FA/Prabhupada 0201 - چگونه مرگ تان را متوقّف کنید

From Vanipedia


چگونه مرگ تان را متوقّف کنید - Prabhupāda 0201


Lecture on CC Madhya-lila 20.102 -- Baltimore, July 7, 1976

ما دنبال دانش هستنيم، اما خيلى چیزها برای ما ناشناخته است. بنابراین ساناتانا گوسوامى با رفتار عملی خود به ما رسيدن به استاد روحانى را مى آموزد، * ايشان وزیر بودند، و درد و رنج نداشتند و در موقعيت بسيار خوبى بودند. ايشان بدين گونه توضيح مى دهند:* "سوالات بسیاری وجود دارد كه من نمی توانم پاسخ دهم. هیچ راه حلی برايشان پيدا نمى كنم.* با این حال، مردم می گویند که من انسان بسیار با كمالاتى هستم - من آن را به طور ساده لوحانه قبول مى كنم". هیچ کس با كمالات نيست مگر نزد گورو رفته باشد. * بنابراین دستور ودایی است که اگر شما می خواهید با كمالات شويد، نزد گورو برويد، گورو معتبر نه كسى كه فقط عنوان گورو را دارد. در گيتا فصل ٤، آيه ٣٤ آمده است: گورو کسی است که حقیقت مطلق را ديده باشد. این گورو است. تاتوادارشينا، تاتوا به معنی حقیقت مطلق است، و دارشينا، كسى که دیده باشد. بنابراین این جنبش كريشنا آگاهی ما، برای ديدن حقیقت مطلق، درک حقیقت مطلق، دانستن مشکلات زندگی و چگونگى حل آن هاست. این چيزها دغدغه ماست. دغدغه ما چیزهای مادی نیست، كه به طريقى شما یک ماشین و یک آپارتمان خوب و همسر خوب به دست مى آوريد، سپس تمام مشکلاتتان حل مى شود. خير. این راه حل مشکلات نیست. مشکل واقعی این است که چگونه از مرگ خود جلوگیری كنيد. این مشکل اصلی است. اما از آنجا که این موضوع بسیار دشوار است، هیچ کس به آن نمى پردازد. "آه، مرگ - ما باید در آرامش بميريم." اما هیچ کس نمى تواند در آرامش بمیرد. اگر من خنجر بردارم و بگويم، "اكنون در آرامش بمير" (خنده) تمام شرایط آرام بلافاصله به پایان مى رسد، او گریه خواهد کرد. این مهمل است كه کسی بگوید، "من در آرامش خواهم مرد." هیچ کس نمی تواند در آرامش بميرد، اين غيرممكن است. بنابراین مرگ یک مسئله است. تولد نیز يك مسئله است. هيچ كس از زمانى كه داخل رحم مادر قرار مى گيرد در آرامش نيست. جايى تنگ و تاريك است ، و امروزه خطر کشته شدن نیز وجود دارد. بنابراين در تولد و مرگ آرامشى نيست و سپس پيرى. درست مثل من كه پیرمرد هستم، مشكلات زيادى دارم. و بیماری را همه تجربه كرده ايد، حتى سردرد هم كافى است كه شما را آشفته كند. مشکل واقعی این است: تولد، پيرى، بیماری و مرگ. كريشنا در بهاگاواد گيتا فصل ١٣ آيه ٩ مى فرمايد:* اگر خردمند باشيد، اين چهار مسئله را خيلى جدى مى گيريد. چون آنها دانش كافى ندارند، از اين سؤالات اجتناب مى كنند. ولى ما اين سؤالات را بسيار جدى مى گيريم. این تفاوت بین جنبش هاى ديگر و جنبش كريشنا آگاهی است. جنبش ما در خصوص حل این مشکلات است.