudurlabhaḥ (BG 7.19). Den slags mahātmā... Du kan opleve så mange mahātmāer, de har bare skiftet tøj - ikke den slags mahātmā. Sa mahātmā sudurlabhaḥ. Det er meget svært at finde sådanne mahātmās, men de eksisterer. Hvis man er heldig, kan man møde en sådan mahātmā, og så vil ens liv være en succes. Sa mahātmā sudurlabhaḥ.