FA/Prabhupada 0059 - وظیفه اصلی تان را فراموش نکنید

From Vanipedia


Do Not Forget Your Real Business - Prabhupāda 0059


Lecture on BG 2.14 -- Mexico, February 14, 1975

سوال این است که: «اگرمن جاودان هستم، چرا این همه شرایط دردناک در زندگی وجود دارد؟» و چرا مجبورم که بمیرم؟ پس در حقیقت این یک سؤال هوشمندانه است که بپرسیم: «اگر من جاودان هستم، پس چرا باید در این بدن مادی باقی بمانم که در معرض تولد، پیری، بیماری و مرگ قرار میگیرد؟» کریشنا شرح میدهد که شرایط رنج آور زندگی به خاطر این بدن مادی است. کسانی که «کارمی» هستند یعنی کسانی که به لذت جویی مادی مشغولند... آنها «کارمی» نامیده میشوند. آینده برای کارمی ها مهم نیست. آنها به سادگی در پی امکانات و لذت های فوریِ زندگی هستند. درست مانند بچه ای که در صورت نبود مراقبت والدین، صبح تا شب به بازی مشغول میشود. و آینده زندگی برایش مهم نیست. ولی در زندگی انسانی، اگر ما واقعا با شعور باشیم، با حداکثر تلاشمان را بکنیم تا دریابیم چگونه به حیات یا بدنی دست یابیم که در آن تولد، پیری، بیماری و مرگ وجود نداشته باشد. جنبش کریشنا آگاهی یعنی آموزش مردم برای این منظور خاص. حالا ممکن است کسی بپرسد: «اگر من به سادگی در کریشنا آگاهی وقف شوم، پس چگونه نیازهای مادی من برطرف میشود؟» جواب در بهاگاواد گیتا وجود دارد، کسی که به سادگی وقف کریشنا آگاهی شده است، کریشنا ترتیب نیازهای زندگی او را میدهد. کریشنا روزیِ همه افراد را میرساند. "Eko yo bahūnāṁ vidadhāti kāmān" آن شخصیت متعال روزی دهنده همه موجودات زنده است. پس برای عابدی که قصد دارد به منزلگاه ابدی خود در خدمت شخصیت اعلای خداوند باز گردد، کمبودی وجود نخواهد داشت. مطمعن باشید! کریشنا در بهاگاواد گیتا میگوید: بهاگاواد گیتا 10.10 «عابدی که همواره به خدمت من مشغول است، من مراقبم که چگونه نیازهای زندگی او برآورده میشود.» مثال عملی آن اینست که در جنبش کریشنا آگاهی ما یک صد مرکز (معبد) داریم. در هر معبد حداقل 25 تا 250 نفر عابد زندگی میکنند. روش باثباتی برای درآمدزایی هم وجود ندارد. و در هر شاخه (مرکز) ماهیانه هشتاد هزار دلار خرج میکنیم. ولی به لطف کریشنا هیچ کمبودی وجود ندارد. همه چیز در اختیارمان قرار گرفته است. بعضی وقتها مردم متعجبند از اینکه: «اینها کار نمیکنند، حرفه ای ندارند، فقط هاره کریشنا ذکر میکنند. پس چگونه زندگیشان میچرخد؟» پس سوالی وجود ندارد. اگر سگ و گربه میتوانند به لطف خداوند به زندگی ادامه دهند، پس عابدین هم به لطف خدا میتوانند در کمال آسایش زندگی کنند. چنین سوالی وجود ندارد. ولی اگر کسی فکر کند: «من به کریشنا آگاهی روی آورده ام، ولی به دلایل مختلفی دارم رنج میکشم» برای چنین افرادی و برای همه ما روش اینست که: (بهاگاواد گیتا 2.14) «این دردها و لذت ها درست به مانند زمستان و تابستان میمانند» در زمستان آب (از سرما) دردآور میشود و در تابستان آب لذت بخش میگردد. پس تکلیف آب چیست؟ لذت بخش است یا دردآور؟ در واقع نه لذت بخش است نه دردآور بلکه در فصل های مشخصی، در تماس با پوست به نظر دردآورد یا لذت بخش می آید. چنین درد و رنج هایی بدین صورت شرح داده شده است: «آنها می آیند و میروند. آنها ماندگار نیستند.» «آگاما آپاینا آنیتیا» یعنی آنها می آیند و میروند، پس ماندگار نیستند. به همین ترتیب کریشنا توصیه میکند: «تامس تیتیکشاسوا بهاراتا» «فقط تحمل کن!» ولی وظیفه حقیقی خودت را فراموش نکن؛ کریشنا آگاهی. دربند دردها و لذتهای مادی مباش.