DA/Prabhupada 1010 - Du kan se træer eller sten, du kan ikke se, hvad der er åndeligt

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Forrige side - video 1009
Næste side - video 1011 Go-next.png

Du kan se træer eller sten, du kan ikke se, hvad der er åndeligt
- Prabhupāda 1010


750713 - Conversation B - Philadelphia

Anne Jackson: Jeg har lige et spørgsmål mere, og det er også fra en udenforståendes synsvinkel. Det forekommer mig at et af de sværeste aspekter af Kṛṣṇabevidsthed, for nogen at acceptere, som er blevet opdraget udenfor denne synsvinkel, er deiteterne, og ideen om at de repræsenterer Kṛṣṇa.

Prabhupāda: Deiteterne?

Anne Jackson: Kan du fortælle lidt om det?

Prabhupāda: Ja. På nuværende tidspunkt, fordi du er ikke er uddannet i at se Kṛṣṇa, så fremkommer Kṛṣṇa venligst foran dig, så du kan se. Du kan se træ, sten. Du kan ikke se det, der er ånd. Du ser ikke engang dig selv. Du tænker at; "jeg er denne krop." Men du er en åndelig sjæl. Du ser din far og din mor hver dag, og når din far eller mor dør, græder du. Hvorfor græder du? "Nu er min far taget bort." Hvor er din far taget hen? Han ligger her. Hvorfor siger du, at han er gået bort? Hvad er det, der er gået bort? Hvorfor siger du, "Min far er borte," selvom han ligger i sengen? Du har set din far hver dag. Nu siger du, "Min far er borte." Så...Men han ligger på sengen. Så hvem er borte? Hvad er dit svar?

Anne Jackson: (hører forkert) Hvor er Gud?

Jayatīrtha: Hvem er borte? Hvis du ser din døde far, og du siger, at han er gået bort, hvad er gået bort?

Anne Jackson: Hans fader.

Prabhupāda: Hvem er den fader?


Anne Jackson: Kun den materielle krop er borte.

Prabhupāda: Den materielle krop er der, ligger på sengen.

Ravīndra-svarūpa: Hans krop er der. Og du siger, "Min fader er borte." Så hvad er borte?

Anne Jackson: Nuvel, hans ånd er der stadig...

Prabhupāda: Men har du set den ånd?

Anne Jackson: Nej.

Prabhupāda: Derfor kan du ikke se ånd, og Gud er den højeste ånd. Derfor for at vise dig venlighed, er Han fremkommet som træ eller sten, for at du kan se.

Anne Jackson: Oh, jeg forstår.

Prabhupāda: Han er alting. Han er ånd og materie, alting. Men du kan ikke se Ham som en åndelig identitet. Derfor er Han fremkommet i materiel form, så du kan se. Det er Deitet. Han er Gud, men du kan ikke se Ham i Hans oprindelige åndelige form på nuværende tidspunkt. Derfor ud af Sin grænseløse barmhjertighed, er Han fremkommet foran dig, som lavet af træ eller sten, så at du kan se.

Anne Jackson: Mange tak.

Prabhupāda: Hare Kṛṣṇa. Hmm. Så kommer du dagligt til vores møde?

Sandy Nixon: Ikke dagligt, men jeg kommer.

Prabhupāda: Det er fint.

Sandy Nixon: Ja.