DA/Prabhupada 0964 - Da Krishna var tilstede på denne planet, var Han da fraværende fra Goloka Vrindavan? Nej

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Forrige side - video 0963
Næste side - video 0965 Go-next.png

Da Krishna var tilstede på denne planet, var Han da fraværende fra Goloka Vrindavan? Nej!
- Prabhupāda 0964


720000 - Lecture BG Introduction - Los Angeles

Var Krishna borte fra Goloka Vrndavana, da Han var tilstede på denne planet? Nej. Lige som den øverste planet i dette univers kaldes Brahmaloka, på samme måde er der i den åndelige verden den øverste planet, der kaldes Goloka Vrndavana. Det er Kṛṣṇas sted. Der er Kṛṣṇa. Men Han kan udvide Sig gennem sine forskellige slags energier, og gennem hans forskellige slags inkarnationer. Det betyder ikke, at da Kṛṣṇa var til stede på denne planet, så var Kṛṣṇa borte fra Goloka Vrndavana. Nej. Sådan er det ikke. Lige som jeg er til stede her nu, jeg er borte fra min lejlighed. Sådan er Kṛṣṇa ikke. Kṛṣṇa kan være til stede overalt; og samtidig, kan Han forblive i Sit eget hjem. Dette beskrives i Brahma-samhita: goloka eva nivasaty akhilātma-bhūtaḥ (BS 5.37). Selvom Han er i Sit hjem, der kendes som Goloka Vrndavana, kan Han udvide Sig....Overalt. Og Han har faktisk gjort det. Så vi må vide, hvordan Han har udvidet sig. På hvilken måde Han er i kontakt med os. Det er videnskab. I Bhagavad-gītā, forklares disse ting.

Så Kṛṣṇa tiltales her som Paramdhāman. altings hvilested. Alt hviler. Kṛṣṇa siger også, mat-sthāni sarva-bhūtāni (BG 9.4). Alt, de materielle manifestationer, hviler på Ham. Na cāhaṁ teṣv avasthitaḥ - men Jeg er der ikke. Det er modsætningsfyldt. Alt hviler på Ham, men Jeg er ikke der. Men det er ikke en modsætning. Det er meget enkelt at forstå. Lige som alle planeterne, de hviler på solskinnet. Men solen er langt væk fra planeterne. Nogle millioner af mil borte... Men at hvile på solskinnet betyder at hvile på solen. Det er fakta. Derfor siger Kṛṣṇa, mat-sthāni sarva-bhūtāni na cāhaṁ teṣv avasthitaḥ (BG 9.4). Paraṁ brahma paraṁ dhāma pavitraṁ (BG 10.12)... Pavitram betyder ubesmittet. Når vi kommer til denne materielle verden... Vi er også åndelige sjæle, brahman, ikke lige så god som Parambrahman, Kṛṣṇa, men stadigvæk, fordi vi er del og eje af Kṛṣṇa, er vi også brahman. Pavitram. Pavitram betyder ren. Lige som en lille partikel guld også er guld. Hvis guld er rent, er partiklen også ren.

Så Kṛṣṇa kommer til denne verden, vi kommer også til denne verden. Men vi er besmittede. Men Kṛṣṇa er ikke besmittet. Eksemplet er, at i fængslet er der mange fanger, men hvis kongen, eller kongens repræsentant, ministeren går ind i fængslet for at inspicere tingene, se hvordan det foregår, så betyder det ikke, at kongen eller ministeren også er en fange. Han er ikke en fange. Men vi, levende væsner, vi er blevet viklet ind i disse naturens materielle kvaliteter. Men Kṛṣṇa bliver aldrig indviklet i den materielle naturs kvaliteter. derfor kaldes Han pavitram paramam. Absolut ren. Bhavan, bhavan betyder Du, Herren. Og purusam. Purusam tiltaler Ham som en person. Gud er aldrig upersonlig. Gud er en person. En person præcis som du og jeg. Og når Han fremkommer på denne planet, fuldstændigt som et menneske, to hænder, to ben... Går som et menneske, taler, opfører Sig som et menneske, det hele. Så Gud er Purusam. Purusam betyder mand. Jeg mener, mandlig. Ikke kvindelig. Mandlig. Uden at blive mandlig kan man ikke være nyderen. Et andet sted siges det, at Kṛṣṇa er den Højeste Nyder. Så snart ordet nyder bruges, må han være purusam, mandlig. Så dette beskrives. Arjuna forstod Ham. Han er purusam. Param Purusam, den Højeste Person. Et andet sted beskrives Kṛṣṇa som Purusottam - den bedste blandt mænd. Så, purusam sasvatam. Sasvatam betyder evig.