FA/Prabhupada 0801 - تکنولوژی، وظیفه ی یک برهمانا، کشاتریا یا وایشیا نیست

From Vanipedia


تکنولوژی، وظیفه ی یک برهمانا، کشاتریا یا وایشیا نیست
- Prabhupāda 0801


Lecture on SB 1.7.16 -- Vrndavana, September 14, 1976

در اینجا، یک برهما-باندهو... آشواتاما زاده ی یک برهمانا، دروناچاریا بود. اما او در کمال کراهت پنج فرزند دروپادی را، وقتی که در خواب بودند کشت. دیگه چی میشه در مورد برهمانا گفت، او حتی از یک کشاتریا هم کمتره. چون حتی یک کشاتریا هم، کسی رو که خوابه نمی کشه. یک مبارزه کشاتریایی، به او سلاح میده، می جنگه، و اونوقت یکیشون کشته میشه. این.... پس در اینجاbrahma-bandhoḥ ātatāyinaḥ. Ātatāyinaḥ، متجاوزه. هر کسی که زن شخص دیگری رو بدزده متجاوز نامیده میشه. كسى كه در خانه ى شما آتش ايجاد كنه، متجاوزه کسی که با اسلحه میاد شما رو بکشه، متجاوزه. به این ترتيب یک لیست از متجاوزين وجود داره. بنابراین متجاوز میتونه فورا به قتل برسه. اگر شخصی مهاجمه، کشتن اون متجاوز اصلا گناه نیست. دشمنی که خانه رو آتش میزنه، سم توزیع میکنه، ناگهان با اسلحه ی مرگبار حمله میکنه، دارایی رو به یغما میبره، زمین کشاورزی رو بزور غصب میکنه، یا زن شخص دیگری را اغوا میکنه متجاوز نامیده میشه. همه چیز... این دانش ودایی است. هر چیزی یک تعریفی داره. بنابراین آشواتاما یک متجاوز بود. بهمین دلیل آرجونا تصمیم گرفت اونو بکشه. او، اگر چه در یک خانواده برهمانا بدنیا آمده بود... طبیعتا از کسی که در یک خانواده برهمانا بدنیا میاد انتظار میره که دارای قابلیت برهمانایی باشه. آموزش اینطور بوده. برهماچاری... بطور کلی پسر یک برهمانا، و همینطور کشاتریا، خصوصا این دو طبقه، تا وایشیا، مثل یک برهماچاری تربیت می شدند. و شودراها خیلی مشتاق نبودند. در برای همه بازه، اما طبقات پایین، بجز برهمانا، کشاتریا، بقیه مشتاق نیستند برهماچاری بشوند، یا والدین اونها تمایلی ندارند. درست مثل ما که میخواهیم این مدرسه برهماچاری یا آشرام رو تاسیس کنیم، اما من شک دارم که بتونیم بچه های زیادی بگیریم. چون در این عصر مردم مشتاق هستند شودرا باشند. هیچکس تمایلی نداره برهمانا بشه. تکنولوژی. تکنولوژی یعنی شودرا. تکنولوژی کار یک برهمانا، کشاتریا، یا وایشیا نیست. نه. درست مثل آهنگر، زرگر، نجار، صنعتگر. اینها تکنولوژی هستند. اونها برای شودرا ها ساخته شدن. برهماناها، اونها تربیت میشن که چطوری صادق باشند، چطوری حواسشونو کنترل کنند، چطوری ساده باشند، چطوری صبور باشند. به این ترتیب. کشاتریا - چطوری قوی، نیرومند، شجاع، بشوند، وقتی مبارزه ای هست فرار نکنند، از جنگیدن فرار نکنند، فتح کردن زمین، حکمرانی، īśvara-bhāvaś ca، و نیکوکاری. اینها قابلیتهای کشاتریا ست. صدقه را هم کشاتریا ها میدادند. حتی مواردی هست که حاکمان مسلمان در این کشور هم، در ورینداوان صدقه، زمین و معبد میدادند. موارد زیادی وجود داره. اورانگزب مقداری زمین داد، جهانگیر زمین داد. هنوز هم معبدی که ، توسط جهانگیر ساخته شده هست، و در طرف دیگه یامونا دهکده ای بنام جهانگیر-پورا وجود داره. دهکده به برهمانا داده شده بود تا معبد رو نگهداری کنند. بنابراین خیرات، و برپایی قربانی ها ، خیرات دادن، حکمرانی، فرار نکردن از مبارزه، جنگیدن، بسیار قوی، نیرومند بودن - اینها قابلیتهای کشاتریا ست. و قابلیت وایشیا -کشاورزی ست. کریشی. Kṛṣi-gorakṣya, and cow protection. Kṛṣi-gorakṣya-vāṇijyam. و اگر اضافه بود، اونوقت vāṇijya, تجارت. در غیر اینصورت اصلا صحبت تجارت هم نیست. و وایشیا... و شودرا،paricaryātmakam (BG 18.44 - کار کردن برای دستمزد. این آهنگر، زرگر، بافنده است. ازش یه کاری میگیرید و بهش یک چیزی پرداخت میکنید، نگهداریش میکنید. اون شودرا ست. بنابراین در کتب مقدس گفته شده، در عصر کالی-یوگا تقریبا همه شودرا هستند. می بینید که اونها تمایل دارند یک خدمتی رو بپذیرند. حتی کسی که در خانواده برهمانا زاده شده، دنبال یک کار خوب می گرده. این تفکر شودرایی ست. اون کار برهمانا نیست. برهمانا خدمت کردن به کسی رو نمی پذیره، کشاتریا هم همینطور، وایشیا هم همینطور. فقط شودرا ها.