پرابهوپاد 0838 - وقتی خدا وجود ندارد، همه چیز پوچ و خالی خواهد بود

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

وقتی خدا وجود ندارد، همه چیز پوچ و خالی خواهد بود
- Prabhupāda 0838


731201 - Lecture SB 01.15.21 - Los Angeles

ترجمه:" من هم همان كمان گانديوا را دارم، همان تيرها، همان ارابه كه توسط همان اسب ها رانده مى شود، و من از آنها به عنوان همان آرجونايى استفاده مى كنم، كه تمام پادشاهان، احترامات خود را به او تقديم مى كردند ولى در غيبت خداوند كريشنا، تمام آنان، در يك نگاه، هيچ و پوچ شده اند اين دقيقاً مانند تقديم كره ى ناب به خاكستر است، انباشتن پول در يك تركه ى نازك يا كاشتن دانه ها در زمينى غير حاصلخيز است"( شريمادبهاگاواتام، كنتوى ١، فصل ١٥، آيه ى ٢١) هوم، آيه ى بسيار مهم؟ همه چيز هيچ و پوچ مى شوند وقتى خدا نيست. فقط همين تمدن مدرن همه چيز داره، ولى بدون خداآگاهى، هر لحظه تموم شده است و علائم ىِ هست... هر لحظه. در همين لحظه، اين تمدن بدون خدا، به محض اينكه يك اعلاميه ى جنگ باشه، آمريكا آماده شده كه بمب اتم بندازه، روسيه... اولين ملتى كه بمب اتم بندازه، اون پيروزه هيچ كس پيروز نخواهد بود، چون هردوى اونها براى انداختن بمب آماده ند آمريكا تموم ميشه و روسيه تموم ميشه. موقعيت اينه پس ممكنه شما در تمدن پيشرفت حاصل كنيد، پيشرفت هاى علمى، اقتصادى، ولى اگر بدون خدا باشه، در هر لحظه تموم ميشه در هر لحظه. درست مثل راوانا راوانا، هيرانياكاشيپو، اونها افراد پليد هستند، بدذات هاى بدون خدا راوانا يك دانشمند بسيار فرهيخته در دانش ودايى و از لحاظ مادّى بسيار قدرتمند بود پايتختش رو با طلا ساخته بود، همه ى ساختمان ها و همه چيز به فرض كه برادر راوانا پادشاهى بود... در طرف ديگه ى زمين خوب اين پيشنهاد منه... من نميگم به شكل كاملاً علمى ثابت شده خوب طرف ديگه ى زمين... راوانا در سيلان بود، و طرف ديگه ى زمين، اگر با قطار زير زمينى بريد، به برزيل ميرسه و گفته ميشه كه برزيل معادن طلا داره و در رامايانا گفته شده كه برادر راوانا در طرف ديگه ى زمين زندگى مى كرد و راماچاندرا از راه زير زمينى برده شد پس با توجه به اين، مى تونيم فرض كنيم كه راوانا مقدار بزرگى طلا رو از برزيل وارد كرده بود، و اونها رو به خونه هاى بسيار بسيار بزرگ تبديل كرد پس راوانا خيلى قدرتمند بود كه پايتختش رو" سوارنا-لانكا"، " پايتخت ساخته شده از طلا"، درست كرده بود درست مثل اينكه يك آدم از يك كشور عقب افتاده مياد به كشورتون، نيويورك يا هر شهرى، وقتى اونها آسمان خراش هاى خيلى بزرگ رو مى بينند، متعجب ميشند اگرچه ساختمان آسمان خراش الان ديگه همه جا هست، قبلاً خيلى شگفت انگيز بود پس ما مى تونيم همه چيز رو عالى خلق كنيم، ولى مى تونيم مثال راوانا رو بپذيريم راوانا از لحاظ مادّى خيلى پيشرفته بود، و دانش ودايى رو به شكل علمى داشت او پسر يك برهمانا بود. همه چيز بود. ولى تنها اشتباه اين بود كه توجهى به لرد راما نمى كرد تنها اشتباه اين بود." اوه، خداوند راما چيه؟ من اهميتى بهش نميدم هيج نيازى به انجام ياگيا و مراسم مذهبى براى دسترسى به پادشاهى بهشت نيست" راوانا مى گفت،" من بايد يك راه پله اى بسازم براى رفتن به كره ى ماه چرا داريد اين دست اون دست مى كنيد؟ من اين كار رو خواهم كرد" خوب اين مردم دارند مثل راوانا تلاش مى كنند، ولى بايد از راوانا درس بگيرند كه بى خدايى، او رو فنا كرد. همه چيز رو از دست داد خوب اين آموزش توسط آرجونا... گفت كه" سو هام دهانوس تا ايشاواها" او مورد هجوم مردان گاوچران قرار گرفته بود. نمى تونست از ملكه هاى كريشنا محافظت كنه، و اونها توسط مردان گاوچران دزديده شدند. بنابراين او غصه مى خوره، كه" من اين كمان و تيرى رو كه با اون در جبهه ى نبرد كوروكشترا جنگيدم، دارم، و من پيروز شدم چون كريشنا در ارابه ام نشسته بود. اين تنها دليله حالا من اين تيرها و كمان رو دارم، همون كمان و تيرهايى كه با اونها، در جنگ كوروكشترا جنگيدم، ولى در حال حاضر، كريشنا نيست. بنابراين بي فايده ست." ايشا-ريكتا، آساد آبهوت" آسات يعنى چيزى كه عمل نمى كنه؛ وجود نداره " پس كمان ها و تيرهاى من همان ها هستند ولى حالا بلااستفاده ند" ما بايد اين درس رو ياد بگيريم كه بدون خدا، بدون روح، اين ماده، منظورم اينه كه، عظمت هيچ ارزشى نداره"