GA/Prabhupada 0002 - Sibhialtacht d'fhir ata as a mheabhair

From Vanipedia


Sibhialtacht d'fhir ata as a mheabhair
- Prabhupāda 0002


Lecture on SB 6.1.49 -- New Orleans Farm, August 1, 1975

Harikeśa: "Mar duine in aisling agus é ina chodhladh a dheineann gniomh i gcomhréir leis an gcomhlacht léirithe san aisling, nó a ghlacann an comhlacht mar é féin, mar a gcéanna, aithníonn sé an comhlacht ata aige mar é féin, an comhlacht fuarthas de bharr an saol reiligiúnach nó gan a bheith reiligiúnach atá caite aige, agus nach feidir leis bheith eolach faoin saol atá caite nó an saol sa todhchai aige."

Prabhupāda:

yathājñas tamasā (yukta)
upāste vyaktam eva hi
na veda pūrvam aparaṁ
naṣṭa-janma-smṛtis tathā
(SB 6.1.49)

Is é seo mar a seasaimid. Is é seo mar a teimid chun cinn san eolaíocht, nach bhfuil a fhios againn "Cad a bhí mé roimh an saol seo agus cad a bheidh mé i ndiaidh an saol seo? " Tá an saol ag leanúint. S'é sin eolas spioradálta. Ach níl a fhios acu fiú amhain go bhfuil an saol ag leanúint. Ceapann siad, "De sheans, fuair mé an saol seo, agus beidh sé críochnaithe tar éis bháis. Níl aon cheist faoin saol atá caite, láithreach nó sa todhchaí. Lig dúinn taitneamh a bhaint as. " Seo mar a dtugtar aineolas, tamasā, saol mífhreagrach. Mar sin, ajñaḥ. Ciallaíonn Ajñaḥ duine nach bhfuil aon eolas aige. Agus ce he an duine nach bhfuil aon eolas aige? Anois, tamasā. Iad siúd ata i modhanna aineolas. Tá trí chineál d'ábhar náduir, de modhanna ann: sattva, raja, Tamas. Ciallaíonn Sattva-Guna go bhfuil gach rud soiléir, Prakasa. Díreach cosúil anois go bhfuil an spéir clúdaithe le scamall; nil solas na gréine soiléir. Ach os cionn an scamall tá solas na gréine, tá gach rud soiléir. Agus laistigh den scamall nil sé soiléir Mar an gcéanna, iad siúd atá sa sattva-Guna, dóibh go léir tá gach rud soiléir, agus iad siúd atá sa Tamo-Guna, tá gach rud in aineolas, agus iad siúd atá measctha suas, nach bhfuil sa Rajo-Guna (Sattva-guṇa), ná sa Tamo-Guna, trí na meáin, tugtar orthu Rajo-Guna. Trí guna. Tamasā. Mar sin, tá suim acu san chorp atá acu, fiu amhain, Ní chuireann siad cúram san rud atá le tarlú, agus nil aon eolas aige cad a bhí sé roimh ré. Tá áit eile ann. Tá sé curtha síos faoi: nūnaṁ pramattaḥ kurute vikarma (SB 5.5.4) Pramattaḥ, díreach cosúil le "madman"- duine as a mheabhair. Níl a fhios aige cén fáth go bhfuil sé as a mheabhair. Tá sé dearmadaithe aige. Agus de réir a chuid gníomhaíochtaí, an rud atá chun tarlu, nil fhios aige. Duine as a mheabhair.

An civilisation seo, an civilisation nua-aimseartha, tá se direach cosuil le civilisation duine as a mheabhair. Nil aon eolas acu faoin saol atá caite acu, ná nil suim acu san saol sa todhchai doibh. Nūnaṁ pramattaḥ kurute vikarma (SB 5.5.4) Agus ag gabháil go hiomlán i ngníomhaíochtaí lán le peacaí mar níl aon eolas acu faoin saol atá caite acu. Díreach cosúil le madra. Nil fhios aige cén fáth go bhfuil sé mar madra. agus cad a bheidh aige as seo amach? Mar sin dfhéadfadh madra a bheith ina priomh-aire san saol atá caite aige. ach nuair a fhaigheann sé saol an madra , deineann sé dearmad ar an saol atá caite aige. Is é sin freisin tionchar eile de māyā.. Prakṣepātmikā-Sakti, āvaraṇātmikā-Sakti. Tá dhá potencies ag Māyā . Má tá duine éigin as a chuid gníomhaíochtaí lán de peacaí ina madra anois, agus más rud é go chuimhníonn sé "Bhí mé im Príomh-aire; anois is madra mé" beidh sé dodhéanta dó bheith beo. Dá bhrí sin, Clúdaíonn māyā a chuid eolais. Mṛtyu. Ciallaíonn Mṛtyu go ndeineann tu dearmad ar gach rud. Is é sin ar a dtugtar mṛtyu. Mar sin, a bhfaighmid taithí gach lá agus oíche. San oíche nuair a bhionn aisling againn, in atmaisféar ar leith, i saol ar leith, Deinimid dearmad ar an comhlacht, seo, 'go bhfuil mé ag luí síos. Is é mo chorp atá suite síos ar árasán an-deas, córacha leapa an-deas." Ní hea. Cur i gcás go bhfuil sé ag síománaíocht ar an tsráid nó go bhfuil sé ar an cnoc. Mar sin, tá sé ag togaint, san aisling, tá sé ag togaint... Tá gach duine, ag cur suim sa chomhlacht sin. Deinimid dearmad ar an gcomhlacht a bhi againn roimh ré. Mar sin, seo aineolas. Mar sin, aineolas, is mó a ardaimid féin ó aineolas go eolas, is é sin rath den saol. Agus má choinneáilimid san aineolas, ni haon rath é sin . Is é sin ag déanamh damáiste don saol. Mar sin, is é feidhm ár ghluaiseacht Kṛṣṇa consciousness duine a ardú ó aineolas go eolas. Is é sin an scéim iomlán de litríocht Vedic: an dhuine a sheachadadh. Deir Kṛṣṇa sa Bhagavad-Gita faoi na devotees - ní do chach - teṣāṁ AHAM samuddhartā mṛtyu-Samsara-sāgarāt (BG 12.7) Eile:

teṣāṁ evānukampārtham
aham ajñāna-jaṁ tamaḥ
nāśayāmy ātma-bhāva-stho
jñāna-dīpena bhāsvatā
(BG 10.11)

Is rud speisialta é, do na devotees ... Tá sé suite i croí gach duine, ach an devotee atá ag iarraidh a thuiscint Kṛṣṇa, Cuidíonn Sé Cuidíonn Sé. Na nondevotees, níl aon cúram acu leis an ... Tá siad díreach cosúil le ainmhí -ag ithe, ina chodhladh, an saol gnéis agus ag cosaint. Níl curam acu do rud ar bith, nil curam acu Dia a thuiscint, nó a gcaidreamh le Dia. Doibhse, ceapann siad nach bhfuil aon Dia, agus deir Kṛṣṇa freisin, "Sea, níl aon Dia. Bigi i bhúr chodladh." Dá bhrí sin, tá sat-saṅga le teastáil. An-Sanga seo, satāṁ prasaṅgāt. De réir comhlachas an devotee dúisimuid ár fiosracht faoi Dhia. Dá bhrí sin, tá na hionaid le teastáil. Ní gan ghá atáimid ag oscailt an oiread sin ionaid. Ní hea. Deinimíd é mar tairbhe d'an sochaí daonna.