DA/Prabhupada 0891 - Krishna viser sig med jævne mellemrum i dette univers

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Krishna viser sig med jævne mellemrum i dette univers
- Prabhupāda 0891


750522 - Lecture SB 06.01.01-2 - Melbourne

Prabhupāda: Ja.

Hengiven: Hvor længe siger du, det tager, før Kṛṣṇa igen kommer til denne planet i Hans fysiske..., i menneskeform?

Prabhupāda: Udregn. Jeg har allerede givet længden af en dag, tolv timer af Brahmā, betyder 4,300,000 år ganget med tusind. Hvad bliver det? 4,300,000 år ganget med tusind.

Hengivne: Fire tusind, tre hundrede millioner.

Prabhupāda: Nej, nej.

Paramahaṁsa: Fire billioner, tre hundrede millioner.

Prabhupāda: Oh, forskellige meninger. (latter)

Madhudviṣa: I Australien regner de på en anden måde. (latter)

Prabhupāda: Uanset, hvad er jeres australske udregning? Lad mig høre.

Madhudvīṣa: Det er sandt. Deres billioner er noget andet.

Prabhupāda: Oh, uanset hvad, jeg giver jer det korrekte tal, fire millioner, i forhold til amerikansk eller engelsk udregning, (latter) 4,300,000 år og gang det med tusind. Hvad bliver det så med engelsk udregning? (latter)

Paramahaṁsa: 4,300,000,000.

Prabhupāda: Huh?

Paramahaṁsa: 4,300,000,000.

Prabhupāda: Det er tolv timer. Og læg dertil tolv timers nat. Så otte billioner...?

Paramahaṁsa: 600,000,000.

Prabhupāda: Så Kṛṣṇa kommer efter denne periode. (latter) I en dag, efter en af Brahmās dage, fremkommer Han.

Hengiven (8): Śrīla Prabhupāda, fremkommer Herren Caitanya Mahāprabhu også i hver af Brahmās dage?

Prabhupāda: Ja, efterfølger Kṛṣṇa. Kṛṣṇa kommer i Dvāpara yuga. Der er fire perioder af hver yuga: Satya, Tretā, Dvāpara, Kali. Så Kṛṣṇa kommer i slutningen af Dvāpara-yuga, og Caitanya Mahāprabhu kommer i Kali-yuga. Så næste i det samme år, den samme cirkulation. Lige som solen fremkommer efter så mange timer. Sådan er det. Og solen forsvinder ikke. Solen er allerede der på himlen. Det kan måske ikke ses af Australien, men det kan måske ses af andre lande. Solen er ikke død. På samme måde fremkommer Kṛṣṇa gennem rotation i dette univers efter så mange år, otte billioner og ni billioner år. Så derefter tager Han til et andet univers. Lige som solen, når den forsvinder fra Australien, kommer den til et andet land.

På samme måde tager Kṛṣṇa til et andet univers, når han er færdig med Sine opgaver i dette univers. På denne måde tager rotationen otte millioner...ni billioner år. Forestil jer bare hvor mange universer der er. Han forbliver i et univers i 125 år. Alt er der, udregninger, i śāstra. Nu kan vi forestille os, hvor mange universer der er. Det er, samlet, den materielle verden. Det beskrives i de...

athavā bahunaitena
kiṁ jñātena tavārjuna
viṣṭabhyāham idaṁ kṛtsnam
ekāṁśena sthito jagat
(BG 10.42)

Den materielle skabelse er en fjerdedel af hele Guds ejendom. Og de tre fjerdedele er i den åndelige verden. Det er Gud. Ikke en billig Gud, "jeg er Gud," i denne Gud. Vi accepterer ikke en sådan billig Gud.