DA/Prabhupada 1056 - Krishnabevidsthedsbevægelsen er på den åndelige platform, over krop, sind og intelligens

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Forrige side - video 1055
Næste side - video 1057 Go-next.png

Krishnabevidsthedsbevægelsen er på den åndelige platform, over krop, sind og intelligens
- Prabhupāda 1056


750522 - Conversation B - Melbourne

Prabhupāda: I Indien er det stadig sådan, hvis man har en meget fin have og blomster, hvis nogen kommer, "Hr, jeg vil gerne tage nogle blomster fra din have for at tilbede Gud," "Ja, du må tage dem." De vil blive meget glade.

Raymond Lopez: Denne mand, hans levebrød afhang af disse blomster, og jeg ... Jeg tror desværre, at hans ejendele var vigtigere for ham.

Wally Strobes: Det er en sjov historie. Der er en sjov efterfølger til denne, og det er at blomsterne blev taget fra to mænd, som bestyrede planteskoler. Og vi måtte gennem en appel til sidst for at komme hjem. Men lige før appellen kom, havde drengene brug for et drivhus på grund af deres specielle planter, som I har her udenfor.

Śrutakīrti: Tulasī.

Wally Strobes: Og de vidste ikke noget om drivhuse. Så de kørte rundt, og en sagde, "Nuvel, lad os tage hen og finde ud af noget om drivhuse. Oh, der er en fin planteskole." Så bilen kører derop, forstår du. Den hengivne kommer ud, og han sagde: "Undskyld mig her, men vi er interesserede i drivhuse." Han sagde, "Vil I venligst forlade min jord?" Den samme planteskole. Der var tohundrede planteskoler i det område. Han valgte lige præcis denne.

Prabhupāda: Men hvis folk havde været Gudsbevidste, ville de have undskyldt dem, "Oh, de er kommet for at tjene Gud. I orden du kan tage." Derfor er den første opgave at gøre folk Gudsbevidste. Så vil alt blive tilrettet. Yasyāsti bhaktiḥ... Dette er et vers i Bhāgavata:

yasyāsti bhaktir bhagavaty akiñcanā
sarvair guṇais tatra samāsate surāḥ
harāv abhaktasya kuto mahad-guṇā
manorathenāsati dhāvato bahiḥ
(SB 5.18.12)

Betydningen er at ; "Enhver der er Gudsbevidst, en hengiven, han har alle gode kvaliteter." Det som vi regner for gode kvaliteter, har han. Og på samme måde med den, der ikke er en hengiven af Gud, han har ingen gode kvaliteter, for han vil hænge på den mentale platform. Der er forskellige platforme. Den kropslige livsopfattelse, generelt, "jeg er denne krop. Derfor er det min opgave at tilfredsstille sanserne." Det er den kropslige livsopfattelse. Og andre, de tænker, "jeg er ikke denne krop. Jeg er sindet." Så de er på den mentale spekulation som filosoffer, tankefulde mænd. Og over det er der den intelligente klasse af mennesker, der praktiserer en form for yoga. Og den åndelige platform betyder over det. Først den kropslige opfattelse, grov, så mentale, så intellektuelle, så åndelige. Så denne Kṛṣṇabevidsthedsbevægelse er på den åndelige platform, over krop, sind og intelligens. Men faktisk bør vi komme til denne platform, fordi vi er en åndelig sjæl, vi er hverken denne krop eller dette sind eller denne intelligens. Så den der er på platformen for åndelig bevidsthed, de har alt - intelligens, den rigtige brug af sindet, den rigtige brug af kroppen. Som med en millionær, han har alle de lavere grader af ejendele. Ti rupier eller hundrede rupier eller hundrede pund - han har det hele. På samme måde, hvis vi prøver at bringe folk til platformen for Gudsbevidsthed, så ejer han alle andre kvaliteter: hvordan man sørger for kroppen, hvordan man bruger sindet, hvordan man bruger intelligensen, det hele. Men det er ikke muligt, at alle bliver Gudsbevidste. Det er ikke muligt, for der er forskellige grader. Men i det mindste bør der være en ideal klasse af mennesker i samfundet, Gudsbevidste. Lige som vi i vores almindelige liv har brug for advokater, vi har brug for ingeniører, læger, vi har brug for så mange; på samme måde må der være en klasse af mennesker i samfundet, der er fuldstændigt Gudsbevidste som et ideal. Det er nødvendigt.