DA/Prabhupada 0942 - Vi har skabt unødige problemer simpelthed ved at glemme Krishna

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Forrige side - video 0941
Næste side - video 0943 Go-next.png

Vi har skabt unødige problemer simpelthed ved at glemme Krishna
- Prabhupāda 0942


730427 - Lecture SB 01.08.35 - Los Angeles

Vi har skabt unødvendige problemer, bare fordi vi har glemt Krishna. Så avidyā-kāma-karmabhiḥ. Kāma. Kāma betyder ønske. Lige som der er så mange videnskabsmænd, der forsker i nyt mad, lige som vores videnskabelige ven talte om i morges. Så hvad er ny mad? Føde findes der allerede, tildelt af Kṛṣṇa, "Du er dette dyr, din mad er dette. Du er dette dyr, din mad er dette." Så i forhold til mennesket, er deres mad også udpeget, at du spiser prasādam. Patraṁ puṣpaṁ phalaṁ toyaṁ yo me bhaktyā prayacchati (BG 9.26). Det er menneskets pligt at modtage prasādam. Prasādam er mad, der først er blevet tilbudt til Kṛṣṇa. Det er civilisation. Hvis du siger, "Hvorfor skulle jeg tilbyde det?" Er det uciviliseret. Det er taknemmelighed. Hvis du tilbyder det til Kṛṣṇa, så er du bevidst om at disse fødevarer, dette korn, disse frugter, disse blomster, denne mælk, er blevet givet af Kṛṣṇa. Jeg kan ikke producere det. I min fabrik kan jeg ikke producere disse ting. Alt hvad man skal bruge, ingen kan producere det, det er givet af Kṛṣṇa. Eko bahūnāṁ yo vidadhāti kāmān. Dette kāmān. Vi ønsker og Kṛṣṇa tildeler det. Uden Hans tildeling kan du ikke få det. Lige som i vores Indien, efter at vi var blevet uafhængige, tænkte lederne: "Nu hvor vi er uafhængige, skal vi have flere traktorer og andre landbrugsredskaber, og så vil vi få nok mad." Nuvel på nuværende tidspunkt, i de sidste to år, har der været mangel på vand. Det regner ikke. Så disse traktorer græder. Forstår I? Det er nytteløst. Bare gennem såkaldte traktorer, redskaber kan du ikke producere, med mindre det begunstiges af Kṛṣṇa. Han må tildele vand, for at behovet... For nyligt var der nyheder om, at folk var så ophidsede, at de tog hen til ministeren, de forlangte mad, med det resultat at de blev skudt, skudt ned. Ja, så mange mennesker døde. Så i virkeligheden, selvom vi har fået dette arrangement, at man må arbejde, men dette arbejde er enkelt. Hvis du forbliver Kṛṣṇabevidst... At når alt kommer til alt, er det Kṛṣṇa, der giver os føden. Det er fakta. Alle religioner accepterer det. Lige som det siges i Biblen, "Giv os Gud vort daglige brød." Det er fakta. Gud giver. At du er...Du kan ikke skabe brød. Du kan, du kan bage brød i bageriet, men det... Hvem vil give dig hveden? Det bliver givet af Kṛṣṇa. Eko bahūnāṁ yo vidadhāti kāmān.

Så vi har skabt unødvendige problemer bare ved at glemme Kṛṣṇa. Det er den materielle natur. Bhave 'smin kliśyamānānām. Derfor må du arbejde så hårdt. Kliśyanti. Der er et andet vers i Bhagavad-gītā, manaḥ-ṣaṣṭhānī prakṛti-sthāni karṣati. Karṣati, du vil kæmpe meget hårdt, men ultimativt få sansenydelse. Ultimativt. I denne materielle verden betyder sansenydelse, for kāma, kāma betyder sansenydelse. Kāma, det modsatte ord er kærlighed. Kāma og... Kāma betyder lyst, og kærlighed betyder at elske Kṛṣṇa. Så det er der behov for. Men her i denne materielle verden er de beskæftiget med hårdt, meget hårdt arbejde. De har opfundet så mange fabrikker, jernfabrikker, smelter jernet, kæmpe maskiner, og det kaldes for ugra karma, asuric karma. I sidste ende vil du spise noget brød og en frugt eller en blomst. Hvorfor har du opfundet disse store, store fabrikker? Det er avidyā, uvidenhed, avidyā. Forestil dig for hundrede år siden der var ingen fabrikker. Så sultede alle mennesker i verden? Ingen sultede. I vores Vediske litteratur bliver fabrikker ikke nævnt nogen steder. Nej, de nævnes ikke. Og hvor var de rige. Selv i Vṛndāvana. I Vṛndāvana, lige så snart Kaṁsa inviterede Nanda Mahārāja, tog de straks vogne med, der var fyldt med mælkeprodukter, som de kunne dele ud. Og du vil kunne læse i litteraturen, at de alle var fint klædt på, velnærede. De havde nok af mad, nok af mælk, nok af køer. Men de var landsbybeboere. Vṛndāvana er en landsby. Der er ingen mangel. Ingen mistrivsel, altid muntre, dansede, chantede og spiste. Så vi har skabt disse problemer. I har simpelthen skabt dem. Nu hvor I har skabt så mange hesteløse køretøjer, er problemet, hvor man kan få benzin. Det er blevet et problem i jeres land. Brahmānanda talte med mig om det i går. Der er så mange problemer. Helt unødvendigt har vi skabt så mange kunstige behov. Kāma-karmabhiḥ. Det kaldes kāma.