DA/Prabhupada 0939 - Ingen vil giftes med en mand, der har være gift 64 gange

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Forrige side - video 0938
Næste side - video 0940 Go-next.png

Ingen vil giftes med en mand, der har være gift 64 gange
- Prabhupāda 0939


730427 - Lecture SB 01.08.35 - Los Angeles

Hengiven: Oversættelse: "Og andre igen siger at Du fremkom for at genoplive den hengivne tjeneste som at høre, at huske, at tilbede og så videre, med det formål at de betingede sjæle der lider materielle kvaler, vil udnytte det og opnå befrielse." (SB 1.8.35)


Prabhupāda: Så, asmin bhave. Asmin betyder "denne." Skabelse, bhave betyder skabelse. Bhava, bhava betyder "du bliver". "Du bliver" betyder, at du også forsvinder. Så snart du bliver til, så forsvinder du også. Alt der fødes må dø. Det er naturens lov. De såkaldte videnskabsmænd prøver, de vil stoppe døden gennem deres videnskabelige undersøgelser, men de ved ikke, at alt der er født må dø. Janma-mṛtyu. Det er relativt. Og alt der ikke er født, vil ikke dø. Materie fødes. Alt materielt bliver født. Men ånd bliver ikke født. Derfor siges det i Bhagavad-gītā, na jāyate na mriyate vā kadācin (BG 2.20). Sjælen er aldrig født, og dør derfor aldrig. Nuvel, bhave 'smin.

Bhava, denne bhava betyder denne materielle verden, den kosmiske manifestation. Bhave 'smin kliśyamānānām. Enhver der befinder sig i denne materielle verden må arbejde. Det er den materielle verden. Lige som i fængslet, det er ikke muligt, at han kan sætte sig, og at han vil blive æret, som var han en svigersøn. Nej. I vores land bliver svigersønnen meget tilbedt. Tilbedelse betyder smigret. Så han ikke skiller sig fra datteren. Derfor bør ingen forvente... Vi taler måske lidt humoristisk om svigersønnen i Indien. Tidligere...Systemet er stadig, at en datter bør blive gift. Det er faderens ansvar. Det kaldes for kanyā-dāna. En fader behøver ikke at få sin søn gift. Det er ikke et særligt stort ansvar. Men hvis der er en datter, må faderen sørge for, at hun bliver gift. Tidligere var de ti år, tolv år, tretten år. Ikke mere end det. Det er systemet. Det var det Vediske system. Kanyā. Kanyā betyder inden man kommer i puberteten. Kanyā. Så kanyā-dāna. Hun bør gives bort i velgørenhed til nogen. Så hos pulina brāhmaṇa, brāhmaṇa, meget respektabelt samfund, der var det svært at finde en passende svigersøn. Derfor kunne en herre tidligere blive en forretningsmand bare ved at gifte sig. I min drengetid, da jeg studerede, gik i skole og studerede, så havde jeg en klassekammerat, han tog mig med hjem. Så jeg så en herre der røg, og han spurgte mig, "Kender du denne herre?" Så jeg spurgte, "Oh, hvordan skulle jeg kende ham?" "Han er min tantes mand, og min tante er den firetresindstyvende hustru af denne herre." Fireogtres. Så disse pulina brāhmaṇaer, de gjorde sådan. Gift dig et sted, bliv der et par dage, så tag afsted til en anden hustru, igen tag til en anden hustru, igen tag til en anden. Bare at tage hen til hustruen, det var sagen. Det var det sociale system vi har oplevet. Nu er disse ting borte. Ingen vil gifte sig med en mand, der har giftet sig fireogtres gange. Men det eksisterede. Så svigersønnen, bliver æret meget i dette tilfælde. Der er mange historier. Lad os ikke spilde tiden med det.