DA/Prabhupada 0999 - Atmavit betyder en der kender atma

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Atmavit betyder en der kender atma
- Prabhupāda 0999


730406 - Lecture SB 02.01.01-2 - New York

Nuvel, disse kṛṣṇa-sampraśnaḥ, disse spørgsmål og svar om Kṛṣṇa, Hvis bare vi lytter, det er anbefalet af Caitanya Mahāprabhu. Sthāne sthitāḥ śruti-gatāṁ tanu-vāṅ-manobhir. Forbliv i din position, men prøv at høre om Kṛṣṇa. Det anbefales. Bare kom i dette tempel og prøv at høre om Kṛṣṇa, sthāne sthitāḥ śruti-gatāṁ tanu-vāṅ. Det vil rense. Kṛṣṇa-kīrtana, Kṛṣṇas navn er så kraftfuldt, hvis bare du hører; "Kṛṣṇa, Kṛṣṇa, Kṛṣṇa, Kṛṣṇa, Kṛṣṇa," bliver du renset. Du bliver renset. Derfor siges det; varīyān eṣa te praśnaḥ kṛto loka-hitaṁ nṛpa, ātmavit-sammataḥ (SB 2.1.1). Ātmavit. Det er ikke kun mig der lovpriser. Ātmavit-sammataḥ. Alle store personligheder der er selvrealiserede, ātmavit. Ātmavit betyder, en der kender ātmā. Almindelige mennesker de kender ikke ātmā. Men ātmavit betyder en der kender ātmā, ahaṁ brahmāsmi, "jeg er en åndelig sjæl, jeg er ikke denne krop," og en der kender denne ātma-tattva. Så med mindre man bliver opmærksom på denne ātma-tattva, vil han blive overvundet, uanset hvad han foretager sig. De ser... Almindeligvis tænker folk at; "jeg bygger nu denne store skyskraber. Jeg er en succes. Jeg er blevet Rothschild, jeg er blevet Ford." Det er ikke ātma-vit. Ātma-vit... Fordi han er materielt rig, det betyder ikke ātma-vit. Det er et emne, der bliver diskuteret i det næste vers, apaśyatām ātma-tattvam (SB 2.1.2). Den der ikke kan se sin ātmā: gṛheṣu gṛha-medhinām. De er sammenpresset i denne materialistiske livsform, gṛheṣu gṛha-medhinām. Deres tilstand er meget...Faktisk er det hele verdens tilstand. De er ikke ātma-vit. De spørger ikke om ātma-tattvam; derfor er de mindre intelligente. I lufthavnen sagde jeg, at vores propaganda er at gøre folk mere intelligente. Det har de måske ikke modtaget særlig godt. De tænkte at "denne fattige swami er kommet for at gøre os intelligente." Men faktisk er det fakta. Det er fakta. Dette er ikke intelligens, denne kropslige livsopfattelse, "jeg ødelægger mit liv for at få kropslig komfort, og når jeg derefter må opgive denne krop, bliver jeg en kat og en hund." Så hvilken intelligens er det? Er det en meget god intelligens? Faktisk er det sket. Jeg vil ikke diskutere det. Vores gudsbroder Śrīdhara Mahārāja, siger...han talte fra en avis, at en af vores store politikere, meget, i Indien, han er nu blevet en hund i Sverige. Det er udgivet. Der blev spurgt om nogle fremtrædende mænd i Indien, og han svarede, og en af svarene var at; "den og den politiker han er nu den ene af to hunde hos en herre i Sverige." Forstår I. Så denne gang, i dette liv er jeg måske en meget stor mand, eller en stor politiker, en stor diplomat, en stor forretningsmand, men i næste liv efter din død, det er... Din store; din materielle storhed vil ikke hjælpe dig. Det vil afhænge af dit arbejde, og naturen vil tilbyde dig en bestemt slags krop, som du må modtage. Du vil selvfølgelig glemme. Det er bevilliget af naturen. På samme måde som vi ikke husker, hvad vi har været i vores sidste liv. Hvis nu jeg husker, at jeg måske var en konge i mit tidligere liv, og nu er jeg blevet en hund, hvor meget lidelse ville det så ikke være. Derfor glemmer man det gennem naturens lov. Og døden betyder glemsel. Døden betyder glemsel.