FA/Prabhupada 0054 - همه فقط در حال ایجاد مشکل برای کریشنا هستندHis Divine Grace Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Gosvami Prabhupada's Appearance Day, SB 6.3.24 -- Gorakhpur, February 15, 1971

بنابراین Māyāvādī می خواهد ثابت کند که حقیقت نهایی، nirākāra یا غیرشخصی است. بنابراین Kṛṣṇa به شما هوش می دهد : "بله، شما این قضیه را بررسی کنید. این منطق را بررسی کنید، این منطق، آن منطق. " به طور مشابه، کریشنا می دهد ... یک ضرب المثل بنگالی هست در مورد اینکه خدا چگونه کار می کند، که یک مرد، یک سرپرست خانوار به خدا دعا می‌کند، "خدایا، کاری کن که دزدیی در خانه من امشب اتفاق نیفته! لطفا منو حفظ کن." پس یکی که دعا میکنه، اینطور دعا میکنه. یه مرد دیگه، که دزده، دعا میکنه "خدایا، امشب من به آن خانه دستبرد میزنم. لطفا به من کمک کن به چیزی. گیرم بیاد!" حالا کریشنا باید چی کار کنه؟ (خنده حضار) کریشنا در قلب همه است. بنابراین کریشنا باید کلی دعاها را مستجاب کنه. سارق و دزد و سرپرست خانوار، کلی دعا. بنابراین تعديل کریشنا ... اما او هنوز هم ... کریشنا با هوشش چگونه همه چیز را تنظیم میکند. او به همه آزادی می دهد. و به هرکس امکانات داده شده است، اما هنوز هم برای او درد سره. برای همین کریشنا به عابدینش توصیه می کند که "اصلا برنامه ریزی نکنید. شما حقه بازها، شما مزخرفها، شما واسه من دیگه دردسر درست نکنین. (خنده حضار) لطفا تسلیم من شین. فقط برین تو طرح من، شما خوشحال خواهید بود. شما برنامه میریزن، شما ناراضی هستند، من هم ناراضی هستم. (خنده) من هم ناراضی هستم. یه عالمه برنامه میاد هر روز، من هم باید به انجامشون برسونم. " اما او مهربان است. اگریه ... Ye yathā māṁ prapadyante tāṁs... (BG 4.11). بنابراین به جز از عابد کریشنا، همه فقط به کریشنا دردسر میدن، دردسر، دردسر، دردسر! بنابراین، آنها duṣkṛtina نامیده می شود. Duṣkṛtina، بي وجدان ترین، اشرار. شصلا نقشه نکشین. نقشۀ کریشنا رو قبول کنین. اون فقط باعث دردسر کریشنا میشه! بنابراین، عابد حتی برای ضروریاتش هم دعا نمی‌کنه. اینه عابد پاک! او حتی باعث زحمت کریشنا نمیشه حتی برای ضروریات ساده. اگر ضروریاتش نباشه، سحتی میکشه، روزه میگیره، اما از کریشنا چیزی نمیخواد. "Kṛṣṇa، من گرسنه‌ام. یه کم غذا به من بده." البته، حواسش با عابدش هست، اما اصل عابد اینه کث برنامه‌ای رو به کریشنا نده. بذار کریشنا هر کار می‌خواد بکنه. مثا فقط میخوایم بر طبق طرح کریشنا عمل کنیم. پس چه طرح ماچیه؟ طرح ما این است که، کریشنا می گوید، sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ (BG 18.66). Man-manā bhava mad-bhakto mad-yājī. بنابراین طرح ما همون چیزاست. ما فقط ابزار میشیم برای کریشنا، که "شما کریشنا آگاهانه میشوید." ما باید الگو باشیم، که چگونه به کریشناآگاهان تبدیل شد، چگونه ما کریشنا را پرستش کنیم، چگونه ما به خیابان می رویم تا نام متعالی کریشنا را بر زبان مرتعش کنیم. حالا حاضر ما در حال توزیع prasādam Kṛṣṇa هستیم. تا آنجا که ممکن است، کسب و کار ما این است که به افراد القا کنیم چگونه میتوانند کریشنا آکاه باشند. همین.. به همین دلیل، شما می توانید طرح بریزید، چرا که آن طرح کریشناست. اما این نیز باید توسط کریشنا تایید شود. از خود طرح ساختگی و خیالی ابداع نکنید. بنابراین، برای راهنمایی شما، نماینده کریشنا لازم است. این استاد معنوی است. بنابراین یک طرح بزرگ و نقشۀ بزرگ وجود دارد. بنابراین ما باید پیرو رد پای mahājana ها باشیم. همانطور که در اینجا گفته شده است که dvādaśaite vijānīmo dharmaṁ bhāgavataṁ bhaṭāḥ. او گفت که "ما، mahājana های منتخب، نمایندگان کریشنا، ما می دانیم bhāgavata-dharma چیست، دارمای Kṛṣṇa چیست. " Dvādaśa. Dvādaśa. dvādaśa یعنی دوازده نام، که قبلا اشاره شد: svayambhūr nāradaḥ śambhuḥ ... (SB 6.3.20). من قبلا توضیح داده‌ام. پس Yamarāja گفت: "فقط ما، این دوازده مرد، نمایندگان کریشنا، ما می دانیم bhāgavata-dharma چیست. " Dvādaśaite vijānīmaḥ. Vijānīmaḥ یعنی: "ما می دانیم." Dharmaṁ bhāgavataṁ bhaṭāḥ, guhyaṁ viśuddhaṁ durbodhaṁ yaṁ jñātvāmṛtam aśnute. "ما می دانیم." لذا توصیه می شود، mahājano yena gataḥ sa panthāḥ (CC Madhya 17.186). این mahājanas، که آنها را تجویز کرده اند، که راه واقعی برای شناخت کریشنا، یا رستگاری معنوی . بنابراین ما از Brahma-sampradāya پیروی میکنیم، اول، Svayambhū. Brahmā. Brahmā، سپس Nārada، از Nārada، Vyāsadeva. در این راه، Madhvācārya، Śrī Caitanya Mahāprabhu، به این صورت بنابراین، امروز، از آنجا که ما به دنبال جای پای Śrī Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī Prabhupāda, هستیم پس این، امروز روز ظهوراوست. بنابراین ما باید این tithi را با احترام بسیار برگزار کنیم و به Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī دعا کنیم که"ما در خدمت شماایم. پس به ما قدرت بده، هوش بده. و ما که توسط بنده تو هدایت می شویم. " پس ما باید این طور دعا کنیم. و فکر کنم امشب prasādam توزیع می‌کنیم.