FA/Prabhupada 0120 - قدرت سرّی باورنکردنیMorning Walk At Cheviot Hills Golf Course -- May 17, 1973, Los Angeles

Prabhupāda: ترجمه کردی یا خیر؟سواروپا دامودارا:غیر قابل ادراک؟Prabhupāda: بله غیر قابل ادراک یا اسرار آمیز. سواروپا دامودارا:قدرت جادویی. Prabhupāda: بله. سواروپادامودارا:من دارم توضیحات شریلا پرابهوپادا در مورد قدرتهای غیر قابل تصور خداوند را، که مشاهده میکنیم جمع آوری میکنم. Prabhupāda: قدرت غیر قابل تصور داره کار میکنه، غبار، مه. شما هیچ قدرتی برای کنار زدنش ندارید. ورای قدرت شماست. شما میتونین با سر هم کردن یه مشت کلمه توضیح بدین...عابر: صبح بخیر. پرابهوپاد:صبح بخیر. ... که "اینطورمواد شیمایی، چنین مولکولهایی، اینجور چیزا، اونجوری،" خیلی چیزها هست. اما(با خنده)شما هیچ قدرتی برای دور راندنش ندارید. سواروپادامودارا: بله. انها توضیحاتی برای چگونه شکل گرفتن مه دارند. به آن میگویند... Prabhupāda:که شما میتونید. که اینطور، منهم میتوانم. خیلی چیز مهمی نیست. اما اگر شما میدونید چطور شکل گرفته، پس آنرا خنثی کن. سواروپادامودارا: ما میدونیم چطور تشکیل شده. ما میدونیم چطور تشکیل شده. پرابهوپاد: بله. پس تو میدونی، پس کشف کن، اونو خنثی کن. درست مانند قبل، برهماسترای اتمی در جنگ پرتاب میشود. در طرف مقابل...برهماسترا یعنی حرارت بیش از اندازه. آنها چیزی بوجود آوردند، آنرا به آب تبدیل کردند. زیرا بعد از حرارت، باید آب وجود داشته باشد. پس این دانش کجاست؟ سواروپادامودارا:اون درست مثل شیره. شیر به نظر سفیده، اما اون فقط آبه. به آن میگویند، تعلیق کلوئیدی پروتئینها، مواد پروتئینی شیر، در آب. پس مشابهاً، این مه فقط تعلیق کلوئیدی آب در هواست. Prabhupāda: بله. پس تو کمی آتش بیفروز. و مه فوراً دوررانده میشود. آب را میتوان با آتش به کناری راند. پس بوجود بیار. که تو نمیتونی. تو فقط یک بمب منفجر کن. یک مقدار حرارت خواهد بود، و تمامی مه دور خواهد شد. اینکارو بکن. کاراندهارا:اون ممکنه سیاره رو منفجر کنه .ممکنه سیاره رو منفجر کنه. (خنده) Prabhupāda: هاره کریشنا. آب میتونه بوسیله آآتش یا هوا خنثی بشه. همه اینو میدونند. پس انجامش بده، تعلیق. پس این قدرت جادویی ***************************** میتونی حرفهای بی معنی بگی، ولی نمیتونی بر ضدش عمل کنی. برای همین اون قدرت اسرارآمیزه. مشابهاً، خیلی چیزها هست. که قدرت غیر قابل تصور است. شما حتی فکرشو هم نمیتونین بکنین. اما روش طبیعت، بلافاصله خورشید طلوع میکند - دیگه غباری نیست. تمام شد. یه کم بالا رفتن حرارت خورشید، همه چیز تمام شد. در بهاگاواتا مثال زده شده است.به این میگویند نیهارا. درست مانند نیهارا که فورا بوسیله بهاسکارا، بوسیله خورشید پراکنده شد، مشابها، اگر کسی بتونه اون عبودیت خوابیده ی خود را بیدار کنه، دیگه تموم میشه، عکس العمل تمام رفتارهای گناه آلودش، تموم میشن. Nīhāram iva bhāskaraḥ. تو فقط خلق کن...