FA/Prabhupada 0722 - تنبل نباشيد. هميشه مشغول بمانيدArrival Lecture -- Mexico, February 11, 1975, (With Spanish Translator)

من از دیدن تعداد زیادی از شما، اجزا و ذرات کریشنا خیلی خوشحالم. شما اومدین که کریشنا آگاهی رو درک کنید. پس بچسبید به اصول، اونوقت زندگیتون موفقیت آمیز میشه. اصول برای پالایش کردن خودمونه. درست مثل وقتیکه یکی مریض میشه، باید خودشو بوسیله اصول تنظیم کننده، با رژیم غذایی، با دارو پالایش کنه، مشابها، ما هم این بیماری مادی رو، که با بدن مادی پوشیده شده رو گرفتیم، و علایم این رنجها تولد، مرگ، پیری و بیماریه. پس کسی که در مورد خارج شدن از این اسارت مادی و رها شدن از تولد، مرگ، پیری و بیماری جدیه، باید وارد کریشنا آگاهی شود. خیلی ساده و آسونه. اگه نمیدونی، اگه تحصیل کرده نیستی، اگه هیچ سرمایه ای نداری، میتونی به سادگی ماها-مانترای هاره کریشنا رو ذکر کنی. و اگه شما تحصیلکرده، منطق دان، فیلسوف هستین، میتونین کتابهای ما رو، که در حال حاضر، پنجاه تا هستند رو بخونید. تقریبا هفتاد و-پنج کتاب چهار صد صفحه ای هم خواهیم داشت، که فیلسوفها، دانشمندان، تحصیلکرده ها رو قانع کنه که کریشنا آگاهی چیه. اونا هم به انگلیسی هم به زبانهای دیگه اروپایی منتشر شده اند. از این فرصت استفاده کنین. همراه با پرستش دیتی در این معبد، حداقل پنج ساعت کلاس داشته باشید. همونطور که توی دبیرستانها و دانشگاهها کلاسهای منظم، چهل و -پنج دقیقه ای هست، بعد پنج یا ده دقیقه تنفس، دوباره چهل و-پنج دقیقه کلاس، به این ترتیب، پس ما به اندازه کافی موضوعات برای مطالعه داریم. و اگه ما همه این کتابهارو مطالعه کنیم، برای تموم کردنشون حداقل به بیست و-پنج سال زمان احتیاج داریم. شما همه مردان جوانی هستید. من از شما درخواست دارم که وقتتون رو صرف خوندن کتابها ، ذکر کردن، پرستش دیتی، ارشاد کردن، فروختن کتاب بکنید. تنبل نباشید.همیشه مشغول باشید. اونوقت اون میشه کریشنا آگاهی. کریشنا در بهاگاواد-گیتا میفرماید، striyaḥ vaiśyās tathā śūdrās te 'pi yānti parāṁ gatim (BG 9.32) هیچگونه تبعیضی که "این مرد باید اجازه داشته باشه؛ این زن نباید اجازه داشته باشه " وجود نداره. خیر. کریشنا میفرماید "هر کسی"---striyaḥ vaiśyās tathā śūdrās. هر کسی که کریشنا آگاه شود، از اسارت دنیای مادی رها میشود و باز خواهد گشت، بازگشت به خداوند، بازگشت به خانه. پس این جنبش رو جدی بگیرین و اصول رو اجرا کنید، یعنی گوشت نخورید، رابطه جنسی نا مشروع نداشته باشید، مواد مخدر مصرف نکنید، قمار نکنید، و شانزده راند ذکر کنید.