FA/Prabhupada 1027 - همسرم، فرزندانم و جامعه ام سربازان من هستند. اگر من در خطر باشم، آنها به من کمک خواهند کرد731129 - Lecture SB 01.15.01 - New York

همسرم، فرزندانم و جامعه ام سربازان من هستند. اگر من در خطر باشم، آنها به من کمک خواهند کرد شما نمیتوانید قوانین کریشنا را نقض کنید، یا قوانین طبیعت را، این ممکن نیست. شما بهیچوجه مستقل نیستید. چون این حقه بازها، این را درک نمی کنند. آنها همیشه فکر میکنند ما خود مختار هستیم. این دلیل نا شاد بودن است. هیچکس مستقل نیست. چطور میتوانید خود مختار باشید؟ هیچکس مستقل نیست، نه شما میتوانید مستقل باشید، نه کسی مستقل هست. واقعیت این است، چه کسی مستقل است؟ شما اینجا نشسته اید، تعداد زیادی دختر و پسر، چه کسی میتواند بگوید "من در همه چیز خودمختار هستم"؟ خیر، هیچکس نمیتوتند بگوید. پس این اشتباه ما ست، و توسط سوء استفاده کردن از استقلال خود در بسیاری جهات در این دنیای مادی رنج میبریم. این باید تغییر شکل بدهد. باید تمام شود. این جنبش کریشنا آگاهی است. چیتانیا ماهاپرابهو چنین ارشاد کرده است، (CC Madhya 20.108-109). ما موجودات زنده، بطور جاودان خادمین کریشنا هستیم. این موقعیت ما ست. اما اگر ما این موقعیت را انکار کنیم، "حالا من چرا باید خادم کریشنا بشوم؟ من خود مختار هستم،" آنوقت رنج شروع میشود، بلافاصله. به محض اینکه شوا بخواهید مستقلا لذت ببزید، بلافاصله... این یعنی او فورا توسط مایا گرفتار میشود. Kṛṣṇa bhuliya jīva bhoga vāñchā kare pāśate māyā tāre jāpaṭiyā dhare. به سادگی میشود درک کرد. درست مثل اینکه اگر شما به قوانین حکومتی اهمیت ندهید، اگر بخواهید مستقلا زندگی کنید، یعنی اینکه شما بلافاصله در چنگال نیروی پلیس خواهید بود. شما مجبور نیستید خلق کنید، این قبلا وجود داشته است. پس موقعیت ما این است که همیشه وابسته به خداوند باشیم. ما باید این را بفهمیم. این کریشنا آگاهی است. بهمین دلیل، بهاکتی وینودا تهاکور سرودی دارد، mānaso deho geho, yo kichu mora, arpilun tuyā pade nanda-kiśora. این اشتباه ادامه دارد، که من خود مختار هستم، پادشاه، و سربازان من جامعه ام، مردمانم، خانواده ام یا -خیلی چیزها ما تولید کرده ایم-- but dehāpatya-kalatrādiṣv ātma-sainyeṣv asatsv api teṣāṁ nidhanaṁ pramattaḥ paśyann api na paśyati (SB 2.1.4). درست مثل اینکه مردی می جنگد، همانطور که هیتلر اعلان جنگ کرد، یا خیلی جنگهای دیگر. این مرد اظهار میکند، همه فکر میکنند، "من خود مختار هستم." بنابراین، و ما فکر میکنیم که سربازان زیادی داریم، بمبهای اتمی زیادی داریم، و تعداد زیادی هواپیما، ما باید پیروز بیرون بیاییم. مشابها، هر کدام از ما، داریم فکر می کنیم، "من مستقل هستم، و همسرم، فرزندانم، جامعه ام، سربازان من هستند. اگر من در خطر باشم، آنها به من کمک خواهند کرد." این ادامه دارد. این مایا نامیده میسود. Pramattaḥ teṣāṁ nidhanaṁ paśyann api na paśyati. چون ما بعد از این به- اصطلاح استقلال، استقلال از خداوند دیوانه شده ایم، ما فکر می کنیم این چیزها به ما کمک خواهند کرد، ما را حفظ میکنند، اما این مایا است. همه نابود خواهند شد. هیچکس قادر نخواهد بود به ما حفاظت بدهد. اگر خواهان حفاظت واقعی هستید، باید حفاظت کریشنا را داشته باشید. این راهنمایی بهاگاواد-گیتا ست، شما حقه بازها، شما فکر میکنید خیلی چیزها به شما حفاظت خواهد داد. این امکان پذیر نخواهد بود. شما به پایان میرسید، و به-اصطلاح محافظین شما، و دوستانتان، و سربازان، آنها هم از بین خواهند رفت. به آنها وابسته نباشید. (BG 18.66)... شما فقط به من تسلیم شوید، من به شما حفاظت میدهم. این حفاظت حقیقی است.