DA/Prabhupada 0972 - Prøv at forstå hvad slags krop du vil få næste gang

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Prøv at forstå hvad slags krop du vil få næste gang
- Prabhupāda 0972


730400 - Lecture BG 02.13 - New York

Så, så længe man forbliver i den kropslige livsopfattelse, vil hans illusion forøges. Den vil aldrig formindskes. Derfor er Kṛṣṇas første instruktion til Arjuna... For hvis ikke Arjuna havde været i illusion, at "jeg er denne krop, og den anden side, min broder, min bedstefar, mine nevøer, de er alle mine slægtninge. Hvordan kan jeg slå dem ihjel?" Det er illusion. Derfor for at bortjage denne illusion, mørket, Begynder Kṛṣṇa sin første lektion med at "du er ikke denne krop." Dehino 'smin yathā dehe kaumāraṁ yauvanaṁ jarā tathā dehāntara-prāptih (BG 2.13).. Du bliver nødt til skifte denne krop, som du allerede har skiftet. Du har allerede skiftet. Du var en baby. Du skiftede kroppen om til et barn. Du skiftede krop til dreng. Du skiftede krop til ungdom. Du skifter krop til gammel mand. Nuvel, efter at have... lige som du allerede har skiftet så mange gange, på samme måde vil der blive et andet skift. Du må acceptere en anden krop. Meget enkel logik. Du har allerede skiftet. Så tathā dehāntara-prāptir dhīras tatra na muhyati (BG 2.13).. Fordi de er i den kropslige livsopfattelse, "jeg er denne krop. Og kroppen skifter ikke." Kroppen skifter. Han kan se det ske gennem sit liv. Alligevel tror han ikke at "efter at have skiftet denne krop, vil jeg få en anden krop." Det er meget logisk. Dehino 'smin yathā dehe kaumāraṁ yauvanaṁ jarā tathā dehāntara-prāptih (BG 2.13).. På nøjagtig samme måde, som vi har skiftet denne krop så mange gange, bliver jeg nødt til at skifte. Derfor en der er meget intelligent, han bør prøve at forstå at "hvilken slags krop får jeg næste gang?" Det er intelligens. Så det forklares også i Bhagavad-gītā, hvilken slags krop du kan få.

yānti deva-vratā devān
pitṟn yānti pitṛ-vratāḥ
bhūtāni yānti bhūtejyā
yānti mad-yājino 'pi mām
(BG 9.25)

Hvis du ønsker at komme til de højere planeter, hvor halvguderne lever i hundreder og tusinder og millioner af år... Lige som Brahmā. Du kan ikke udregne Brahmās ene dag. Så på de højere planetsystemer, har du tusind og tusind gange bedre faciliteter for sansenydelse og livslængde. Det hele. Ellers, hvorfor vil karmīerne, de ønsker at komme til de himmelske planeter? Så yānti deva-vratā devān (BG 9.25). Så hvis du forsøger at komme til de højere planetsystemer, så kan du. Kṛṣṇa siger det. Der er en metode. Lige som for at tage til måne-planeten, så må man være ekspert i karma-kāṇḍa, frugtbærende aktiviteter. Gennem karma-kāṇḍa får du, gennem resultaterne af dine fromme aktiviteter, kan du blive forfremmet til måne-planeten. Dette nævnes i Śrīmad-Bhāgavatam. Men du kan ikke komme til måne-planeten gennem din... denne metode: "Med magt vil vi tage derhen med dette fly og jet og sputnikker. Oh..." Hvis nu jeg har en fin bil i Amerika. Og jeg vil tvinge mig ind i et andet land, er det så muligt? Nej. Du må først få et pas, visa. Du må få tilladelse fra regeringen. Så kan du komme ind. Ikke sådan at fordi du har en meget fin bil, så får du tilladelse. Så vi kan ikke bruge magt... Det er et fjollet forsøg, et barnligt forsøg. De kan ikke komme dertil. Derfor er de stoppet nu om dage. De taler ikke. De har realiseret deres fejltagelse. På denne måde, kan du ikke. Så...men der er muligheder for det. Du kan tage dertil, hvis du bruger den rigtige metode. Du kan blive forfremmet. På samme måde kan du tage til Pitṛlokaerne. Ved at tilbyde śraddhā og piṇḍa, kan du komme til Pitṛloka. På samme måde kan du forblive på denne loka. Bhūtejyā. På samme måde kan du tage tilbage hjem, tilbage til Guddommen.