DA/Prabhupada 0978 - Hvis du ikke har brug for en brahmana, så vil du lide730408 - Lecture BG 04.13 - New York

Tyaktvā dehaṁ punar janma naiti (BG 4.9). Men folk er så tiltrukkede til denne materielle krop, at de er parate til at blive katte og hunde i det næste liv, men de er ikke parate til at gå tilbage hjem, tilbage til Guddommen. Det er problemet. Så hvorfor dette problem? Fordi det menneskelige samfund er i kaos. En kaotisk tilstand. Der må være opdeling i fire klasser. En klasse må være brāhmaṇa, den intelligente menneskeklasse. Og en bør være kṣatriya, en klasse, administratorer. For det menneskelige samfund, de har brug for en god hjerne at rådføre sig med, gode administratorer, gode producenter og gode arbejdere. Det er opdelingen af brāhmaṇa, kṣatriya, vaiśya, śūdra. Derfor siger Kṛṣṇa: catur varṇyaṁ mayā sṛṣṭam (BG 4.13). For at opretholde rolige faciliteter for menneskelivet, må der være fire afdelinger. Hvis du siger at, "Vi har ikke brug for brāhmaṇaer." Hvis du ikke har brug for brāhmaṇa, så vil du lide. Lige som du har denne krop. Og hvis du tænker: "Denne del af kroppen er meget dyr, spiser altid. Skær den af." Så vil du dø. På samme måde, bare for at holde din krop i en god tilstand, i live, så må du have dit hovede, du må have dine arme, du må have din mave, du må have dine ben. Du kan ikke sige at, "jeg kan undvære denne del af kroppen." Nej. På samme måde, catur varṇyaṁ mayā sṛṣṭam (BG 4.13). De fire opdelinger af samfundet må være til stede, ellers vil det være kaotisk eller en død krop. Så på det nuværende tidspunkt, er vanskeligheden at der er ingen brāhmaṇa, der er ingen kṣatriya. Der er kun vaiśyas og śūdras, maven, vaiśya betyder maven og śūdra betyder benet. Så hvis en ud af de fire afdelinger mangler, må samfundet være i en kaotisk tilstand. De fire må eksistere. Selvom hovedet er den vigtigste del af kroppen i sammenligning, kan du alligevel ikke forsømme benet. Det er en samarbejdende kombination. Så vi må samarbejde. Det betyder ikke noget. En er meget intelligent. En er mindre intelligent. En er mindre intelligent. De fire klasser findes. Den mest intelligente klasse er hovedet, hjernen. Og den næste intelligente klasse, administratorer, regering. Den næste intelligente klasse, industridrivende, købmænd. Den næste intelligente klasse er arbejdere. Der er brug for dem alle. Men på nuværende tidspunkt er der kun disse købmænd industridrivende og arbejdere. Der er ingen hjerne. Hvordan kan man lede samfundet? Hvordan man kan få det perfekte menneskelige samfund, hvordan man kan opfylde det menneskelige samfunds formål, for disse ting er der ingen hjerne.