FA/Prabhupada 0569 - اول رعایت چهار اصل، بعد تشرّف

From Vanipedia


اول رعایت چهار اصل، بعد تشرّف - Prabhupāda 0569


Press Interview -- December 30, 1968, Los Angeles

صدف. : من فكر ميكردم" شوفار" بود اون چيه؟ شوفر؟ بوق يهودى كه از شاخ قوچه صداى اين صدف خجستگى رو به همراه داره. بله در واقع اون صداى صدفه، بله بعد از تقديم كردن به خداوند، ما اين صدف رو به صدا در مياريم حدس مى زنم واقعاً سؤال اصلى رو پرسيده م نه سؤال اصلى رو، بلكه چيزى رو كه مى خواستم بدونم اينه كه، دوباره، چرا اين، و در باره ى مردمى مثل ماهاريشى، كه من و خيلى مردم رو منحرف مى كنند دخترم براى مدتى خيلى در اين جور چيزها شركت مى كرد، و بطرز وحشتناكى از خواب توهم بيدار شده بود بله. روانشناسى اينه كه مردم شما، همه ى مردم مغرب زمين، بخصوص جوان ترها، در جستجوى چيزى هستند، متوجه ايد؟ ولى مشكل اينجاست... درست مثل من اگر كسى مياد،" سوامى جى، به من تشرّف بديد". من بلافاصله ميگم كه " بايد از اين چهار اصل پيروى كنى"، و او ميذاره ميره و اين ماهاريشى، هيچ محدوديتى نگذاشته، مى بينيد؟ درست مثل يك طبيب، اگر بگه كه" شما هر كارى بخوايد مى تونيد انجام بديد فقط داروهاى من رو بخوريد، درمان ميشيد". اون پزشك بسيار دوست داشتنى ميشه. متوجه ايد؟ بله. او تعداد زيادى آدم رو ميكُشه، ولى دوست داشتنيه بله. و پزشكى كه ميگه،" اوه، شما نمى تونيد اينكارو بكنيد، اون كار و بكنيد، نمى تونيد اين رو بخوريد" اين آزاردهنده ست خوب اونها چيزى مى خوان. حقيقت اينه ولى در عين حال، ميخوان خيلى ارزون باشه. بنابراين افراد فريبكار ميان و اونها رو گول مى زنند اونها از موقعيت استفاده مى كنند. " اين مردم مى خوان گول بخورند. پس بگذار ما از اين موقعيت استفاده كنيم" مى بينيد در غيراينصورت، به اونها توصيه ميشه كه" شما خداييد، هر كس خداست فقط خودتون رو درك كنيد، شما فراموش كرديد اين مانترا رو بگيريد، و خدا بشيد، و قدرتمند بشيد هر چى كه دوست داريد. مى تونيد كنترل كنيد. و هيچ كنترل حواسى وجود نداره مى تونيد مشروب بخوريد، مى تونيد زندگى جنسى نامشروع داشته باشيد و هر چيزى كه دلتون مى خواد" مردم اين رو دوست دارند. " اوه، فقط با پانزده دقيقه مديتيشن، من خدا ميشم، و فقط بايد سى و پنج دلار بپردازم" ميليونها نفر آماده هستند،" اوه، به من اجازه بديد". منظورم اينه كه، سى و پنج دلار در كشور شما... ولى اون مقدار، سى و پنج ضربدر ميليون، ميشه سى و پنج ميليون دلار و ما اينجا داريم فرياد مى زنيم چون نمى تونيم فريب بديم ما ميگيم كه اگر واقعاً مى خواين، اين چهار اصل رو رعايت كنيد بهتون نمى تونيم اجازه بديم كه، حكم اينه" نبايد بكُشى" ولى من ميگم"'بله، مى تونيد بكُشيد. حيوانات احساسى ندارند. حيوانات روح ندارند" نمى تونيم به اين ترتيب فريب بديم. متوجه ايد خوب اون فقط در باره ى اين بود كه مى خواستم بدونم. اينجور چيزها خجالت داره، من ميگم، تعداد وحشتناكى از بچه ها رو منحرف كرده، تعداد زيادى از جوانان سرخورده ... : پس لطفاً سعى كنيد به ما كمك كنيد اين جنبش خيلى زيباست. به انسانيت كمك ميكنه. به كشور تون كمك ميكنه. تمام جامعه ى انسانى يك جنبش نابغه ست، هيچ فريبى وجود نداره، هيچ گول زدنى موثقه. من از شما درخواست مى كنم چون... بوسيله ى چه كسى مرجعيت داده شده؟. : از طرف كريشنا آيا در هند مجوز دولتى براى كسانى كه موعظه مى كنند هست يا... اينجا چطور مى تونيد اون رو بيان كنيد؟*** اونجا نبود چون در هند كليساهاى زيادى وجود داره، و فرض بر اينه كه اونها افراد خيلى مقدسى هستند پس مجوز لازم، فقط شاگرد يك شخص مقدس شدنه درست مثل كشور شما، ازدواج نياز به سند داره در هند هنوز هيچ سندى نيست. دخترها و پسرها، نشسته ند، در برابر فاميل ها و روحانى و افراد بزرگتر اونها تقديم ميشن. من دارم اين كارو ميكنم. هيچ سندى وجود نداره ولى هنوز ارتباطشون تا آخر عمره. چه سندى اينكارو ميكنه؟ مراسمش خيلى جالبه، زن مى پذيره" شوهرم براى تمام عمر" و شوهر، زن رو مى پذيره" او همراه من براى تمام زندگيه" اونها نمى تونند جدا بشن هيچ سابقه اى در هند از وجود يك سند منتشر شده نيست. نه. ولى هنوز، ارتباطشون خيلى زيباست، تمام طول عمر حالا، اونها غرب زده شدند، بخصوص من خيلى متاسفم كه بگم اخيراً رهبران به اصطلاح غربى شده ى ما، اونها دارند سند رمز دار، سند ازدواج، اين و اون رو معرفى مى كنند ولى قبلاً اونها وجود نداشتند