حساب کن که خورشید از ترکیب این، و اون ماده شیمیایی درست شده. فقط یک خورشید خلق کن وپرتاب کن. فقط یک آینده ساخته شده از تئوری، فریب و تردستی با کلمات، این اصلا خوب نیست. سواروپادامودارا:این معنی تحقیق است. تحقیق یعنی فهمیدن چیزی که قبلا نمی فهمیدیم. Prabhupāda: بله. تحقیق یعنی اینکه شما قبول کنید یک عده احمق حقه باز هستید. تحقیق برای چه کسی است؟ کسی که نمیدونه. در غیر اینصورت پرسش تحقیق کجاست؟ شما نمیدونین. قبولش کردین. قدرتهای غیر قابل تصور بسیاری وجود دارند. شما نمیدونین چه جوری به وجود اومدن. بنا براین باید نیری غیر قابل تصور را بپذیرید. و بدون پذیرش این اصل نیروی غیر قابل تصور، خداوند هیچ معنایی ندارد. نه مثل اون بالا-یوگی خدا شدن. این برای حقه بازها و احمقهاست. اما کسانی که با شعور هستند، نیروی غیر قابل تصور را آزمون میکنند. همانطور که ما کریشنا را بعنوان خداوند - نیروی غیر قابل تصور پذیرفته ایم. و همچنین راما را - بعنوان نیروی غیر قابل تصور پذیرفته ایم نه اینقدر بی ارزش. یک حقه بازی میاد میگه، "من خدا تجسم خدا هستم." یک حقه بازی دیگه هم قبول میکنه. اینطوری نیست. "راماکریشنا خداوند است." ما نمی پذیریم. ما باید نیروی اسرار آمیز غیر قابل تصور را ببینیم. همانطور که کریشنا، در کودکی، تپه را بلند کرد. این نیروی اسرار آمیز غیر قابل تصور است. راماچاندرا، یک پل سنگی بدون ستون ساخت. سنگ بصورت شناور درامد: "بیا ." پس اون نیروی اسرار آمیز غیر قابل تصوره. و چون شما نمیتونین خودتونو با این نیرو وفق بدین، وقتی براتون شرح میدن، شما میگین، "اه، اینها همش افسانه است." چی بهش میگن؟ اسطوره شناسی. اما این حکیمان بسیار بزرگ، والمیکی و ویاسادو و دیگر آچاریاها، اونها فقط وقتشونو با نوشتن اسطوره به هدر دادند؟همچنین حکیمان ادیبی؟ و آنها این موضوع را بعنوان اسطوره تفسیر نکردند. بلکه بعنوان حقیقت مسلم پذیرفتند. جنگل آتش گرفته بود. همه دوستان و پسران گاو چران، آشفته شده بودند. آنها برای دیدن کریشنا رفتند: کریشنا چکار کنیم؟" "بسیار خوب." او بسادگی تمام آتش را بلعید. این نیروی غیر قابل تصور است.آن خداست. (ویشنو پورانا6.5.47)شش توانگری مطلق. این خداوند است. ما هم این قدرت باور نکردنی یا قدرت جادویی را داریم. به مقدار بسیار جزئی. در بدن ما چیزهای زیادی در جریان است. ما توضیحی برایشان نداریم. مثال مشابه. ناخنهای من به یک شکل بیرون میایند. اگر چه بدلیل بیماری ضایع شده اند، دوباره بیرون میایند. من نمیدونم چه مکانیکی داره،و ناخن بیرون میاد، درست سر جای خودش و بقیه مسایل. اون داره از بدن من بیرون میاد. پس این قدرت جادوییه. حتی برای من و دکترها، برای همه قدرت جادوییه...نمیتونن توصیفش کنن.